Post jako metoda leczeniaPobieranie 0.49 Mb.
Strona10/20
Data07.05.2016
Rozmiar0.49 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

Serce i krążenie

Zmniejszenie się objętości płynów jelitowych, płynów krążących i płynu pozakomórkowego w poście odciąża krążenie bezpośrednio, tętno i ciśnienie krwi wyraźnie spadają. Przez to w pierwszym rzędzie zostaje odciążone serce, jego wydolność przy czasie postu od jedenastu do 51 dni ogólnie wzrasta. Tak podsumowuje Ritter swe badania na 22 kobietach i 20 mężczyznach w wieku od 15 do 61 lat (252). To, że możliwe są wahania ogólnej wydolności zarówno w górę, jak i w dół, wykazują badania Jungmanna. U 11 pacjentów oznaczano podczas 14 dni postu tętno tlenowe (zużycie tlenu na minutę podzielone przez częstość tętna), sumaryczne tętno powysiłkowe (wszystkie uderzenia tętna w pierwszych trzech minutach po wysiłku) i maksymalny pobór tlenu przy pracy na ergometrze. Stwierdzono tu do dziesiątego dnia postu niewielki spadek, następnie do 14 dnia wyraźny wzrost fizycznej i sercowej wytrzymałości na obciążenie wysiłkiem (147).

To, że w poście możliwe są także znacznej skali osiągnięcia fizyczne, udowodnił Aly i jego dziesięciu szwedzkich przyjaciół. Przemaszerowali oni w ciągu 10 dni, poszcząc, trasę 500 km z Gšteborga do Sztokholmu, przyjmując wyłącznie płyny nie zawierające kalorii, jak wodę (1). W 1964 r. było 19 mężczyzn ze wszystkich grup wiekowych - nawiasem mówiąc wszyscy wegeterianie - którzy dokonali tego samego osiągnięcia marszowego również w dziesięć dni. Tym razem otrzymywali oni 0.4 l soku owocowego dziennie i znajdowali się pod nadzorem naukowym Carlssona ze Sztokholmu (36). Wszyscy uczestnicy przetrzymali marsze dobrze i bez szkody, mimo, że nie byli rutynowanymi turystami pieszymi ani wytrenowanymi sportowcami. Wszystkie zebrane wówczas analizy metaboliczne pozostawały w zakresie normy, EKG ani badania układu krążenia nie były wykonywane.

Normalnie pacjent z powodu swojego serca nie musi być oszczędzany. Wyczyny sportowe są jednak wyjątkiem i nie powinny być wymuszane na niewytrenowanych.

Stopień zdolności do wysiłków fizycznych i wydolność sercowa są wielkościami indywidualnymi, gdzie każdemu przypisana jest jego określona miara. Jak to możliwe, by serce również w poście mogło być zdolne do takich osiągnięć? Już w warunkach normalnych jest ono w stanie przy obciążeniu wysiłkowym wykorzystywać w rosnącym zakresie także kwas mlekowy. Zwiększone w poście spalanie ciał ketonowych, lecz także i kwasów tłuszczowych zamiast glukozy nie sprawia żadnych trudności. Efektywność tych nowych substratów energetycznych jest nawet jeszcze większa. Okołoosierdziowe płytowate ciało tłuszczowe ma mianowicie, niezależnie od innych tkanek tłuszczowych, autonomiczną funkcję bezpośredniego awaryjnego zaopatrzenia w energię przez swoje łatwiej spalalne dla serca kwasy tłuszczowe i ciała ketonowe (75, 77, 173, 252, 277).

Hiperwentylacja, dająca się niekiedy zaobserwować w poście już w spoczynku, lecz również przy wysiłku, jest następstwem zwiększającego się zapotrzebowania na O2 przy wzrastającym spalaniu tłuszczów i kompensacji kwaśnego środowiska wewnętrznego w poście przez wzmożone wydychanie CO2. Nie ma więc ona nic wspólnego z jakimś obniżaniem się wydolności serca. Niezależnie od siebie Grote (102) i Jungmann (147) stwierdzili skrócenie czasu trwania skurczu przy końcu 14-dniowego postu i zinterpretowali je jako efekt inotropowo dodatni, porównywalny z działaniem naparstnicy lub strofantyny.

Odwrotnie, Mark i Flemming stwierdzili u siedmiu z dziewięciu kobiet z nadwagą w wieku od 16 do 50 lat przy dłuższym poście wydłużenie okresu skurczu izometrycznego, wykraczające ponad zależność od częstotliwości (209). Jako przyczyna tych różnych wyników, pomijając różnicę w populacjach pacjentów, mają znaczenie także okoliczności towarzyszące postu. Pierwsza grupa pościła przy obfitym dowozie płynów i soli mineralnych przy aktywnym treningu fizycznym, druga przeważnie leżąc w łóżku przy zerze kalorii.

Dystrybucja objętości krwi krążącej zmienia się podczas postu w typowy sposób. Zapotrzebowanie na krew w obszarze unerwienia nerwów trzewnych spada do minimum, i również skóra w interesie zmniejszenia promieniowania cieplnego jest perfundowana możliwie najoszczędniej. Zmienna wielkość przepływu krwi istnieje w nerkach w zależności od regulacji hormonalnej i indywidualnej sytuacji wyjściowej, niezmiennie optymalnie zaopatrywane są w poście mózg, serce, płuca i wątroba. Wielkość przepływu krwi przez mięśnie zależy także w poście od wymaganej mocy.

Przez zmniejszenie objętości krwi krążącej dochodzi również do zmniejszenia sylwetki serca w poście, co może być wykazane na ekranie rentgenowskim (160). Przy odpowiednim treningu kondycyjnym można stwierdzić nie tylko zmniejszenie, lecz również lepsze napięcie toniczne uprzednio zwiększonych sylwetek serca, jak u pacjentów Koflera (rys. 17-24). Już wcześniej Kienle (151) badaniami fonograficznymi u pacjentów z niewydolnością serca wykazał opróżnienie przez post przepełnionych zbiorników żylnych krwi ze wzrostem objętości wyrzutowej i poprawą wydolności serca.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rys. 17. Pacjent 62-letni, niewydolność serca i obrzęk podudzi przy nadciśnieniu samoistnym; po 21 dniach postu normalizacja ciśnienia krwi, wydolności i eliminacja obrzęków, dobre samopoczucie (z: Kofler, B.) (160)
Rys. 18. Pacjent 70-letni, niedowaga, bóle zamostkowe, napadowe zaburzenia rytmu serca. Normokaloryczna wegeteriańska dieta pełnowartościowa doprowadziła do istotnej obiektywnej poprawy wydolności i subiektywnie lepszego samopoczucia. Spadek masy ciała nie odgrywał tutaj roli, ponieważ masa ciała pozostała stała (z: Kofler, B.) (160)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zmniejszenie radiologicznej sylwetki serca w poście można wyjaśnić trzema przyczynami:

1. Wraz ze zmniejszeniem naczyniowego oporu obwodowego i objętości krwi krążącej zmniejsza się również objętość komór serca przede wszystkim w tych obszarach, które uprzednio były już nadmiernie rozciągnięte, powiększone, poszerzone.

2. Zaspokajający zapotrzebowanie rozkład tkanki tłuszczowej w celu bezpośredniego awaryjnego zaopatrzenia poszczącego serca w energię przyczynia się odpowiednio do zmniejszenia widocznej radiologicznie sylwetki serca.

3. Także zwężenie - szczególnie nadmiernie rozciągniętych i przerośniętych - komórek mięśnia sercowego przyczynia się chyba w najmniejszej części do powstania tego efektu radiologicznego.

Poprawa zakresu wydolności serca przez post terapeutyczny znajduje tu dalsze solidne uzasadnienie. Badania przebiegów elektrokardiograficznych również przy dłuższym poście do okresu powyżej czterech tygodni nie wykazują żadnych odchyleń patologicznych. Bardzo już rzadko można zaobserwować odwrócenie załamka T (284) nad lewą ścianą klatki piersiowej bez towarzyszących objawów klinicznych. Ich przyczyna jest jeszcze nie wyjaśniona, najczęściej ustępują one z powrotem w ciągu dni. Tendencje do poprawy odpowiadające stanowi klinicznemu wykazują obniżenia odcinka ST i wszelkiego rodzaju zaburzenia rytmu; polepszone wykorzystanie O2 przez mięsień sercowy w poście oddziaływuje ewidentnie korzystnie na zmiany przerostowe i zaburzenia wieńcowego przepływu krwi. O pozytywnym efekcie wywieranym na serce przez glukagon była już mowa (64, 259).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rys. 19. Pacjentka 68-letnia ze zdrowym sercem i ciężką migreną pościła 18 dni i pozbyła się dolegliwości. W sylwetce serca wraz ze zmniejszeniem ujawiło się wyraźnie lepsze napięcie toniczne (z: Kofler, B.) (160)
Rys. 20. Pacjent 59-letni, ciężka Angina pectoris po zawale mięśnia sercowego, odnośne zmiany w EKG. Po czterotygodniowym leczeniu z 21 dniami postu i spadku masy ciała 9,5 kg pacjent znów był w stanie przez dwie godziny wchodzić pod górę bez dolegliwości. Ewidentne podwyższenie napięcia tonicznego lewej komory ze zmniejszeniem rozstrzeni (z: Kofler, B.) (160)
Rys. 21. Pacjentka 50-letnia, chciała pozbyć się nadwagi i oczyścić z toksyn, bez innych dolegliwości. Poszerzenie sylwetki do zakresu granicznego normy ustępuje po 21 dniach postu, tonus mięśniowy uległ poprawie (z: Kofler, B.) (160)
Rys. 22. Pacjent 56-letni, leptosomiczny, zaburzenia krążenia obwodowego (Claudicatio intermittens), bez objawów sercowych. Po 16 dniach postu zmniejszenie wymiarów serca z zaokrągleniem łuków komorowych. Subiektywnie dobry stan wydolnościowy. Wyraźne zmniejszenie się "poduszeczki" tłuszczowej na koniuszku serca (z: Kofler, B.) (160)
Rys. 23. Pacjentka 50-letnia, asteniczna, przewlekłe zaparcie, zaburzenia snu, bez nadwagi. Po 21 dniach postu na herbacie cień serca smuklejszy, z talią, o lepszym napięciu tonicznym. Ogólna wydolność istotnie podwyższona (z: Kofler, B.) (160)
Rys. 24. Pacjent 56-letni, przewlekłe nadciśnienie. Po 21 dniach postu sylwetka serca zmniejszyła się przez obniżenie przepony oraz rozpad nasierdziowej i okołoosierdziowej tkanki tłuszczowej, konfiguracja aorty prawie się znormalizowała, a tonus poprawił (z: Kofler, B.) (160)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wraz ze spadkiem objętości krwi zmniejsza się również ciśnienie hydrostatyczne, przede wszystkim w części żylnej naczyń i na obszarze dolnej połowy ciała. Jednocześnie przez to zmniejsza się opór przepływu na obszarze łożyska naczyń końcowych. Związane z tym ustąpienie obrzęku generalnie sprzyja przezwłośniczkowej wymianie substancji i gazów. W odnośnych okolicach ciała wraz z ciśnieniem hydrostatycznym zmniejsza się także napięcie ścian. Przez to mogą się odprężyć i odnowić elementy elastyczne. Dotyczy to przede wszystkim obszaru Venae saphenae magnae et paervae, Vena cava caudalis z jej gałęziami bocznymi w całej miednicy małej, jak również Plexus venosi vertebrales interni lumbales et sacrales. Często są też wraz z tym eliminowane ukryte obrzęki. Przeciwzastoinowe działanie postu właśnie na tym obszarze jest tak intensywne, że w pierwszych dniach często występuje silny tzw. zespół niespokojnych nóg, powiązany z ciągnącym bólem aż do obszaru miednicy, spojeń biodrowo-krzyżowych i dolnego kręgosłupa lędźwiowego. Ułatwiony powrót żylno-chłonny likwiduje żylne przekrwienie opadowe z tendencją do niedociśnieniowych zaburzeń regulacji i jednocześnie podwyższa objętość wyrzutową, a tym samym wydolność serca.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna