Porozumienie o współpracy z dnia rPobieranie 6.6 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar6.6 Kb.
Porozumienie o współpracy

z dnia ......................... 2006 r

Wyrażając wzajemne intencje o podjęciu współpracy pomiędzy Landem Dolnej Saksonii oraz Województwem Kujawsko – Pomorskim w obszarze geodezji i kartografii wzajemnie układające się strony reprezentowane przez Szefa Urzędu Pomiarów i Katastru Dolnej Saksonii, Pana Wolfganga Drakena, Głównego Geodetę Kraju Pana Jerzego Albina oraz Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Waldemara Achramowicza postanawiają co następuje:
 1. W oparciu o przyjętą politykę rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie geodezji i kartografii reprezentowanej programowo przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, w osobie Głównego Geodety Kraju Pana Jerzego Albina strony wykonają na terenie województwa prace koncepcyjne, pilotażowe i wdrożeniowe zintegrowanego systemu geodezyjno – kartograficznego opartego o koncepcję i model niemieckiego systemu AAA (AFIS, ALKI, ATKIS).
 1. Strony podejmą starania i przygotują wspólnie projekt całego przedsięwzięcia noszącego znamiona projektu europejskiego, który docelowo może być wdrażany na terenie całego obszaru Polski.
 1. Strony podejmując realizację przedsięwzięcia przygotują szczegółowe warunki techniczne projektu, które stanowić będą załącznik do zawartej umowy o współpracy. Umowa określi precyzyjnie koszty, terminy i wykonawców poszczególnych etapów prac.
 1. W przedmiotowym zakresie prace projektowe obejmować będą opracowanie przewidywanego dla Polski modelu PPP1, co w rozumieniu szczegółowym oznacza zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania zintegrowanymi urzędowymi przestrzennymi danymi geobazowymi w europejskim standardzie danych infrastrukturalnych w oparciu między innymi o:
  • wykonanie zintegrowanej bazy danych topograficznych na obszarze województwa Kujawsko – Pomorskiego wraz z edycją map topograficznych w skalach drobnych (w tym TBD)

  • wykonanie na obszarze województwa Kujawsko – Pomorskiego zintegrowanej bazy katastralnej w zakresie części opisowej i geometrycznej,

  • zbudowanie zintegrowanego modelu bazy danych na wzór (ALKI i ATKIS) bazy danych topograficznych (TBD) z bazą danych katastralnych (integracja TBD z katastrem),

  • wdrożenie koncepcji systemu SAPOS (AFIS) to znaczy zbudowania sieci stacji permanentnych GPS.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem z dniem jego podpisania przez strony:


Marszałek Województwa Główny Geodeta Kraju Szef Urzędu LGN

Kujawsko-Pomorskiego Landesvermessung und

Geobasisinformation

Niedersachsen

_________________________________________ 1. Nazwa robocza obejmująca: Bazę Danych Ogólnogeograficznych,

Bazę Danych Topograficznych, Bazę Danych Stacji Permanentnych

i Osnowy GPS

Pobieranie 6.6 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna