Porównawczo-biochemiczna charakterystyka białek wiążących tiaminę z nasion zbóż i roślin strączkowychPobieranie 116.3 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar116.3 Kb.

Adamek-Świerczyńska, Sylwia

Porównawczo-biochemiczna charakterystyka białek wiążących tiaminę z nasion zbóż i roślin strączkowych

2002

Augustynowicz Joanna

Badania nad mechanizmem ruchów chloroplastów w komórkach i protoplastach

2000

Banaś Agnieszka

Wpływ cukrów na indukowany światłem niebieskim ruch chloroplastów

2007

Bańbuła, Agnieszka

Amino acid sequence and three dimentional structure of aureolysin-a metalloproteinase from Staphylococcus aureus

1998

Bazela Karolina

Modulation of cellular prion protein expression in the gastrointestinal tract

2004

Bączek Natalia

Mediatory i inhibitory peroksydacji linolanu w układzie myeloperoksydaza-H2O2-Cl

1996

Bernaś, Tytus

Subcellular localisation of the sites of reduction of two tetrazolium salts, MTT and CTC

2002

Blicharska, Zofia

Fluorescencyjne badania oddziaływań represora tryptofanu z DNA

1999

Blicharski, Wojciech J

Badanie struktury kompleksu cytochrom c-NO metodami impulsowej spektroskopii EPR i symulacji dynamiki molekularnej

2000

Błaszczyk, Urszula

Spektroskopowe i termodynamiczne badania oddziaływań cAMP i DNA z białkiem wiążącym c AMP z Escherichia coli

2003

Bojko, Monika

Udział oksydoreduktazy feredoksyna : NADP w redukcji prenylochinonów

1999

Bonarek Piotr

Równowagowe badania oddziaływań białka aktywatorowego CRP z polimerazą RNA

2006

Bratasz, Anna

Widma elektronowego rezonansu paramagnetycznego tlenku azotu i ceruloplazminy w niektórych płynach ustrojowych

2002

Broniec Agnieszka

Właściwości antyutleniające plazmalogenów w wybranych układach modelowych

2008

Bugno, Marcin

Klonowanie szczurzego genu kodującego tkankowy inhibitor metaloproteinaz-1 i analiza jego sekwencji regulatorowych

1996

Bulek Katarzyna

The Essentials role of sigirr In regulation of TH2 immune response

2008

Bzowska Monika

Regulacja ekspresji i aktywności sekretarzy ADAM17 (TACE) przez czynniki związane ze stanem zapalnym

2006

Chmiel Dorota

Fizykochemiczna charakterystyka przedstawicieli nowej rodziny inhibitorów proteinaz cysteinowych

2006

Cierniak Agnieszka

Wpływ kwercetyny (3,4,7,3’4’-pentahydroksyflawonu) na uszkodzenia DNA wywołane etopozydem (9-[4,6-O-etylideno-B-D-glukopiranozylo]-epipodofilotoksyną) w komórkach prawidłowych krwi i komórkach białaczkowych

2006

Cisowski Jarosław

Regulation of the expression of vascular endothelial growth factor reactive oxygen

2004

Czaplicki Dominik

Gangliozyd GD2 jako marker neuroblastoma: potencjalne zastosowanie w diagnostyce i terapii

2008

Drukała, Justyna

Selektywność działania wybranych leków przeciwnowotworowych na ludzkie keratynocyty i komórki czerniaka HTB 140

1999

Dubin Grzegorz

Gronkowcowe proteinazy I ich inhibitory

2006

Duliński, Robert

Wpływ elastazy granulocytów obojętnochłonnych na potencjał wytwarzania kinin przez układ kalikreina-kininogen

2003

Dziga, Dariusz

Wpływ bis(maltolato)oxowanadu na aktywność biochemiczną oraz morfologię aparatu Golgiego wątroby szczurów kontrolnych i z cukrzycą wywołaną streptozotocyną

2001

Fedak, Danuta

Właściwości błon erytrocytów w cukrzycy naturalnej i doświadczalnej

1986

Fic Ewelina

Fluorescencyjne badanie zmian konformacyjnych białka aktywatorowego CRP z bakterii Escherichia coli

2007

Fiedor Joanna

Photoprotective and structural functions of caretenoids In model photosynthetic complexes

2007

Filipek, Renata

Crystallographic studies of staphopain inhibition

2005

Goc, Anna

Wybrane właściwości biologicznego wpływu wanadu na podstawowe oceny skuteczności działania jego trzech nieorganicznych pochodnych

2005

Godziemba- Czyż, Janina

Charakterystyka form wegatywnych i spoczynkowych Wolffia arrhiza /L./ Wimm.

1969

Golonka Ewa

Regulation of expression and activity of staphopains A and B, extracellular cysteine proteases from Staphylococcus aureus

2004

Gomółka, Bolesław

Rozwój badań nad fotosyntezą w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku

1980

Górecki Andrzej

Kinetyczne i termodynamiczne badania oddziaływań cAMP z mutantami białka receptorowego CRP z Escherichia coli

2006

Górnicka Agnieszka

Deficiency In the Tyrosine Kinase Tyk2 in Mice Facilitates the development of Metabolic Syndrome

2009

Grabacka Maja

Rola receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów (Pars) w regulacji różnicowania i zdolności do przerzutowania komórek czerniaka

2006

Gruca Miłosz

Zymogenowi charakter sekrecyjnych proteinaz Staphylococcus ureus (prostafopain) i ich znaczenie w patogenezie infekcji gronkowcowych

2007

Grzyb Joanna

Wpływ kadmu na aktywność oksydoreduktazy ferroksyna : NADP+ molekularny mechanizm inhibicji

2007

Gurgul, Ewa

The importance of subcellular catalase localization for the protection of insulin-producing RINm5F cells agaist cytokine mediated toxicity. The relative contribution of ROS and RNS

2004

Guzdek, Amalia

Zmiany w metabolizmie połączeń glikopeptydowych w cukrzycy doświadczalnej

1975

Guzdek, Amalia

Zmiany w metabolizmie połączeń glikopeptydowych w cukrzycy doświadczalnej

1975

Jaźwa Agnieszka

Zastosowanie bicistronowych wektorów plazmidowych i AAV do transferu genów VEGF i FGF-4 stymulujących procesy neowaskulatyzacji

2008

Jemioła-Rzemińska, Małgorzata

Interaction of prenylquinones with lipids in model membranes

2002

Jezierski, Grzegorz

Modelowanie molekularne ludzkiej α1-antytrypsyny-jej mutanta Z, oddziaływania z ligandami drobnocząsteczkowymi i średniocząsteczkowymi oraz procesu polimeryzacji

2003

Jurek Aleksandra

Wpływ przewlekłej niewydolności nerek na wybrane właściwości lipoprotein związane z ryzykiem rozwoju miażdżycy

2005

Jurkiewicz, Anna

Wpływ uszkodzeń serca i wybranych leków na aktywność skurczową kardiomiocytów badany metodami cytometrii obrazowej

2000

Kajda Bożena

Badanie wybranych aspektów biologicznej aktywności nowej, organicznej pochodnej wadanu: dyhydratu siarczanu bis(2,2’-biprydylo)oksowanadu(IV)

2004

Kalemba-Drożdż Małgorzata

Wpływ metabolizmu 17b-estradiolu na poziom uszkodzeń DNA limfocytów kobiet w ciąży

2007

Kapusta, Piotr

Wpływ cukrzycy streptozotocynowej na liczbę i stan funkcjonalny receptorów prostaglandyny E2 szczurzych hepatocytów

1999

Kasza, Aneta

Rola receptorów z rodziny receptora dla lipoprotein o niskiej gęstości w procesie degradacji kompleksów proteinaza/inhibitor proteinazy

1997

Kędracka-Krok Sylwia

Kinetyczne i równowagowe badania oddziaływań tetracykliny i DNA z represorem tetracykliny

2004

Kiszka, Irena

Approaches to broaden CTL responses and protection against challenge with recombinant vaccinia virus expressing homologous and heterologous HIV envelope glycoproteins by vaccination with DNA and viral vectors

2002

Korohoda, Włodzimierz

Mikroelektroforetyczne badania powierzchni form komórkowych śluzowca Physarum Nudum Macbride

1963

Kosowska, Klaudia

Molekularna charakterystyka proteinazy IgA z Clostridium ramosum

2002

Kostecka-Gugała Anna

Wpływ struktury karotenoidów na dynamikę molekularną błon modelowych

2006

Kostrzewa, Anna

Badanie oddziaływania cytochrom C - błona fosfolipidowa z zastosowaniem metody elektronowego rezonansu paramagnetycznego

1997

Kowalczyk Aleksandra

Targeting GD2 ganglioside-expressing tumor cells with the mimetic

2007

Kozieł Joanna

Zmiany ekspresji genów w infekcji Helicobacter pylori i raku żołądka

2004

Krawczyk, Krzysztof

Porównanie produkcji tlenku azotu w dwóch zwierzęcych liniach nowotworowych (MC-38 i MAC 16/C

2002

Król, Marcin

Komputerowa symulacja związanych z funkcją zmian strukturalnych w domenach immunoglobuliny G rejestrowanych poprzez wiązanie ciekłokrystalicznego liganda

2003

Krzeszowiec Weronika

Funkcjonowanie aktyny i miozyny w ruchach chloroplastów

2007

Krzysiek-Mączka Gracjana

Wpływ anizotropii podłoża na orientację podziałów komórkowych

2008

Kubica Małgorzata

Wewnątrzkomórkowe przeżywanie Staphylococcus aureus w ludzkich makrofagach

2007

Kucia, Magdalena

Nowe spojrzenie na pulę komórek macierzystych szpiku kostnego

2003

Kulig Paulina

Rola proteinaz w aktywacji czynnika chemotaktycznego - chemeryny

2007

Lassak Adam

Characterization of the interaction between IGF-I receptor signaling system and large T antigen from human polyomavirus JC

2008

Latowski, Dariusz

Molekularne aspekty reakcji cyklu ksantofilowego w układach modelowych i naturalnych

2003

Ligęza, Agnieszka

Transport tlenu w liściu oraz w izolowanych elementach jego struktury

1996

Liguziński Piotr

Teoretyczne badania kontroli i regulacji fosforylacji oksydacyjnej i glikozy w mięśniu szkieletowym

2007

Łazarski, Roman

Badania nad rolą ochronną Karotenoidów u Aspergillus giganteus WEHM

1973

Łoboda Agnieszka

Transkryptom angiogenny komórek śródbłonka mikronaczyń – wpływ niedotlenienia i oksygenazy hemowej-1

2006

Łukasiewicz Sylwia

Fluorescencyjne badania dimeryzacji w obrębie receptorów dopaminowych i serotoninowych w układzie modelowym in vitro

2008

Majewska, Grażyna

Wpływ Gesatopu 50 na poziom białek u roślin jednoliściennych

1979

Mak, Paweł

Charakterystyka układu peptydów antybakteryjnych chomika syryjskiego : hemocydyny nową rodziną peptydów bakteriobójczych

1997

Małachowa Natalia

Charakterystyka powierzchniowego czynnika wirulencji Staphylococcus aureus

2008

Małecki, Jędrzej Mieczysław

Equilibrium and kinetic studies of cAMP and cGMP binding and structural stability of cyclic AMP receptor protein from Escherichia coli

1999

Mężyk-Kopeć Renata

Identyfikacja i charakterystyka ekspresji innych niż TACE sekretaz dla TNF

2007

Mickowska Barbara

Charakterystyka i porównanie w profilu inhibitorowego osocza pstrąga tęczowego

2003

Miękus Katarzyna

Komunikacja międzykomórkowa I stymulowana przez kontakt migracja komórek szczurzego raka prostaty o różnej aktywności metastatycznej

2006

Murzyn, Krzysztof

Molekularne mechanizmy działania i selektywności magaininy : badania metoda symulacji dynamiki molekularnej

2002

Mycielska, Maria

Badania mechanizmów galwanotaksji komórek Amoeba proteus i różnic w reakcji galwanotaktycznej między liniami komórek raka prostaty różniącymi się zdolnością do tworzenia przerzutów

1999

Mydel Piotr

Host oxidative immune response and bacterial antioxidant protein, rubrerythin in virulence of Porphyromanas gingivalis

2005

Myśliwa-Kurdziel, Beata

Spectral properties of the protochlorophyllide- and chlorophyllide-protein complexes in relation to the organization of the internal plastid membranes

2000

Nikiforuk Agnieszka

Skuteczność bis(kojato)oksowanadu (IV) w normalizacji zmian występujących w cukrzycy doświadczalnej oraz jego wpływ na wzrost i przeżywalności wybranych komórek wątroby szczurzej

2004

Niziołek-Kierecka Magdalena

Wpływ tlenku azotu na procesy fotouczulanego utleniania i ich cytotoksyczność w komórkach raka piersi COHBR1

2007

Nowak Mateusz

Amyloidogenność łańcucha lekkiego immunoglobiny G analizowana metodami symulacji dynamiki molekularnej

2004

Nowak, Barbara

Rola warstwy kortykalnej w mechanizmie ruchu komórek Amoeba proteus

1977

Oleksy, Aneta

Critical role of gingipains in deregulation of the cytokine network and complement system : in vitro shedding of IL-6R and complement receptor 1 and 3

2002

Osyczka, Anna

Effect of bioactive glass-ceramics on cell behavior

1999

Osyczka, Artur

Interaction between soluble electron donor proteins and bacterial photosynthetic reaction center studied by site-directed mutagenesis

1999

Paugh Barbara

Regulation of sphingosine kinase 1 and plasminogen activator

2007

Pawlus Joanna

Generacja tlenku azotu w nowotworach zwierzęcych I ludzkich

2003

Piasecki, Wojciech

Applicability of the EPR technique with the use of new EPR probes for studying redistribution of charged membrane components induced by external electric field

1997

Płonka, Beata Karolina

Monitorowanie generacji tlenku azotu przez makrofagi w funkcji stanu układu odpornościowego i rodzaju gospodarza

1998

Płonka, Przemysław Mieszko

Analiza mechanizmu interakcji pomiędzy nowotworem a organizmie jego gospodarza metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego

1993

Polit, Agnieszka

Kinetyczne i równowagowe badania oddziaływań cyklicznego AMP i DNA z białkiem akceptorowym aktywującym proces transkrypcji u Escherichia coli

2002

Popik Małgorzata

1-metylo-nikotynamid (MNA+) jako modulator fizjologicznego i dystroficznego cyklu włosowego.

2008

Poźniczek, Michał

Charakterystyka integralnych peptydów błon plazmatycznych oraz błon gładkiej siateczki śródplazmatycznej komórek wątroby szczura

1980

Pukło Magdalena

Modulacja aktywności bakteriobójczej kationowych peptydów antybakteryjnych….

2007

Pyka, Janusz

Badanie zmian konformacyjnych kompleksu oksydaza cytochromu c-cytochrom c

2002

Róg, Tomasz

Wpływ cholesterolu na strukturę i dynamikę błon fosfolipidowych : badania metoda symulacji dynamiki molekularnej

2000

Różanowska, Małgorzata

Badanie fotoreaktywności in vitro komórek nabłonka upigmentowanego siatkówki

1998

Rzychoń, Małgorzata

Stafostatyna B: nowy typ inhibitora proteinaz cysteinowych

2005

Saeed Ali Yahya

Surface properties and In vitro antagonistic of Lactobacillus….

2008

Sarewicz Marcin

Badanie oddziaływania cytochromu C z kompleksem bc1 metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego

2008

Skowronek, Marek

Supramolekularna organizacja Czerwieni Kongo, warunkująca specyficzne dla funkcji oddziaływanie z białkiem

1998

Skrzeczyńska, Joanna

Analiza funkcjonalna monocytów CD16+

2001

Słomczyńska-Pierzchalska, Małgorzata

Badania nad wpływem środków znieczulających miejscowo na fibroblasty skóry ludzkiej w hodowli

1997

Smagur Jan

Wpływ stafopainy B (SspB) zewnątrzkomórkowej proteinazy cysternowej Staphylococcus ureus, na funkcjonowanie komórek fagocytujących ludzkiego układu immunologicznego

2009

Sroka, Jolanta

Różnorodność reakcji chemotaktycznych Dictyostelium discoideum

1998

Stalińska Krystyna

Rola glikowanych białek w zaburzeniach metabolizmu osteoblastów szczura, badania in vitro

2008

Stępień, Ewa

Czynniki warunkujące ukierunkowany wzrost komórek nerwowych in vitro

1999

Stopa, Barbara.


Przewidywanie optymalnej struktury monomerycznej ligandów ciekłokrystalicznych uzyskujących w formie supramolekularnej organizacji selektywna zdolność tworzenia kompleksów z białkami

1998

Strzałka, Kazimierz

Badania nad wolnymi składnikami kwasów nukleinowych w chloroplastach

1974

Szeląg Magdalena

The role of stat1 in regulation of mitochondria gene expression

2009

Szklarczyk, Marek

Różnice w strukturze i ekspresji mitochondrialnego DNA płodnych i męsko-sterylnych form marchwi (Daucus carota L)

1999

Szutkowska Maryta

Molecular characterization of gingipain K, the proteinase crucial for Porphyromonas gigivalis virulence

2003

Ślesak, Ireneusz

Charakterystyka i regulacja dysmutazy ponadtlenkowej w roślinie o metabolizmie przejściowym C3-CAM Mesembryanthemum crystallinum L

2001

Ślęzak, Kinga

Interakcja wirusa z komórką na poziomie transkrypcji i regulacji syntezy cytokin

2002

Śmiałowski, Paweł


Ekspresja, oczyszczanie i charakterystyka stabilności strukturalnej polimerazy DNA TAQ

2000

Śmiałowski, Paweł

Ekspresja, oczyszczanie i charakterystyka stabilności strukturalnej polimerazy DNA TAQ

2000

Tworzydło Magdalena

Fluorescencyjne badania oddziaływać cAMP i DNA z muteinami białka aktywatorowego CRP z Escherichia coli

2003

Urbaniak, Alfred

Badania nad hodowlą i rozwojem śluzowców z uwzględnieniem metabolizmu azotowego i węglowodanowego

1964

Urbańska Katarzyna

Wpływ blokowania szlaku sygnałowego receptora dla insulinopodobnego czynnika wzrostu….

2008

Waligórska Agnieszka

Doświadczalne modyfikowanie aktywności ruchowej komórek Dictyostelium Discoideum i wpływ na rozpoznawania chemoatraktantów

2008

Waloszek, Andrzej

Fotooksydacja barwników chlorofilowych i karotenoidów w etiochloroplastach

1997

Wasylewski, Marcin

Equilibrium and kinetics studies of riboflavin and riboflavin binding proteins

2002

Węgrzyn Joanna

Novel role for mitochondria localized stat3 in cellular

2007

Węgrzyn Paulina

Określenie lokalizacji i poziomu ekspresji nowych białek kodowanych przez transkrypty zidentyfikowane

2007

Wielgus, Albert

Własności anty- i proutleniajace melaniny z tęczówek oczu ludzkich

2002

Wilk Anna

Horyzontalna elektroforeza komórek w warunkach izopiknicznych

2008

Wiśniewska, Anna

Wpływ składu błon modelowych na kształt bariery hydrofobowej

1996

Witek-Zawada, Barbara

Regulacja ekspresji i aktywności stromielizyny-1 przez cytokiny prozapalne w komórkach śródbłonka i w astrocytach mózgu myszy

2003

Władyka Benedykt

Operon Stafopainy C analiza i charakterystyka kodowanych białek

2007

Wolnicka-Głubisz, Agnieszka

Porównanie fotoreaktywności i fototoksyczności 8-MOP, CPZ i TMA w przypadku układów modelowych i limfocytów w warunkach in vitro

2002

Wrona, Marta

Rola karotenoidów w ochronie nienasyconych lipidów przed fotoutlenianiem

2003

Wujek Piotr

Charakterystyka funkcjonalna N-glikozylacji tripeptydylopeptydazy Io

2004

Zaręba, Mariusz

Analiza wybranych czynników modyfikujących antyutleniające właściwości neuromelaniny

1998

Zarębski Adrian

Studies on bone morphogenetic protein receptors in rat adult –dereved hippocampal progenitor cells

2003

Zarębski Mirosław

Zastosowanie metod lokalnego fotouczulanego uszkadzania składników komórki da badania mechanizmów naprawy błony komórkowej i chromatyny

2008


Pobieranie 116.3 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna