Poprzez gotowanie, autoklawowanie (wysokie ciśnienie I temperatura)Pobieranie 39.11 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar39.11 Kb.
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A (WZW A)
WYWOŁUJE JE WIRUS HAV, KTÓRY NAMAŻA SIĘ W KOMÓRKACH WĄTROBY (hepatocytach) I USZKADZA JE.

WRAŻLIWOŚĆ HAV:
GINIE

POPRZEZ

 • GOTOWANIE,

 • AUTOKLAWOWANIE (wysokie ciśnienie i temperatura),

POD WPŁYWEM

 • WYSOKICH STĘŻEŃ FORMALINY,

 • ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH ZAWIERAJĄCYCH CHLOR,

 • PROMIENIOWANIA UV.

ODPORNY NA:

 • TEMPERATURĘ DO 56ºC,

 • KWASY,

 • ETER.


OBJAWY WZW A


  • I FAZA (trwa ok. 1 tygodnia)
 • OBJAWY GRYPOPODOBNE (ogólne rozbicie, bóle mięśni, stawów, kości, gorączka),

 • OBJAWY ŻOŁĄDKOWO- JELITOWE (nudności, wymioty, luźne stolce).  • II FAZA (trwa 1 do kilku tygodni)
 • ŻÓŁTACZKOWA ( powiększenie wątroby, ból w prawym górnym kwadracie brzucha, zażółcenie skóry i twardówki gałki ocznej, ciemny mocz, jasne odbarwione stolce, wzrost aktywności enzymów wątrobowych ( AspAT i ALAT) ).

PRZEBIEG CHOROBY


 • WZW A MOŻE PRZEBIEGAĆ BEZOBJAWOWO LUB SKĄPOOBJAWOWO w 90% PRZYPADKÓW

 • W 0,1% – 0,2% CHOROBA MOŻE PRZYBIERAĆ POSTAĆ NADOSTREGO ZAPALENIA WĄTROBY (hepatitis fulminans) z 50% ŚMIERTELNOŚCIĄ

 • PRZEBIEG ZALEŻY OD WIEKU PACJENTA

I ZDOLNOŚCI REGENERACYJNYCH WĄTROBY.

 • U DZIECI JEST NAJCZĘŚCIEJ ŁAGODNY, STARSI CHORUJĄ CIĘŻEJ.


NAJCZĘSTSZE POWIKŁANIA TO:

 • ŻÓŁTACZKA CHOLESTATYCZNA,

 • NAWRÓT CHOROBY W 10 -20% PRZYPADKÓW.


LECZENIE CHOROBY JEST UCIĄŻLIWE I DŁUGOTRWAŁE ( do ok. 6 miesięcy)

PRZECHOROWANIE WZW A DAJE ODPORNOŚĆ NA CAŁE ŻYCIE

PO PRZECHOROWANIU WZW A NIE OBSERWUJE SIĘ PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY, MARSKOŚCI

I RAKA PIERWOTNEGO WĄTROBY
ŹRÓDŁO ZAKAŻENIA


 • CHORY CZŁOWIEK, w którego kale znajdują się wirusy HAV.DO ZAKAŻENIA DOCHODZI

  • DROGĄ POKARMOWĄ GŁÓWNIE W WYNIKU SPOŻYCIA:

   • WODY,

   • OWOCÓW, WARZYW,

   • OWOCÓW MORZA,

   • INNYCH PRODUKTÓW

ZANIECZYSZCZONYCH FEKALIAMI

ZAWIERAJĄCYMI WIRUSY HAV.

OKRES WYLĘGANIA

( czas od momentu zakażenia do chwili wystąpienia objawów choroby)


ZAKAŻONEJ 1 – 2 TYGODNIE PRZED WYSTĄPIENIEM

OBJAWÓW I SĄ WYDALANIE W CZASIE 1 TYGODNIA

OD WYSTĄPIENIA OBJAWÓW

WZW A WYSTĘPUJE NA CAŁYM ŚWIECIE GŁÓWNIE NA TERENACH O ZŁYM STANIE SANITARNYM I HIGIENICZNYM
CZĘSTOŚC WYSTĘPOWANIA (endemiczność) WYSOKA I BARDZO WYSOKA

Obszary Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Środkowej.

Na tych terenach powszechne są zakażenia bezobjawowe we wczesnym dzieciństwie. W związku z tym ponad 90% populacji ma przeciwciała anty –HAV.

ENDEMICZNOŚĆ POŚREDNIA

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej i Południowej, niektóre kraje Azji i Ameryki Południowej.

Do zakażeń dochodzi najczęściej u osób w wieku 10 – 19 lat, przebieg zachorowań jest cięższy. Zachorowania mają charakter cykliczny w postaci epidemii wyrównawczych. Występują często w skupiskach typu przedszkola, szkoły, wojsko, domy opieki, więzienia.

ENDEMICZNOŚĆ NISKA I BARDZO NISKA

Kraje Europy Północnej i Zachodniej( w tym POLSKA), Ameryka Północna, Australia, Japonia.

Najczęściej większość populacji w tych krajach jest nieodporna i zawleczone zakażenia do tych krajów mają przebieg epidemiczny.
WZW A WYSTĘPUJE NA CAŁYM ŚWIECIE

ROCZNIE NOTUJE SIĘ 1,4 mln PRZYPADKÓW

POLSKA

 • DO 1978 r. – ENDEMICZNOŚĆ WYSOKA – DO 58 000

ZACHOROWAŃ ROCZNIE,

 • DO 1997 r. – ENDEMICZNOŚĆ POŚREDNIA –

EPIDEMIE WYRÓWNAWCZE,

 • PO 1997 r. – ENDEMICZNOŚĆ NISKA – NIELICZNE

ZACHOROWANIA O CIĘŻKIM PRZEBIEGU.
ZAPADALNOŚĆ NA WZW AROK

POLSKA

WOJ. WARM.-MAZUR.

liczba zachorowań

wspł. zapadalności

na 100 tys.

liczba zachorowań

wspł. zapadalności

100 tys.

2000

262

0,7

4

0,3

2001

738

1,9

8

0,5

2002

338

0,9

8

0,5

2003

105

0,4

11

0,8

2004

95

0,25

5

0,4


ODPORNOŚĆ NA wzw typu A W GRUPIE WIEKOWEJ 1-15 LAT W POLSCE

WYNOSI 7%

ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE:
NIESWOISTE DZIAŁANIA OGÓLNOHIGIENICZNE:

 • ZAOPATRZENIE W DOBRĄ POD WZGLĘDEM SANITARNYM WODĘ I ŻYWNOŚĆ,

 • USUWANIE NIECZYSTOŚCI PŁYNYCH I STAŁYCH W SPOSÓB NIEBUDZĄCY OBAW ZAKAŻENIA LUDZI I ŚRODOWISKA,

 • PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY OSOBISTEJ:

 • MYCIE RĄK PO WYJŚCIU Z UBIKACJI

I PRZED PRZYRZĄDZANIEM POSIŁKÓW

 • PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW Z ZACHOWANIEM ZASAD HIGIENY ( właściwa obróbka termiczna potraw, przeprowadzanie zabiegów mycia i dezynfekcji miejsc

i sprzętu mogących stanowić źródło zakażenia).

UODPORNIENIE BIERNE:

 • PODANIE GOTOWYCH PRZECIWCIAŁ anty-HAV

( immunoglobulina)

DAJE SZYBKIE UZYSKANIE ODPORNOŚCI

LECZ KRÓTKOTRWAŁEJ.
UODPORNIENIE CZYNNE: • SZCZEPIENIE PRZECIWKO wzw typu A – HAVRIX

 • SZCZEPIENIE 2 DAWKOWE (0, 6-12 miesiąc)

 • SEROKONWERSJA U 100% SZCZEPIONYCH

 • PRZECIWCIAŁA CHRONIĄCE PRZED ZAKAŻENIEM POJAWIAJA SIĘ W 2 TYGODNIE PO PRZYJECIU II DAWKI

 • UTRZYMYWANIE SIĘ MIANA OCHRONNEGO

PRZECIWCIAŁ POWYŻEJ 20 LAT


 • SZCZEPIENIE PRZECIWKO wzw typu A i B – TWINRIX

 • PODSTAWOWY SCHEMAT SZCZEPIEŃ

OBEJMUJE 3 DAWKI.
SZCZEPIENIA PRZECIWKO WZW A ZALECANE S.A. PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
KOMU ZALECANE SĄ SZCZEPIENIA PRZECIWKO wzw typu A lub wzw typu A i B:


 • OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM W TAKICH SKUPISKACH JAK : PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, ODDZIAŁY SZPITALNE, DOMY OPIEKI, INTERNATY, WIĘZIENIA, KOSZARY,

 • PRACUJĄCYM PRZY PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI I PRZYGOTOWUJĄCYM POSIŁKI,

 • OSOBOM WYJEŻDŻAJĄCYM DO KRAJÓW O WYSOKIEJ ENDEMICZNOŚCI NA WZW A,

 • OSOBOM Z NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA CHOREGO NA WZW A,

 • OSOBOM Z PRZEWLEKŁYM PROCESEM CHOROBOWYM WĄTROBY ZWŁASZCZA W WYNIKU ZAKAŻENIA HBV I HCV,

 • PRACOWNIKOM SŁUŻBY ZDROWIA,

 • PRACOWNIKOM SŁUŻB MIEJSKICH ZWŁASZCZA ZATRUDNIONYM PRZY USUWANIU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I STAŁYCH,

 • MIESZKAŃCOM Z TERENÓW PRZED SPODZIEWANYM WYBUCHEM EPIDEMII WZW A ( zachorowania sporadyczne, awaria systemu wodnokanalizacyjnego)

 • MIESZKAŃCOM TERENÓW, GDZIE EPIDEMIA ZNAJDUJE SIĘ W POCZĄTKOWEJ FAZIE ROZWOJU.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna