Post jako metoda leczeniaPobieranie 0.49 Mb.
Strona2/20
Data07.05.2016
Rozmiar0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Narządy trawienne

Jeżeli, jak w poście, nie odbywa się żucie i przyjmowanie pokarmów, wówczas odpada naturalny bodziec do wydzielania soków w całym przewodzie pokarmowym. Z normalnie 4-8 l/dz. całkowite wydzielanie soków trawiennych spada dosyć szybko do 2-4 l, a więc przynajmniej o połowę. Typowym tego następstwem jest suchość śluzówek jamy ustnej z obłożeniem języka i trudnościami z przełykaniem kleistej śliny. Suchość bywa rzadziej odczuwana także na spojówkach, w kanale nosowo-łzowym lub w trąbkach Eustachiusza. Sporadyczne odbijania i skurcze perystaltyczne w obszarze żołądkowo-jelitowym są wyrazem braku ciśnienia masy pokarmowej na ścianę żołądka i jelit (277). Poza tym wyrażają one naturalną tendencję do opróżniania jelita z resztek kału.

Opróżnianie odbytnicy ma w poście szczególne znaczenie, gdyż zbyt długie zaleganie w niej resztek kału wyzwala uczucie głodu. Na jakiej drodze dochodzi do tej reakcji, nie wiadomo. I odwrotnie, u pacjentów, którzy uskarżają się na poczucie głodu także jeszcze w drugim lub trzecim tygodniu postu, podejrzenie niezupełnego opróżnienia jelita potwierdza się powodzeniem środków przeczyszczających, jak wlewy, płukanie jelit i podawanie soli gorzkiej. Jakie ilości ulegają często jeszcze wówczas opróżnieniu, bywa zaskoczeniem nie tylko dla danej osoby poszczącej, lecz także dla lekarza. Dłuższe zaleganie resztek kału jest niepożądane również z innych względów, bowiem przez to wzrasta ryzyko wchłaniania toksyn jelitowych, co daje się zauważyć po niespecyficznym pogorszeniu samopoczucia ogólnego.

Gdy jelito jest opróżnione, ustaje także perystaltyka, a pojemność całkowita jelita spada znacznie. Wydzielanie zmienia się nie tylko ilościowo, lecz również jakościowo. W grupie dwunastu młodych Szwedów poziom gastryny w osoczu spadł do 10 dnia postu o ponad jedną trzecią (287, rys. 2). Odpowiednio do tego obwód regulacyjny gastryna-HCl-pepsyna zostaje ustawiony na minimalne, oszczędzające funkcjonowanie. Odwrotnie zachowuje się sekretyna (24); poprzez swój wzrost do 3-go dnia postu przyśpiesza ona pełne opróżnienie dwunastnicy i jednocześnie hamuje wydzielanie żołądkowe. Zgodnie z tym Ruedi, Bazylea, stwierdził po dwutygodniowym poście przy normalnym wydzielaniu podstawowym żołądka wydzielanie kwasu żołądkowego po stymulacji histaminą zmniejszone o 50 % w porównaniu z normalną zbiórką. W wydzielinie trzustkowej Buko stwierdził po sześciodniowym poście spadek zarówno amylaz, jak i proteaz (155).

Wraz ze spadkiem ilościowym i jakościowym wydzielania całkowitego silnemu zmniejszeniu ulega całe krążenie wątrobowo-jelitowe (157). To przestawienie narządów jamy brzusznej w stan spoczynku jest zwykle odczuwane jako przyjemne uczucie lekkości. UvnŠs-Wallensten badał subiektywne poczucie głodu swoich poszczących i przedstawił je na skalowanym wykresie (rys. 3). Potwierdza on tym doświadczenie wszystkich lekarzy leczących postem, iż uczucie głodu już po trzecim dniu nie odgrywa już praktycznie żadnej roli, chyba że, jak już powiedziano, jelito nie zostało dostatecznie opróżnione. Należy poza tym wziąć pod uwagę, iż uczucie głodu może także utrzymywać się na podłożu psychicznym. Zmniejszenie się całkowitej objętości płynu jelitowego i mezenchymalnego jest przyczyną dobrze znanego silnego spadku masy ciała w pierwszych trzech dniach postu; do spadku tego nie dochodzi w razie uprzedniego odwodnienia, np. przez diuretyki.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rys. 2. Gastryna w osoczu i cukier we krwi podczas postu (według Palmblada i UvnŠs-Wallenstena) (287)

 Poszczący

o Grupa kontrolna

[oznaczenia na rysunku:]

Plasma-Gastrin - Gastryna w osoczu

Blutzucker - Cukier we krwi

Fastendauer - Czas trwania postu

Tage - Dni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flora bakteryjna
Mikroflora przewodu pokarmowego jest charakterystyczna odpowiednio dla jamy ustnej i gardła, jelita cienkiego i jelita grubego. Według Ruscha gardło zasiedlone jest głównie przez paciorkowce i Neisserie, krętnica przez Lactobacillus acidophilus,

Bacteroides, w dolnym odcinku również przez pałeczki okrężnicy, okrężnica przez Lactobacillus bifidus, Bacteroides, maczugowce i pałeczki okrężnicy. Dłuższy czas zalegania spożytych pokarmów prowadzi poprzez oddziaływanie Bacillus putrificus do fermentacji i gnicia. Przy tym powstają: z tryptofanu indol i skatol, z tyrozyny krezol i fenol, z ornityny putrescyna i z lizyny - kadaweryna. Ponadto już Grote (102) wykazał za pomocą próby ksantoproteinowej obecność w surowicy produktów bakteryjnego rozkładu białka w postaci związków aromatycznych. W normalnych warunkach bariera jelitowa zapobiega wchłanianiu tych toksyn gnilnych i jadów trupich. Ich detoksykacja zachodzi w wątrobie poprzez sprzęganie z kwasem siarkowym, a wydzielanie z moczem, przy czym próba na indykan wypada dodatnio. Ta zwrotna intoksykacja z jelita została nazwana przez Hoffa (134) autointoksykacją jelitową.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rys. 3. Spadek cukru we krwi a subiektywne uczucie głodu (według Palmblada i UvnŠs-Wallenstena) (287)

[oznaczenia na rysunku:]

Hunger - Głód

Mittelwerte - Wartości średnie

Faster - Poszczący

Kontrolle - Grupa kontrolna

Fastendauer - Czas trwania postu

Tage - Dni

Blutzucker - Cukier we krwi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kraus (164) zaobserwował u swoich poszczących przy zupełnym odstawieniu białka i regularnym oczyszczaniu jelita wlewami wzrost liczby jednostek ksantoproteinowych w surowicy przy jednocześnie zwiększonym wydalaniu z moczem. Stężenie ksantoprotein w surowicy powoli narastało, by później powrócić do wartości wyjściowych. Widzi on w tym dowód, iż różne produkty przemiany materii, jak również toksyczne substancje obce gromadzą się we wszechobecnej aktywnej tkance łącznej, mezenchymie, i dają się z powrotem usunąć w procesie postu. W stabilności bariery jelitowej i eubiotycznej płynnej równowadze mikroflory należy widzieć kolebkę układu immunologicznego i najbardziej zewnętrzną pozycję obrony przed zakażeniem. Jako normę statystyczną dla flory kałowej podaje on:

 90% głównej flory bezwzględnie beztlenowej (Lactobacillus bifidus, Bacteroides)

 ok. 10% towarzyszącej flory tlenowej (pałeczki okrężnicy, enterokoki, Lactobacillus itd.)

 poniżej 1% pozostałej flory (Proteus, klostridia, gronkowce, drożdże itd.).

Czterem pacjentom bez objawów chorobowych podaliśmy w czasie postu w postaci kropli przesącz bakterii jelitowych, nie zawierający zarodników bakterii. Przed i po podaniu przesączu wykonaliśmy posiewy stolca. Już na początku flora bakteryjna była niejednolita i rozbieżna i również po poście nie wykazywała jakiejś ukierunkowanej tendencji zmian. Objawy, jakie mogłyby być łączone z kolonizacją przez bakterie i ich zmianą, nie wystąpiły. Ze względu na małą liczbę badań nie można wyprowadzać wiążących wniosków. Według mych dotychczasowych doświadczeń z poszczącymi pacjentami mam wrażenie, że skład flory bakteryjnej w jelicie grubym waha się w bardzo szerokim zakresie. Przeciwnie, stan nabłonka jelit i niezawodność bariery jelitowej ma pierwszorzędne znaczenie dla ochrony przed autointoksykacjami jelitowymi i alergizacją.

Przyjmujemy redukcję wzrostu bakteryjnego już na podstawie samego zmniejszenia spożycia pokarmów i zwiększonego wydalania ich resztek. Po nasilonych w poście procesach odnowy całej powierzchni śluzówki jelit, odchodzącej po części całymi płatami, przypuszczamy, iż następuje optymizacja ochronnej funkcji błony śluzowej. Z pewnością dłuższy post ma wybiórcze działanie na wzrost bakteryjny. Kolonizacja w kierunku eubakteriozy następuje głównie poprzez skład diety w okresie realimentacji. Tu znakomicie sprawdziła się laktowegeteriańska dieta pełnowartościowa według Birchera i jej modyfikacje według Anemuellera, Brukera, Schnitzera i innych. Dodatek zoptymizowanych hodowli bakteryjnych i ich przesączów zaleca się we wszystkich przewlekłych zapalnych schorzeniach jelit i w uporczywych przypadkach zaparcia.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna