Poradni psychologiczno pedagogicznejPobieranie 229.45 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar229.45 Kb.


OFERTA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

W JĘDRZEJOWIE

dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jędrzejowie wychodzi do środowiska. O możliwości korzystania z poszczególnych form przez szkoły i placówki decydować będzie kolejność pisemnych zgłoszeń wraz z uzasadnieniem występującego problemu wymagającego uczestnictwa pracowników Poradni.L.p.

Forma realizacji

Dla kogo

Temat

Prowadzący


1.


Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna

Dzieci i młodzież -przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Diagnoza dzieci z trudnościami w nabywaniu podstawowych umiejętności, trudnościami w nauce, sprawiających trudności wychowawcze, dzieci z wadami wymowy.

Psycholodzy,

pedagodzy, logopeda pracujący w Poradni


2.

Program terapeutyczno -edukacyjny.

Rodzice dzieci w wieku od 4 do 8 lat


„Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci" - program Carole SuttonBogusława Supierz-Nowińska

Agnieszka

Cędrowska3.


Terapia zaburzeń emocjonalnych u dzieci.

Dzieci w wieku przedszkolnym.


Indywidualna terapia psychologiczna.


Ewa Czuba


4.


Zajęcia z Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona

Dzieci w wieku 6-ciu lat

oraz z klas I-III z trudnościami w uczeniu sięKinezjologia Edukacyjna - podnoszenie możliwości psychofizycznego rozwoju dzieci.

Ewa Czuba


5.


Przesiewowe badania logopedyczne.

Dzieci w wieku 5 i 6 - ciu lat.


Przesiewowe badania logopedyczne (na terenie przedszkoli).


Maria Kwapiszewska.


6.


Przesiewowe badania słuchu i wzroku.

Dzieci 6-cio letnie.Przesiewowe badania słuchu i wzroku multimedialnym programem komputerowym „Słyszę..." „Widzę”.

.

Barbara Łagowska

Bożena Trela-Kamińska

7.


Terapia psychologiczna


Dzieci i młodzieżIndywidualna terapia psychologiczna dla uczniów z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami lękowymi, nerwicami, zagrożonymi lub uzależnionymi od środków psychoaktywnych.

Bogusława Supierz -Nowińska

Bożena Trela-Kamińska

8.


Terapia pedagogiczna

Dzieci i młodzieżIndywidualna terapia pedagogiczna dla uczniów z deficytami rozwojowymi i trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Pedagodzy


9.


Terapia logopedyczna

Dzieci i młodzieżIndywidualna terapia logopedyczna dla dzieci z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy oraz dla młodzieży z wadami wymowy.

Logopeda

10.

Terapia indywidualna


Dzieci i młodzieżZachowania problemowe wieku rozwojowego. Problemy osobiste. Pomoc i wsparcie w przezwyciężaniu

napięć emocjonalnych związanych

z dojrzewaniem.

Adam Brela


11.

Terapia indywidualna

Dzieci i młodzież


Indywidualna terapia dla dzieci i młodzieży z autyzmem.


Anna Malarczyk


12.

Terapia indywidualna

Dzieci i młodzieżIndywidualna terapia dla dzieci i młodzieży z trudnościami dyslektycznymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia.

Agnieszka Cędrowska


13.

Terapia indywidualna

Dzieci i młodzież


Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.


Anna Malarczyk
14.


Zajęcia warsztatowe z profilaktyki uzależnień

Uczniowie klas II -IV


Program profilaktyczny „Parpusiaki" (pięć spotkań po dwie godziny)Bożena Trela-Kamińska

Aneta Matias


15.


Zajęcia warsztatowe integracyjno -adaptacyjne

Uczniowie klas IV


„Ja w roli ucznia”


Aneta Matias16.

Zajęcia warsztatowe integracyjno -adaptacyjne

Uczniowie I klas gimnazjum


„Ja i moja klasa"Agnieszka Jastrzębska Beata Wojtachnio Barbara Łagowska

Aneta Matias


17.

Zajęcia warsztatowe integracyjno – adaptacyjne

Uczniowie I klas szkól ponadgimnazjalnych
„ Ja i inni"


„Razem w nowej szkole”


Aneta Matias

Agnieszka Jastrzębska

Beata Wojtachnio

Barbara Łagowska

Anna Malarczyk

18.


Zajęcia warsztatowe z profilaktyki

Uczniowie klas IV - VI


„Żyj zdrowo"


Aneta Matias


19.


Zajęcia warsztatowe z profilaktyki

Uczniowie gimnazjum


„Alkohol - narkotyki"


Aneta Matias20.


Zajęcia warsztatowe z profilaktyki

Uczniowie klas II - III


„Jak radzić sobie ze złością, smutkiem"


Aneta Matias21.


Zajęcia warsztatowe psychoedukacyjne


Uczniowie, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych


,,Veto wobec przemocy"


Aneta Matias

Barbara Łagowska

Anna Malarczyk


22.


Zajęcia warsztatowe psychoedukacyjne

Uczniowie klas V - VI„Jak radzić sobie z negatywnymi uczuciami i emocjami”

Barbara Łagowska

Anna Malarczyk

Aneta Matias

23.

Zajęcia warsztatowe psychoedukacyjne

Uczniowie gimnazjum


„Jak radzić sobie z agresją"Aneta Matias

Barbara Łagowska Agnieszka Jastrzębska Beata Wojtachnio

Anna Malarczyk

24.

Zajęcia warsztatowe psychoedukacyjne

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych"Komunikacja interpersonalna -poznanie siebie, autoprezentacja, sposoby skutecznego porozumiewania się z innymi"

Barbara Łagowska


25.


22.

Zajęcia warsztatowe zawodoznawcze

Uczniowie gimnazjum


„Kim zostać - planujemy karierę zawodową"Agnieszka Jastrzębska Beata Wojtachnio

26.

Zajęcia warsztatowe zawodoznawcze


Uczniowie szkół ponadgimnazjaluych -klasa III liceum ogólnokształcącego

„Wybór drogi życiowej - Kim chciałbym zostać”


'1

Agnieszka Jastrzębska Beata Wojtachnio


27.

Zajęcia warsztatowe zawodoznawcze

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych -maturzyści szkól zawodowych


„ Aktywne poszukiwanie pracy -wejście na rynek pracy"


Agnieszka Jastrzębska Beata Wojtachnio


28.

Pogadanka

Młodzież


„Narkotyki – prawda i mity”


Bożena Trela-Kamińska


28.Spotkania terapeutyczne dla rodzin

Rodzina

Terapia rodzin


Bogusława Supierz -Nowińska

29.

Wykład

Rodzice, nauczyciele


„Narkotyki, alkoholizm wśród dzieci i młodzieży”


Aneta Matias


30.

Warsztaty

Rodzice

„Szkoła bliżej rodziców, rodzice bliżej szkoły"

Bogusława Supierz -Nowińska


31.

Pogadanka


Rodzice i nauczyciele dzieci przedszkolnych i z klas I-III

„Zakres pomocy Poradni dla dzieci z grupy „ryzyka” dysleksji”

Beata Wojtachnio


32.

Prelekcja

Rodzice dzieci 6-cio letnich„Wspomaganie rodziców w osiąganiu przez dzieci gotowości do rozpoczęcia nauki szkolnej”.

Beata Wojtachnio


33.

Prelekcja


Rodzice i nauczyciele dzieci przedszkolnych i z klas I-III

„Praca z dzieckiem nadpobudliwym”.Beata Wojtachnio

Ewa Czuba


34.

Prelekcja

Rodzice

„Jak być dobrym rodzicem”

Ewa Czuba


35.

Prelekcja


Rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

„Agresja – przyczyny, formy, środki zaradcze”.

Barbara Łagowska

Anna Malarczyk


36.

Prelekcja

Rodzice uczniów szkół podstawowych„Przyczyny trudności dzieci w nauce szkolnej. Skuteczne sposoby udzielania dziecku pomocy, wsparcia i ukierunkowanej terapii.

Barbara Łagowska


37.

Prelekcja

Rodzice uczniów szkół podstawowych„Przyczyny nieposłuszeństwa i sprzeciwu dzieci oraz sposoby radzenia sobie z tymi zachowaniami”.

Barbara Łagowska


38.

Prelekcja

Rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjum„Postawy rodzicielskie i ich konsekwencje dla rozwoju poznawczego, emocjonalnego

i społecznego dziecka”.


Barbara Łagowska


39.

Prelekcja

Rodzice uczniów gimnazjum.„Problemy wychowawcze w okresie dojrzewania – jak skutecznie motywować dzieci do nauki”.

Barbara Łagowska


40.

Prelekcja

Rodzice


„Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci”.

Bogusława Supierz -Nowińska

41.

Prelekcja

Rodzice

„Problemy wieku dorastania”.


Bogusława Supierz -Nowińska

42.

Prelekcja

Rodzice


„Jak zapobiegać wadom wymowy”

„Wczesna profilaktyka logopedyczna”.Maria Kwapiszewska


43.

Warsztaty

Rodzice i nauczyciele


„Przemoc wobec dzieci w rodzinie”


1^

Bożena Trela-Kamińska

44.

Punkt konsultacyjny (na terenie przedszkoli)

Rodzice i nauczycielePorady i konsultacje indywidualne (instruktaże ćwiczeń).Ewa Czuba

Beata Wojtachnio Maria Kwapiszewska


45.

Porady i konsultacje.

Rodzice, opiekunowie, nauczycielePomoc w zakresie stosowania skutecznych metod wychowawczych. Zrozumienie zachowań nastolatków w kontekście osiąganych przez nich celów rozwojowych i potrzeb. Pomoc i wsparcie dla rodziców w stosowaniu skutecznych metod wychowawczych oraz w budowaniu dobrego kontaktu z własnym dzieckiem.

Adam Brela

46.

Punkt konsultacyjny


Dzieci, młodzież zagrożona lub uzależniona od środków psychoaktywnych oraz ich rodzice i nauczyciele

Porady i rozmowy indywidualne.


Bożena Trela-Kamińska

B. Kotarowska-Duda

Aneta Matias

47.

Punkt konsultacyjny

Rodzice młodzieży gimnazjalnej


Porady i rozmowy indywidualne dotyczące wyboru zawodu przez młodzież.


Agnieszka Jastrzębska Beata Wojtachnio

48.

Prelekcja - wykład

Rodzice i nauczyciele„Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”

B. Kotarowska-Duda

Aneta Matias
49.

Prelekcja - wykład

Rodzice i nauczyciele„Co to jest ADHD, jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym”

Agnieszka Cędrowska

Beata Wojtachnio

50.

Prelekcja - wykład

Rodzice i nauczyciele„Co to jest dysleksja, jak pracować z dzieckiem mającym trudności w nauce czytania i pisania”.

Ewa Czuba

51.

Wykład

Rodzice i nauczyciele


„Jak radzić sobie ze stresem”.


Bożena Trela-Kamińska

B. Kotarowska-Duda

52.

Wykład

Rodzice i nauczyciele„Przemoc w rodzinie i jej wpływ na karierę szkolną dziecka”.

Bożena Trela-Kamińska

53.

Wykład

Rodzice i nauczyciele„Jak rozpoznać że dziecko bierze narkotyki”.

Bożena Trela-Kamińska

Aneta Matias
54.

Wykład

Rodzice i nauczyciele„Dziecko z problemem alkoholowym – jak mu pomóc”.

Bożena Trela-Kamińska

55.

Warsztaty


Nauczyciele (liderzy) ds. szkolnych programów

profilaktyki (grupy 10 osobowe na terenie PPP.)


Istota, konstruowanie, ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki.


Adam Brela


56.


WarsztatyNauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i

ponadgimnazjalnych (grupy 10 osobowe na terenie PPP)


Kontakt pomocny w profilaktyce.


Adam Brela


57.


WarsztatyNauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (grupy 10 osobowe na terenie PPP)

Metody badania zapotrzebowania na profilaktykę,


Adam Brela


58.


Trening


Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (grupy 10 osobowe na terenie PPP)

Trening umiejętności wychowawczych.


Adam Brela

B. Supierz-Nowińska

59.

Warsztaty


Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (grupy 10 osobowe na terenie PPP)

Organizacja pomocy psychologiczno -pedagogicznej w szkole.


Adam Brela

60.

Warsztaty


Nauczyciele -wychowawcy gimnazjów

„Mój uczeń wybiera zawód"Agnieszka Jastrzębska Beata Wojtachnio61.

Warsztaty


Rady pedagogiczne szkół podstawowych i gimnazjum.

„Jak radzić sobie z agresją w szkole".Barbara Łagowska Agnieszka Jastrzębska Beata Wojtachnio62.

Warsztaty


Rodzice, nauczyciele, pedagodzy szkół podstawowych i gimnazjum

„Jak przeciwdziałać agresji wśród dzieci i młodzieży”

Aneta Matias

63.

Wykład

Rady pedagogiczne szkół„Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej”


Bożena Trela-Kamińska

64.

Wykład

Rady pedagogiczne szkół„Dysleksja – przyczyny, formy, metody pracy”.


Agnieszka Jastrzębska

Ewa Czuba
65.

Wykład

Rady pedagogiczne szkół podstawowych„Charakterystyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Najważniejsze aspekty teoretyczne i praktyczne problemu dysleksji”.

Barbara Łagowska

Ewa Czuba
66.

Wykład


Rady pedagogiczne szkół podstawowych i gimnazjum

„Techniki i umiejętności przydatne w komunikowaniu się z ”.

Barbara Łagowska

67.

Wykład


Rady pedagogiczne szkół podstawowych i gimnazjum

„Predyspozycje osobowościowe i umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy nauczyciela”

Barbara Łagowska

68.

Wykład

Rady pedagogiczne szkół
„Przyczyny trudności dzieci w nauce szkolnej”.

Aneta Matias


69.

Wykład

Nauczyciele pracujący z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną„Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w szkole ogólnodostępnej (organizacja, formy i metody pracy)”


Anna Malarczyk


70.

Wykład

Rady pedagogiczne szkół
„Dysleksja – jak pracować z dzieckiem dyslektycznym”.


Aneta Matias


71.

Wykład

Rady pedagogiczne szkół
„Przyczyny sięgania po substancje psychoaktywne przez dzieci i młodzież”.

.

Aneta Matias


72.

Wykład

Rady pedagogiczne szkół„Dlaczego warto promować pozytywne zachowania zdrowotne wśród młodzieży i jak to robić?”


B. Kotarowska-Duda

73.

Trening Zastępowania

Agresji (ART) Arnolda Goldsteina


Rady pedagogiczne

Pedagodzy szkolni

Dzieci i Młodzież  • Trening umiejętności społecznych (10 godzin)

  • Trening kontroli złości (10 godzin)

  • Trening wnioskowania moralnego (10 godzin).

B. Trela – Kamińska

Adam Brela
74.

Prelekcja

Rodzice i nauczyciele dzieci w wieku przedszkolnym


„Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka w wieku przedszkolnym – pułapki i zagrożenia”.


Barbara Łagowska

75.

Prelekcja

Rodzice

„Rola rodziny wielopokoleniowej w wychowaniu młodego człowieka”.

Agnieszka Cędrowska

76.

Prelekcja

Rodzice i nauczyciele – szkoły podstawowe


„Objawy i przyczyny trudności dziecka w nauce”


Agnieszka Cędrowska

77.

Prelekcja

Rodzice

„Jak rozwiązywać konflikty i radzić sobie w trudnych sytuacjach z dzieckiem”.

Agnieszka Cędrowska


78.

Szkoleniowe spotkanie

Pedagodzy szkolni - gimnazjum


„Integracja i adaptacja uczniów klas I”


Aneta Matias

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna