Porządek obrad Rady Miasta Krakowa 2012-07-11 Sesja nr: 6052Pobieranie 112.63 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar112.63 Kb.
Porządek obrad Rady Miasta Krakowa 2012-07-11 Sesja nr: 6052
Zmiany w oświacie : pkt. 10, 11, 12, 13, 37, 40, 41, 42, 43,


 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 750   
  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 12/05/15
  Projekt doręczony - 12/05/16
  I czytanie - 12/06/27
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/03
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/05

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 12/05/29  
  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 12/06/26  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  Doręczenie - 12/06/19


 5. Druk nr 797   
  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Tischnera
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 12/06/08
  Projekt doręczony - 12/06/08
  I czytanie - 12/06/27
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/03
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/05

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 12/06/26  


 6. Druk nr 800     
  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Strycharskiej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 12/06/12
  Projekt doręczony - 12/06/12
  I czytanie - 12/06/27
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/03
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/05

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 12/06/26  


 7. Druk nr 801     
  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Fatimskiej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 12/06/12
  Projekt doręczony - 12/06/12
  I czytanie - 12/06/27
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/03
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/05

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 12/06/26  


 8. Druk nr 805     
  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Jana XXIII
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 12/06/12
  Projekt doręczony - 12/06/13
  I czytanie - 12/06/27
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/03
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/05

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 12/06/26


 9. Druk nr 806   
  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Lubicz Nr 14A wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 12/06/12
  Projekt doręczony - 12/06/13
  I czytanie - 12/06/27
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/03
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/05

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 12/06/26  


 10. Druk nr 790     
  Założenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 i włączenia go do Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 oraz w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie na Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 12/05/31
  Projekt doręczony - 12/06/05
  I czytanie - 12/06/27
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/03
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/05

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 12/06/26  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: M. BASSARA  Doręczenie - 12/07/05


 11. Druk nr 796   
  Tygodniowy obowiązek wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 12/06/06
  Projekt doręczony - 12/06/06
  I czytanie - 12/06/27
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/03
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/05

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 12/06/26  


 12. Druk nr 803   
  Zmiana siedziby Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 12/06/12
  Projekt doręczony - 12/06/12
  I czytanie - 12/06/27
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/03
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/05

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 12/06/26  


 13. Druk nr 820   
  Zmiana uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 12/06/19
  Projekt doręczony - 12/06/20
  I czytanie - 12/06/27
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/03
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/05

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: M. JANTOS  
  Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  Doręczenie - 12/07/05
  Poprawki - zgłoszona przez: M. PATENA  Doręczenie - 12/07/05


 14. Druk nr 791   
  Przystąpienie Gminy Miejskiej Kraków do stowarzyszenia o nazwie Lokalna Organizacja Turystyczna ''Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Stanisław Dziedzic/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 12/06/04
  Projekt doręczony - 12/06/05
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10

  Opinie

  Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 12/06/13  


 15. Druk nr 807   
  Dostosowanie aktów o utworzeniu instytucji kultury pn.: Teatr Lalki, Maski i Aktora ''Groteska'', Teatr ''Bagatela'' im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego, Teatr Ludowy, Capella Cracoviensis, Orkiestra Stołecznego - Królewskiego Miasta Krakowa ''Sinfonietta Cracovia'', Teatr KTO, Teatr ''Łaźnia Nowa'' oraz Balet Dworski ''Cracovia Danza'', do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Stanisław Dziedzic/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 12/06/12
  Projekt doręczony - 12/06/13
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10

  Opinie

  Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 12/06/28  


 16. Druk nr 808             
  Zmiana nazwy Teatru Lalki, Maski i Aktora ''Groteska'' oraz nadania statutów miejskim instytucjom kultury
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Stanisław Dziedzic/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 12/06/12
  Projekt doręczony - 12/06/13
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10

  Opinie

  Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 12/06/28  
 1. Druk nr 809         
  Nadanie statutów miejskim instytucjom kultury
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Stanisław Dziedzic/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 12/06/12
  Projekt doręczony - 12/06/13
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10

  Opinie

  Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 12/06/28  


 2. Druk nr 792                   

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 900 i 926) /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Małgorzata Okarmus/


  Pozytywna opinia prawna Ewa Kowalik
  Data wpływu - 12/06/05
  Projekt doręczony - 12/06/06
  I czytanie - 12/06/13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/04
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/06

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 12/06/12  


 3. Druk nr 794             
  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012 (dot. zwiększenia w planie dochodów w dziale 921 oraz zwiększenia w planie wydatków w działach 600 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Ewa Kowalik
  Data wpływu - 12/06/05
  Projekt doręczony - 12/06/06
  I czytanie - 12/06/13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/04
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/06

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 12/06/12  
  Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 12/06/28  


 4. Druk nr 821             
  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801 i 926 - zadania priorytetowe dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 12/06/19
  Projekt doręczony - 12/06/20
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 12/06/26  


 1. Druk nr 822                 

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012 (dot. zwiększenia w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 853, 900, 921 i 926) /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Małgorzata Okarmus/


  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 12/06/19
  Projekt doręczony - 12/06/20
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 12/06/26  


 2. Druk nr 811           
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''II Kampus AGH''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Katarzyna Kempf-Kowalczyk
  Data wpływu - 12/06/13
  Projekt doręczony - 12/06/14
  I czytanie - 12/06/27
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/03
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/05

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 12/06/25  


 3. Druk nr 812           
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Żabiniec - Południe''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 12/06/13
  Projekt doręczony - 12/06/14
  I czytanie - 12/06/27
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/03
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/05

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 12/06/25  


 4. Druk nr 813       
  Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''rejon ulicy Pachońskiego''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 12/06/13
  Projekt doręczony - 12/06/14
  I czytanie - 12/06/27
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/03
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/05

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 12/06/25  


 5. Druk nr 814     
  Określenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Jacek Kowalczyk/
  Pozytywna opinia prawna Monika Konior-Czarnota
  Data wpływu - 12/06/14
  Projekt doręczony - 12/06/15
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10

  Opinie

  Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Opinia: Pozytywna 12/06/25  


 6. Druk nr 815       
  Określenie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Jolanta Chrzanowska/
  Pozytywna opinia prawna Monika Konior-Czarnota
  Data wpływu - 12/06/14
  Projekt doręczony - 12/06/15
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10

  Opinie

  Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Opinia: Pozytywna 12/06/25  


 7. Druk nr 816   
  Przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej do wykonania przez Gminę Miejską Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Jan Żądło/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 12/06/15
  Projekt doręczony - 12/06/15
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 12/06/26  
  Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Opinia: Pozytywna 12/06/25  


 8. Druk nr 817   
  Lokalizacja kasyna gry w Krakowie, przy ul. Królewskiej 1
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Tomasz Popiołek/
  Pozytywna opinia prawna Anna Kozik
  Data wpływu - 12/06/15
  Projekt doręczony - 12/06/15
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 12/06/26  
  Komisja Praworządności Opinia: Pozytywna 12/07/02


 9. Druk nr 823   
  Lokalizacja kasyna gry w Krakowie, przy al. Daszyńskiego 5
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Tomasz Popiołek/
  Pozytywna opinia prawna Anna Kozik
  Data wpływu - 12/06/19
  Projekt doręczony - 12/06/20
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 12/06/26  
  Komisja Praworządności Opinia: Komisja Praworządności Rady Miasta Krakowa na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2012 r. wstrzymała się z zaopiniowaniem projektu uchwały, w sprawie lokalizacji kasyna gry w Krakowie przy al. Daszyńskiego 5. (druk nr 823). Wyniki głosowania: - za pozytywną opinią: ?za? ? 0, ?przeciw? ? 0, ?wstrzymujących się? ? 6, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu; - za negatywną opinią: ?za? ? 0, ?przeciw? ? 0, ?wstrzymujących się? ? 6, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 12/07/02

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  Doręczenie - 12/07/05


 10. Druk nr 824                 

  Zmiana uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033 (z późn. zm.) /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Alina Kwaśniak/


  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 12/06/19
  Projekt doręczony - 12/06/20
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 12/06/26  


 11. Druk nr 829       
  Zmiana uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Joanna Niedziałkowska/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 12/06/19
  Projekt doręczony - 12/06/21
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10


 12. Druk nr 833   
  Powierzenie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Wacław Skubida/
  Pozytywna opinia prawna T. Dyrdycki-Borowy
  Data wpływu - 12/06/19
  Projekt doręczony - 12/06/21
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 12/07/02  


 13. Druk nr 832   
  Upoważnienie Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Wacław Skubida/
  Pozytywna opinia prawna T. Dyrdycki-Borowy
  Data wpływu - 12/06/19
  Projekt doręczony - 12/06/21
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 12/07/02  


 14. Druk nr 830   
  Postanowienie o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Wacław Skubida/
  Pozytywna opinia prawna T. Dyrdycki-Borowy
  Data wpływu - 12/06/19
  Projekt doręczony - 12/06/21
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 12/07/02  


 15. Druk nr 836   
  Ogłoszenie programu budowy wielopokoleniowych placów zabaw i rekreacji tzw. Smoczych Skwerów
  /projektodawca Grupa Radnych, referuje Tomasz Urynowicz/
  z uwagą opinia prawna Urszula Theodorikas  
  Data wpływu - 12/06/26
  Projekt doręczony - 12/06/26
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 12/07/04  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  Doręczenie - 12/07/04


 16. Druk nr 837   
  Zmiana uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających
  /projektodawca Grupa Radnych, referuje Tomasz Urynowicz/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka  
  Data wpływu - 12/06/26
  Projekt doręczony - 12/06/26
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10


 17. Druk nr 842   
  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utrzymania siedziby Szkoły Podstawowej nr 95 w budynku położonym przy ul. Wileńskiej 9 w Krakowie
  /projektodawca Grupa Radnych, referuje Dominik Jaśkowiec/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas  
  Data wpływu - 12/06/26
  Projekt doręczony - 12/06/27
  I czytanie - 12/07/04
  Termin wprowadzania autopoprawek - 12/07/09
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 12/07/10


 18. Druk nr 818   
  Nadanie Panu Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Główna, referuje Bogusław Kośmider/
  Data wpływu - 12/06/19
  Projekt doręczony - 12/06/19

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 12/06/27  


 19. Druk nr 835   
  Określenie stawki dotacji celowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na wykonanie remontu: filarów wzdłuż kwatery legionowej i cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 388, kwatery partyzanckiej na Cmentarzu Rakowickim, pomnika Ukraińców zmarłych w obozie internowania na Dąbiu oraz na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w roku 2012, położonych na terenie Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Dorota Iwanicka/
  Pozytywna opinia prawna Karol Szylko
  Data wpływu - 12/06/25
  Projekt doręczony - 12/06/26


 20. Druk nr 841   
  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gimnazjum nr 9
  /projektodawca Grupa Radnych, referuje Dominik Jaśkowiec/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka  
  Data wpływu - 12/06/26
  Projekt doręczony - 12/06/27

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  Doręczenie - 12/06/27


 21. Druk nr 810   
  Likwidacja poprzez stopniowe wygaszanie niektórych szkół specjalnych w Krakowie oraz w sprawie wyłączenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14 w Krakowie, os. Sportowe 28
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 12/06/13
  Projekt doręczony - 12/06/14

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 12/06/26  


 22. Druk nr 839     
  Założenie Samorządowego Przedszkola Specjalnego nr 24 w Krakowie, ul. Zakątek 2 i włączenie go do Zespołu Szkól Specjalnych nr 4 w Krakowie, ul. Zakątek 2
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 12/06/25
  Projekt doręczony - 12/06/26


 23. Druk nr 840   
  Zmiana nazwy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci Dyslektycznych w Krakowie, ul. św. Gertrudy 2, na Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie ul. św. Gertrudy 2
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 12/06/25
  Projekt doręczony - 12/06/26


 24. Druk nr 819   
  Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Stanisław Dziedzic/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 12/06/19
  Projekt doręczony - 12/06/20

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 12/06/26  
  Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 12/06/28


 25. Druk nr 848     
  Utworzenie miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum PRL-u (w organizacji)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Stanisław Dziedzic/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 12/06/29
  Projekt doręczony - 12/07/02


 26. Druk nr 825   
  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Dietla Nr 52 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz ustalenia wysokości bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 12/06/20
  Projekt doręczony - 12/06/21


 27. Druk nr 826     
  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 44 usytuowanego w budynku przy ul. Rydla 22 w Krakowie na rzecz najemcy Pani Bogumiły Węglarz z zastosowaniem 70% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Agnieszka Pawlikowska-Reroń
  Data wpływu - 12/06/20
  Projekt doręczony - 12/06/21


 28. Druk nr 828   
  Przyjęcie i przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie od 2012 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 12/06/20
  Projekt doręczony - 12/06/21


 29. Druk nr 834   
  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy alei Zygmunta Krasińskiego Nr 32 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 25 sierpnia 2103 r. udziału wynoszącego 60/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 12/06/21
  Projekt doręczony - 12/06/25


 30. Druk nr 827   
  Likwidacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ''Przyjazny Dom'' ul. Aleksandry 19 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Jolanta Chrzanowska/
  Pozytywna opinia prawna Monika Konior-Czarnota
  Data wpływu - 12/06/20
  Projekt doręczony - 12/06/21


 31. Druk nr 838   
  Organizacja oraz szczegółowe zasady wnoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i noclegowniach
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Jolanta Chrzanowska/
  Pozytywna opinia prawna Monika Konior-Czarnota
  Data wpływu - 12/06/25
  Projekt doręczony - 12/06/26


 32. Druk nr 846     
  Zmiana uchwały Nr XLIII/575/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2012 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Jolanta Chrzanowska/
  Pozytywna opinia prawna Monika Konior-Czarnota
  Data wpływu - 12/06/27
  Projekt doręczony - 12/06/29


 33. Druk nr 844   
  Zmiana uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg z późn. zm.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Joanna Niedziałkowska/
  Pozytywna opinia prawna Ewa Nowacka
  Data wpływu - 12/06/26
  Projekt doręczony - 12/06/29


 34. Druk nr 845     
  Utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Joanna Niedziałkowska/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 12/06/26
  Projekt doręczony - 12/06/29


 35. Druk nr 847     
  Wystąpienie Miasta Krakowa ze Stowarzyszenia EUROCITIES
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Janusz Moskwa/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 12/06/27
  Projekt doręczony - 12/06/29


 36. Druk nr 850               
  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 900 i 921 - zadania priorytetowe dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa, referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 12/07/04
  Projekt doręczony - 12/07/04

 37. Oświadczenia, komunikaty. Zamknięcie sesji.


Pobieranie 112.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna