poniedziałek CzęśćPobieranie 21.3 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar21.3 Kb.
Emilia Maryniak

WARSZTATY FERYJNE 17-28. 02. 2014 r. - przebieg


17. 02 – poniedziałek

Część 1. - godz. 11.00 - 12.30, miejsce: hol główny Muzeum

Przerwa obiadowa: 12.30 – 13.15Część 2. - godz. 13.15 - 15.00, miejsce: Galeria Sztuki Średniowiecznej
Część 1.

- zapoznawcza dyskusja, w której uczniowie dzielą się własnymi doświadczeniami związanymi z muzeum, muzealną edukacją i edukacją szkolną na temat sztuki

(czy i jak często brali udział w lekcjach muzealnych, w jakich muzeach i na jakie tematy, jak wyglądają ich zajęcia szkolne z plastyki i historii sztuki, jak je oceniają)
- prowadzący dyskusję syntetyzuje i układa w punkty wypowiadane przez uczniów zdania i opinie (wykorzystuje do tego dużą tablicę, przygotowaną wcześniej tabelę, marker).

Dzięki temu pośrednio uczniowie poznają umiejętność sprawnego prowadzenia zajęć, potrzebną w pracy edukatora (uważne słuchanie, ujmowania w całość często chaotycznych wypowiedzi, nadanie spójności wspólnej rozmowie i nakierowywanie dyskusji na właściwy temat)


- rozmowa daje szansę prowadzącemu na bliższe poznanie uczestników warsztatów oraz na poznanie ich oczekiwań.
Część 2.

- prowadzący zaprezentuje lekcję muzealną na temat sztuki średniowiecznej, wykorzystując dostępne karty pracy

(Madonna z Ołoboku, Pieta z Lubiąża, Poliptyk Grudziądzki, Poliptyk z Jednorożcem, Święty Łukasz malujący Marię, Poliptyk hamburski, Tryptyk Jerozolimski)
- uczniowie oglądają nie mieszczącą się w przestrzeni galeryjnej część baldachimową Poliptyku z Jednorożcem w Magazynie zbiorów sztuki średniowiecznej.
18. 02 – wtorek

Część 1. - godz. 11.00 - 12.30, miejsce: Galeria Sztuki XIX wieku –lewy ciąg

Przerwa obiadowa: 12.30 – 13.15Część 2. - godz. 13.15 - 15.00, miejsce: Galeria Sztuki XIX wieku –lewy ciąg
Część 1.

- rozmowa na temat kart pracy i różnych możliwości jakie wnoszą w prowadzone zajęcia. Zestawienie znanych już uczniom druków z Galerii Średniowiecznej (atrakcyjnych wizualnie, dotyczących wyłącznie obiektów prezentowanych w Galerii) z kartami pracy do lekcji o sztuce Młodej Polski (pozbawionych ozdobników, zawierających treść związaną z epoką, a nie bezpośrednio z prezentowanymi dziełami sztuki, czyli poezję, fragmenty listów, powieści)


- prowadzący zapoznaje uczniów ze sztuką okresu Symbolizmu wskazując, że odwołania do biografii artysty są często ciekawą formą prezentacji sztuki

(Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Olga Boznańska)


Część 2.

- spotkanie z grafikiem, który opowie o możliwościach projektowych i drukarskich, jakie będą mogły być przez uczniów wykorzystane (długość tekstów, kolor, stopień skomplikowania wzoru, kwestia praw autorskich zamieszczanych fotografii)19.02 – środa

Część 1. - godz. 11.00 - 12.30, miejsce: Galeria Sztuki XIX wieku –prawy ciąg

Przerwa obiadowa: 12.30 – 13.15Część 2. - godz. 13.15 - 15.00, miejsce: Galeria Sztuki XIX wieku - prawy ciąg
Część 1.

- prowadzący zajęcia pokarze uczniom ciekawe zagadnienia związane z malarstwem batalistycznym i historycznym

(January Suchodolski, Piotr Michałowski, Henryk Rodakowski)
- wprowadzenie elementu muzyki w ramach hasła „usłyszeć bitwę” przed obrazem Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem oraz obrazem Józefa Brandta Czerniecki pod Koldyngą (obrazy wykazują krańcową odmienność w przedstawieniu zwycięstwa, u Matejki triumf i wzniosłość, u Brandta zmęczenie i duża rola zimnego, północnego krajobrazu)
Część 2.

- zapoznanie uczniów z układem drugiego piętra Galerii Dawnego Malarstwa Europejskiego

- przy obrazie Hansa Krella Bitwa pod Orszą, uczestnicy warsztatów wypełniają kartę, w której proponują tematy własnej lekcji.

- prowadzący odczytuje tematy, a celem jest ostateczna, wspólna decyzja uczestników warsztatów czego będzie dotyczyła ich lekcja.


20.02 – czwartek

Część 1. - godz. 11.00 - 12.30, miejsce: biblioteka muzealna,

Przerwa obiadowa: 12.30 – 13.15Część 2. - godz. 13.15 - 15.00, miejsce: Gabinet Rycin i Rysunków
Część 1.

- uczniowie odwiedzą muzealną bibliotekę w celu uzupełnienia materiałów do tworzonej przez nich karty pracy oraz usystematyzowania wiedzy na temat sprawnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

- następnie uczniowie przystąpią do poszukiwań internetowych, zapisując strony z których korzystali (pracują w mniejszych grupach)

Poprzez porównanie wyników i zebranych materiałów uczniowie poznają wartościowe książki, strony internetowe o sztuce.

Otrzymają listę wybranych obiektów ze zbiorów Gabinetu Rycin i Rysunków, aby wskazać ewentualne prace związane z tematem ich lekcji.
Część 2.

- uczniowie spotykają się w Gabinecie Rycin i Rysunków, oglądają wybrane prace i poznają możliwości ewentualnego ich wykorzystania (z cyfrowej bazy danych lub zamówienie fotografii) w przygotowywanych materiałach lekcyjnych.21. 02 – piątek

Część 1. - godz. 11.00 - 12.30, miejsce: Galeria Dawnego Malarstwa Europejskiego – ryzalit górny i ryzalit parteru

Przerwa obiadowa: 12.30 – 13.15Część 2. - godz. 13.15 - 15.00, miejsce: ryzalit parteru/ hol główny
Część 1.

- prowadzący zajęcia opowie o barokowej sztuce i symbolice martwych natur. Będzie to lekcja muzealna oparta o przygotowane karty pracy.

(Abraham Janssens Opłakiwanie Chrystusa, Jacob Jordaens Święta Rodzina w otoczeniu Aniołów, Carel Fabritius Wskrzeszenie Łazarza,

Willem Heda Deser, Abraham Mignon Vanitas)


Część 2.

- uczniowie zobaczą jak w twórczy sposób można wykorzystać treść obrazu i uczynić ją tematem działań warsztatowych: prowadzący zajęcia wykona martwą naturę kwiatową z żywych elementów


24. 02 – poniedziałek

Część 1. - godz. 11.00 - 12.30, miejsce: Galeria Sztuki XX i XXI w.

Przerwa obiadowa: 12.30 – 13.15Część 2. - godz. 13.15 - 15.00, miejsce:
Część 1.

- uczniowie zapoznają się z kolekcją sztuki XX i XXI wieku, poznają nowe zjawiska w sztukach plastycznych (abstrakcja, fotografia, video)

- prowadzący zwraca uwagę uczniów na trudności, ale też korzyści wynikające z charakteru i specyfiki tej Galerii.
Część 2.

Pisanie scenariuszy zajęć

- prowadzący przedstawia przykładowe założenia do scenariusza na temat lekcji o sztuce w dwudziestoleciu międzywojennym

- uczniowie zwracają uwagę na możliwości wykorzystania zagadnień formalnych związanych ze sztuką (kompozycja, perspektywa, abstrakcja)

- poznają układ scenariusza lekcyjnego (cel, wstęp, obiekty i zagadnienia, podsumowanie)

- piszą ostateczny scenariusz lekcji

25. 02 – wtorek

Część 1. - godz. 11.00 - 12.30, miejsce: Galeria Portretu Staropolskiego i Europejskiego

Przerwa obiadowa: 12.30 – 13.15Część 2. - godz. 13.15 - 15.00, miejsce: Galeria Portretu Staropolskiego i Europejskiego
Część 1.

- zadaniem uczniów jest wymyślenie i spisanie pomysłów na twórcze, warsztatowe wykorzystanie Galerii Portretu

- prowadzący odczytuje pomysły i analizuje je wspólnie z uczniami

- kilku chętnych uczniów, bez użycia słów, pokazuje ciałem najbardziej charakterystyczne dla ich osoby „atrybutu” (wykorzystanie języka ciała)


Część 2.

- uczniowie kontynuuję pracę nad scenariuszem pod kierunkiem prowadzącego

- podejmują ostateczne decyzje dotyczące układu, tekstu, ćwiczeń w kartach pracy

26. 02 – środa
Część 1. - godz. 11.00 - 12.30, miejsce: hol główny Muzeum

Przerwa obiadowa: 12.30 – 13.15Część 2. - godz. 13.15 - 15.00, miejsce: Galeria wybrana przez uczniów
Część 1.

- spotkanie z ekipą filmową, która zaprezentuje uczniom ich możliwości


Część 2.

- uczniowie nagrywają zapowiedź swojej lekcji

- oraz krótkie filmiki do wykorzystania w czasie lekcji jako ćwiczenia (jeśli zostały uwzględnione w scenariuszu)
27. 02 – czwartek

Część 1. - godz. 11.00 - 12.30, miejsce: wybrana przez uczniów galeria

Przerwa obiadowa: 12.30 – 13.15Część 2. - godz. 13.15 - 15.00, miejsce:
- na podstawie przygotowanego scenariusza i materiałów pomocniczych wybrany uczeń/uczniowie zaprezentują lekcję w Galeriach.

Lekcja ta nie ma ostatecznego kształtu, jest próbna i służy nanoszeniu poprawek (treściowych, czasowych, uwzględnienia dzieł znajdujących się blisko tych wybranych)


28. 02 – piątek

Część 1. - godz. 11.00 - 12.30, miejsce: wybrana przez uczniów galeria

Przerwa obiadowa: 12.30 – 13.15Część 2. - godz. 13.15 - 15.00, miejsce: jw.
- ponowne przeprowadzenie lekcji muzealnej przez uczestników, tym razem bez korekty wnoszonej „na bieżąco”, bez notatek (ewentualne uwagi już po zajęciach)
- uczniowie wypełniają ankietę z oceną warsztatów

Pobieranie 21.3 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna