Pomysł dobrej praktyki autor/ szkoła / miejscowośćPobieranie 30.16 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar30.16 Kb.POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI

autor/ szkoła / miejscowość
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę i nr szkoły (lub zespołu szkół), miejscowość

tytuł dobrej praktyki

lead
Napisz krótkie wprowadzenie do dobrej praktyki (1-2 zdania)

Małgorzata Wiącek,

Szkoła Podstawowa w Gołąbkach,

Bitwa pod Grunwaldem na podstawie fragmentów filmu „Krzyżacy” A. Forda.

Zajęcia poświęcone są poznaniu najważniejszego momentu wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim poprzez analizę fragmentów filmu Pt. „Krzyżacy”

przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa)
Podaj przedmiot i poziom nauczania, na którym została przeprowadzona dobra praktyka, oraz ew. klasę


Historia i społeczeństwo,

szkoła podstawowa,

Kl. V,

cele
Sformułuj cele dobrej praktyki w języku zrozumiałym dla ucznia: Czego uczniowie się nauczą? Odwołaj się do podstawy programowej (wymagania szczegółowe)


Uczeń:

- wymienia co najmniej 4 przyczyny wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim;

- wskazuje na mapie Polskę , Litwę, Państwo Zakonne, Żmudź oraz Gdańsk, Grunwald i Malbork,

- porównuje uzbrojenie wojska polskiego i krzyżackiego,

- dostrzega różnice w taktyce walki obu wojsk,

- wskazuje co najmniej 3 skutki zwycięstwa pod Grunwaldem,

- wymienia najważniejsze postaci związane z bitwą,

- kształtowanie postawy patriotycznej.

pomoce dydaktyczne
Jakie pomoce i narzędzia TIK są potrzebne do przeprowadzenia dobrej praktyki (programy, aplikacje, strony WWW itp.)


Laptop z podłączonym rzutnikiem multimedialnym oraz tablicą interaktywną, program AllPlayer lub Windows Media Player, CD-Rom z filmem „Krzyżacy” A. Forda, wydrukowana karta pracy

krótki opis pomysłu
Przedstaw zwięźle swój pomysł tak, aby inni nauczyciele i nauczycielki mogli go wykorzystać w swojej pracy

 1. Wspólne przypomnienie najważniejszych wydarzeń poprzedzających bitwę – uczniowie odpowiadają na pytania:

  • Kto, kiedy i dlaczego sprowadził Krzyżaków do Polski?

  • Dlaczego Pomorze Gdańskie przeszło w ręce Zakonu?

  • Jak się nazywa stolica Państwa Zakonnego?

  • Co się stało z polskimi statkami ze zbożem wysłanymi na Litwę?

  • W jakich latach trwała wielka wojna z Zakonem Krzyżackim?

 2. Wskazywanie na mapie najważniejszych terenów i miast związanych z wielka wojną z Zakonem Krzyżackim.

 3. Rozdanie kart pracy i krótkie ich omówienie.

 4. Projekcja fragmentu ukazującego bitwę pod Grunwaldem filmu „Krzyżacy” A. Forda na podstawie powieści H. Sienkiewicza oraz wypełnianie karty pracy.

 5. Wspólne odczytanie informacji z kart pracy i podsumowanie zajęć.

efekty pracy
Czego uczniowie się nauczyli? Co się sprawdziło? Dlaczego warto w tym przypadku zastosować TIK?

Uczniowie utrwalili sobie wiadomości dotyczące sprowadzenia Krzyżaków oraz najważniejsze problemy polskie związane z istnieniem Państwa Zakonnego. Z zainteresowaniem obejrzeli fragment filmu A. Forda oraz poznali przypuszczalny przebieg bitwy pod Grunwaldem, uzbrojenie i taktykę walki obu wojsk i skutki zwycięskiej bitwy.

W czasie zajęć kształtowana była postawa patriotyczna oraz umiejętność kierowanej obserwacji wydarzeń podczas projekcji filmu.

uwagi
Jakie działania planujesz w przyszłości? Czy zamierzasz zmienić lub rozwinąć swój pomysł? Przed czym chcesz przestrzec naśladowców dobrej praktyki?

W przyszłości można wyświetlać uczniom również fragmenty innych filmów historycznych ponieważ zajęcia dzięki temu stają się bardziej atrakcyjne, rozbudzają zainteresowanie przeszłością narodu polskiego. W czasie projekcji filmu można pewne fragmenty zatrzymać i dokonać wnikliwej analizy.

załączniki
Materiały przygotowane przez nauczyciela (np. karty pracy, krzyżówki, quizy) oraz strona WWW, na której znajduje się dobra praktyka (prace uczniów stworzone w jej ramach)

KARTA PRACY „Bitwa pod Grunwaldem”

Na podstawie obejrzanego fragmentu filmu uzupełnij informacje dotyczące walki i uzbrojenia wojsk podczas bitwy pod Grunwaldem

Data bitwy pod Grunwaldem ?

……………………………………Wojsko polsko-litewskie

Siły Zakonu Krzyżackiego

Główny dowódca podczas bitwy?

……………………………………

……………………………………

Jacy sojusznicy pomagali w bitwie pod Grunwaldem?

…………………………………….

………………………………….…

………………………………….…


……………..………………………

……………..……………………………………..………………………Taktyka walki:

- Sposób przygotowania do bitwy?

- Kto rozpoczął walkę?

- Trudny moment podczas bitwy?

- Miejsce i sposób dowodzenia?

……………..………………………

……………..………………………

……………..………………………

……………..……………………………………..………………………

……………..………………………

……………..………………………

……………..………………………Charakterystyczne elementy uzbrojenia i broni?


……………..………………………

……………..………………………

……………..………………………

……………..……………………………………..………………………

……………..………………………

……………..………………………

……………..………………………
Wynik bitwy?

……………..………………………

……………..………………………

Skutki bitwy mające wpływ na późniejsze dzieje obu państw?

……………..………………………

……………..………………………

……………..………………………

……………..……………………………………..………………………

……………..………………………

……………..………………………

……………..………………………
: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna