Poniedziałek lpPobieranie 275.08 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar275.08 Kb.
PONIEDZIAŁEK

Lp

1 A

1 B

1 C

1 D

2 A

2 B

2 C

2 D

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

Lp.

il. s

1.

pp8

p33

wf / -
wdżwr20

- / f25

h19
fr18 / n49fr18 / n34
1.

8

2.

r8

f25

a30 / inf
h20

p19

b34

wos32

p33

fr18 / n49

g.wych36

h31

wf / -

2.

12

3.

po47

wf / wf

a30 / inf

r8

p33

f25

wos31

h32

h20

b34

fr18 / n49

f36

p19

3.

13

4.

p36

wf / wf

r8

po47

m32

a30 / inf

a18 / a48

fr31 / n49

f25

p33

h20

b34

p19

4.

14

5.

p36

r8

b25

b34

m32

a30 / inf

a18 / a48

po47

m31

p33

h20

wf / wf

wos19

5.

13

6.

b25

b34

po47

p33

fr18 / n49

m32

m31

p36

wos20

r8

a30 / a48

wf / wf

h19

6.

14

7.

wdżwr20

n19/fr18/ -

- / wf

p33

po47

m32

r8

p36a30 / a48
- / wf

7.

10

8.

- / n19pp25

b34

r8

po

wf / wf
8.

5

9.


wf0

lp

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

2D

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

Lp.

il. s

1.

h19

a30 / inf
ch36

a31 / a48

g8

p18

b34


wf

p33

wf

wf

wf

1.

9

2.

m32

a30 / inf

wf / wf

r47

a31 / a48

h19

p18

p20

b34

p33

f25

ch36

g8

2.

13

3.

r47

h19

wf / wf

a30 / inf

p33

fr18 / a36

f25

g8

m32

m31

p20

b34

a48 / a49

3.

14

4.

a49 / a48

wf / wf

r8

a30 / inf

ch34

po47

m32

fr18/ch36

a31

g. wych19

p20

p33

M25

4.

14

5.

wf / wf

m32

inf / a30

wdżwr20

ła33

ch36

ch34

a49 / a47

r8

f25

h18

m31

p19

5.

14

6.

ch36

po47

inf / a30

ła33

g.wych20

r8

g. wych18

m32

wf

wf / wf

wos34

f25

g. wych19

6.

11


7.

ch36

pp34

h19

wf

m32

p25

wos20

ła33wf

a18 / a30

r8

7.

10

8.

ła33

- / n25

m32

wf

wos20

wdżwr19

wf

r8
8.

6

9.pp209.

1

lp

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

2D

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

Lp.

il. s

1.

g. wych8


f25 / a30

wf

wf

h20


h19p33


b34

1.

7

2.

b34

a30 /f25

wok18

p33

h20

p36

h19

wf / wf

g8

r47

fr48 / n49

g. wych31

m32

2.

14

3.

a30 / in

r47

b34

h20

ch36

f25

a32 / a48

wf / wf

g8

fr18 / n49

p33

p31

p19

3.

14

4.

a30 / inf

m25

h20

m32

p33

wf / wf

r47

h20

ch36

a49 / a48

b34

g8

fr18 / n31

4.

14

5.

inf / a48

p25

a30 / a8

wok34

p33

m32

p31

m36

fr18 / n49

h19

r47

fr18 / n20

wf / wf

5.

14

6.

inf / a48

p25

p8

ch36

fr18 / n49

b34

h19

p33

m32

m31

ch20

a47 / a30

wf / wf

6.

14

7.

n20/fr18/n31

g. wych25

fr18 / n49

ch36 / b34

r8
ch19

p33

m32
wf

a47 / a30
7.

13

8.

wok33

n31/fr18/n19

ch20

b34 / ch36

wf / wf
wf

wf


r8
8.

8

lp

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

2D

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

Lp.

il. s

1.

h19
p33


inf / a18
a25 / -
wdżwr20

wf

ch36

wf

wf

wf

1.

6

2.

h19

wdżwr32

a48 / a49

inf / a18

wf / -

ch36

p33

m20

wf

g8

wf

wf

wf

2.

8

3.

m32

ch36

a48 / a49

h34

wf / wf

fr30 / n20

m47

pp25

p18

m31

g8

p33

h19

3.

14

4.

m32

inf / a47

h19

b34

a48 / a49

wf / wf

wdżwr33

f25

p18

m31

m8

ch36

fr30 / n20

4.

14

5.

g8

inf / a47

wos20

fr30 / n33

h19

wf / wf

b34

f25

a18

a48 / a49

p31

m32

m36

5.

14

6.

p19

m8

g. wych20

m32

p33

inf / a47

fr30 / n36

b34

a18

a48 / a49

m31

wf / wf

f25

6.

14

7.

p19

m8

wf

wf

wf

inf / a47

wf

wf

g. wych32

f25

a48 / a49
wos20

7.

8

8.
wok19

wf

wf

wf

wos20

wf

wfa48 / a498.

4
lp

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

2D

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

Lp.

il. s

1.
f25 / n20

p33

ch36

wf

wf / wfa48 / a18

1.

6

2.

n20 / -

h19

p33

a30 / a47
g. wych25

g8

ch36 / b34

wf

wf / wf

m31

wos32

a48 / a18

2.

13

3.

f8

f25

p33

m32

wf / wf

p20

a49 / a48

a47 / a30

r18

ch36

m31

b34

h19

3.

14

4.

wf / wf

ch36

g8

p33

f25

p20

a49 / a48

a47 / a30

m31

wos19

r34

p18

m32

4.

14

5.

wf / wf

m36

m31

g8

r47

m32

pp20

f25

b49

p33

p34

p18

p19

5.

12

6.

p18

g8

m31

f25

pp20

m32

fr48 / n30

g.wych34


p33

m36

wf

r47

p19

6.

13

7.

p18

p19

f25

fr 30/ n20

p33

pp36

wf

b34 / n48

g8m32

r47

7.

12

8.

fr18
fr18 / n19
g8
wf

r47


m32
8.

5Wf – wychowanie fizyczne / dziewczęta
Wf – wychowanie fizyczne / chłopcy

Pobieranie 275.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna