Post jako metoda leczenia


Oczyszczanie ze złogów i toksynPobieranie 0.49 Mb.
Strona6/20
Data07.05.2016
Rozmiar0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Oczyszczanie ze złogów i toksyn

Terapeutyczny proces wewnętrznego trawienia uruchamia się w poście szybciej niż w każdej - także niskokalorycznej - diecie. Zrozumiałe, że najpierw są zabierane nadwyżki pokarmowe w zakresie cukru, białka i tłuszczów, krążące we krwi, jak również ich pierwotne złogi w usieciowanych strukturach ścian naczyń i włośniczek, jak i substancji podstawowej. Tak więc już względnie wcześnie - mianowicie w pierwszym i drugim tygodniu postu - dochodzi do normalizacji podwyższonych wartości cukru, tłuszczów względnie cholesterolu i globulin we krwi. Wraz z odwróceniem gradientu stężeń powstaje w nadal kontynuowanym poście narastające "zasysanie" w kierunku krwiobiegu, króry unosi nie tylko płyn i sole mineralne (str. 32 [w oryginale]), lecz także wiele innych substancji, pozostawionych na "odcinku tranzytowym" (p. wyżej, str. 9 [na wydruku]), jak również starsze złogi, o ile nie są one nazbyt już utwardzone lub zwapniałe. Również na obszarze włośniczek zarośniętych droga powrotna jest zamknięta (82, 196, 243). Niestety nie ma jeszcze metody pomiarowego przedstawienia tego procesu "wyługowania" i dalszego trawienia takich złogów. Pośrednio próba ksantoproteinowa według Bechera wskazuje takie substancje, jak tyrozyna, tryptofan, fenyloalanina, fenol, krezol i indykan. Jak już opisano, substancje te wzrastają w czasie postu w moczu i uzasadniają tym przypuszczenie, iż wraz z długotrwałym odwróceniem kierunku metabolizmu w poście otwiera się cały przedział mezenchymalny, a złogi stają się dostępne dla rozkładu przez trawienie wewnętrzne lub dla wydalania. Porównywalnie, wzrost kwasu moczowego w surowicy sygnalizuje nie tylko rozpad własnych substancji jądrowych organizmu, lecz także odpływ z tkanki łącznej egzogennego kwasu moczowego (rys. 7). Można się obawiać, iż ogólna toksyczna sytuacja środowiska naturalnego (Eichholz [55]) rozciągnęła się także na nasze środowisko wewnętrzne. W tkance tłuszczowej osób zmarłych można wykazać mnóstwo węglowodorów chlorowanych, między innymi DDT (Maie-Bothe) lub PCB (wielochloropochodne dwufenylu), jak również metale ciężkie: ołów, kadm, jod, rtęć itd. (128). Złogi te dzięki uprzedniemu przejściu przez wątrobę prawdopodobnie zostały już unieszkodliwione chemicznie, a tym samym pozbawione działania ogólnego (np. przez sprzęganie z kwasami nieorganicznymi lub aminokwasami lub przez estryfikację, metylację itd.). W tym przypadku raczej nie należy się liczyć z reewakuacją tych pozostałości w celu ich wydalenia przez metabolizm nawet w poście, a gdyby, to w postaci zdetoksykowanej.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rys. 7. Zmiana stężenia w surowicy (----), klirensu (ÑÑ) i wydalania kwasu moczowego w poście, n = 12 (z: SchrŠpler, P., Schulz, E. [271])

[Oznaczenia na rysunku:]

Mittelwerte - Wartości średnie

Vertrauensgrenzen - Granice przedziału ufności

Serum - Surowica

Clearance - Klirens

Exkretion - Wydalanie

Tag - Dzień

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stopień intoksykacji substancjami egzogennymi i możliwość wpływu na nią przez post dałyby się dopiero wykazać przez próbne biopsje tkanki tłuszczowej przed i po poście (181). A tak zdani jesteśmy na subiektywne wypowiedzi poszczących, informujących o gorzkim lub słonym smaku na języku, o cuchnących wydalinach w stolcu i moczu oraz o "wstrętnej woni" wydychanego powietrza. Każdy poszczący jest otulony swoją całkiem indywidualną chmurą zapachową. W ścisłym poście zerokalorycznym odczuwa się przede wszystkim zapach acetonemii. Znika on już przy małych dodatkach soków owocowych i wywarów warzywnych, jak np. w poście Buchingera.

Bez przesady można mówić o daleko idącym odsoleniu, ustąpieniu obrzęków i "odszlakowaniu". Fibryle, włókna i komórki podścieliska zostają zredukowane do normalnych rozmiarów i przybliżone do idealnego ekonomicznego stanu czynnościowego. Delikatne struktury lipoproteidowe, śródbłonki naczyniowe, błony włośniczkowe i błony komórkowe stają się aktywniejsze metabolicznie , a pory - przepuszczalniejsze. Dzięku temu zaopatrywanie komórek i odprowadzanie produktów przemiany materii zachodzi łatwiej, cały organizm może na powrót głębiej odetchnąć w najprawdziwszym sensie tego słowa. Na tej poprawie wewnątrzkomórkowych warunków życia zyskują również wszystkie enzymy komórkowe, szczególnie polimeraza DNA. W procesie podziału komórkowego można oczekiwać mniejszej ilości błędów w transkrypcji i translacji, a tym samym mniej karcynogennych, wadliwych cząsteczek.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rys. 8. Zmiana stężenia kreatyniny w surowicy (----) i klirensu kreatyniny (ÑÑ) w poście, n = 28 (z: SchrŠpler, P., Schulz, E. [271])

[Oznaczenia na rysunku:]

Mittelwerte - Wartości średnie

Standardabweichung - Odchylenie standardowe

Serumkreatinin - Kreatynina w surowicy

Kreatininclearance - Klirens kreatyniny

Tag - Dzień

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Już od dawna wiadomo, że substancje z rozpadu komórkowego pobudzają swoje otoczenie do nasilonych podziałów komórkowych i tworzenia nowej tkanki, np. przy gojeniu ran. Bier określił te substancje jako nekrohormony. Po tym, co było powiedziane, również w poście można liczyć się u pobudzeniem sił regeneracyjnych przez nekrohormony. Indywidualnie zmodyfikowany, krótkotrwały post trzy dni przed terminem operacji okazał się sensowny chyba również z tej przyczyny. Przed operacyjnym wkroczeniem na obszarze jamy brzusznej trzydniowy okres postu dla opróżnienia jelita, przy równocześnie wystarczającej podaży płynów, witamin i soli mineralnych, jest z pewnością szczególnie użyteczny. Ewentualne przeciwwskazania muszą naturalnie w każdym przypadku być uwzględnione. U otyłych redukcja masy ciała przed operacją także drogą postu jest w każdym przypadku pożądana, jednakże między końcem postu a terminem operacji musi upłynąć minimum trzy do czterech tygodni zoptymalizowanego odżywiania pełnowartościowego (77, 220).

Takiego głęboko sięgającego samooczyszczenia i przedłużającego życie pobudzenia odnowy komórkowej przez trawienie wewnętrzne można z reguły oczekiwać dopiero po dłuższym - ok. trzy- i więcejtygodniowym poście. Regularnie powtarzany post ma charakter zahartowujący poprzez trening funkcji alarmowych i sensowną ekonomię sił życiowych.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna