Post jako metoda leczeniaPobieranie 0.49 Mb.
Strona9/20
Data07.05.2016
Rozmiar0.49 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Post a sfera płci

W przeciwieństwie do stanów długotrwałego głodu z odżywianiem niedoborowym i z niedożywieniem, w poście terapeutycznym zwykle nie należy oczekiwać zaburzenia fukcji gonad. U kobiet miesiączka stanowi najłatwiej uchwytną funkcję narządów rozrodczych. Ponieważ jest ona już sama w sobie bardzo zmienna pod wpływem takich czynników, jak podróż, obciążenie pracą czy przede wszystkim przeżycia psychiczne, przy ocenie specyficznego oddziaływania postu musi się być maksymalnie ostrożnym. O. Buchinger sen. stwierdza jednorodne opóźnienie krwawienia miesięcznego (27). Mi zdarzało się coś takiego obserwować przeważnie u starszych kobiet w wieku preklimakteryjnym, ale także u bardzo otyłych. U kobiet o normalnej masie ciała raczej należy się liczyć ze wczesnym występowaniem miesiączki, prawdopodobnie przez skrócenie fazy progesteronowej. Miesiączka może też czasem po prostu wypaść bez innych objawów towarzyszących. Przy dłuższym poście. począwszy od trzeciego tygodnia, miesiączka może stać się krótsza i słabsza. Jako możliwą przyczynę dyskutuje się uwalnianie nagromadzonych estrogenów związane z rozpadem tłuszczu.

Jednakże po poście względnie często ewidentnie dochodzi do rzucającej się w oczy stabilizacji cyklu miesiączkowego i funkcji rozrodczych. I tak u całego szeregu kobiet mogło się urzeczywistnić niespełnione dotąd pragnienie posiadania potomstwa przez normalizację estrus po poście (p. str. 151/152 [w oryginale]).

U zdrowych mężczyzn podczas postu trwającego do trzech tygodni nie stwierdzano danych wskazujących na zaburzenie potencji. Także produkcja nasienia u mężczyzn w młodszym i średnim wieku nie była w sposób uchwytny zaburzona, u starszych może się jednak trochę obniżyć. Post nie wpływa istotnie na wielkość gruczolaka stercza. Jednak trudności w oddawaniu moczu ulegają przez post poprawie. Przy przeważającej wagotonii poprzez zmniejszone napięcie pęcherza moczowego bardzo rzadko może dojść do zatrzymania moczu, wymagającego scewnikowania.

W poście potrzeba aktywności seksualnej i zaspokojenia libido maleje u obu płci tym wyraźniej, im dłużej trwa post. Również tu o tym specyficznym oddziaływaniu postu rozstrzygają jak zawsze różnice wiekowe i ogólna indywidualna sytuacja wyjściowa. Przeżycie seksualne doświadcza poprzez post w każdym razie twórczej pauzy, która w następstwie potrafi ożywić związek partnerski, pogłębić go i zinternalizować. W tym aspekcie jest najczęściej korzystniej dla zainteresowanych, by pościć osobno w rozumieniu przestrzennym i ewentualnie także czasowym; przede wszystkim, gdy istniały problemy pod tym względem.
Krew
Przy przedstawianiu mierzalnych zmian w poszczącym organiźmie jesteśmy w dalece idącym stopniu skazani na pracowniane badania krwi. Tak wyjaśnionych zostało wiele procesów metabolicznych w poście poprzez systematyczne badania tłuszczów obojętnych, wolnych kwasów tłuszczowych, frakcji cholesterolu i glukozy jako składników pokarmowych, ponadto produktów pośrednich przemiany materii (ciał ketonowych, glicerolu) oraz złogów metabolicznych (mocznik, kwas moczowy, kreatynina) (44, 72, 76, 147, 155, 192, 209, 232). Oznaczanie soli mineralnych w surowicy dostarczyło danych co do osmotycznej regulacji homeostazy w poście. Drogą kontroli zachowania się białek surowicy zdobyto istotne informacje odnośnie immunologii i sytuacji odpornościowej (rys. 13). Poprzez analizę hormonów we krwi można było pogłębić zrozumienie regulacji wegetatywnych w poście, poprzez pomiary enzymów - procesów metabolicznych w wątrobie.

Ponadto dalsze wyniki badań są charakterystyczne dla przebiegu postu. Wartości leukocytów, erytrocytów, hemoglobiny i hematokrytu mogą nieco spaść, w normalnym przypadku pozostają jednak do czwartego tygodnia postu w zakresie normy (rys. 14). O spadku eozynofilów było już mówione jako o wyniku działania katecholamin.

Ze stopniem nadwagi powiązane jest często, u mężczyzn wyraźniej niż u kobiet, bardziej lub mniej wyrażone podwyższenie wartości hemoglobiny i hematokrytu we krwi. Podczas przeciętnie 17-dniowego okresu postu można było stwierdzić statystycznie istotną tendencję normalizacyjną tych wartości - bez przekroczenia dolnej granicy normy (61, 133). Odpowiednio do tego bilirubina w surowicy może wzrosnąć bardziej lub mniej wyraźnie już w pierwszych dniach postu lub także póżniej (67, 176). Niekiedy osiąga ona swą maksymalną wysokość dopiero po 14 dniach i może przy tym wzrosnąć do 2 mg. Istnieje przy tym związek z wysokością poziomu hemoglobiny na początku postu: im wyższy poziom wyjściowy, tym wyraźniejszy stan podżółtaczkowy. Jako objawy towarzyszące można zaobserwować zobojętnienie, znużenie i senność.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rys. 13. Zachowanie się białek krwi w poście (według Jungmanna) (146)

----Powtórzenie

[Oznaczenia na rysunku:]

Fasten - Post

Aufbau - Realimentacja

Gesamteiwei§ - Białko całkowite

-Globulin - -globuliny

Albumin - Albuminy

Fastentage - Dni postu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Z obligatoryjnym wzrostem kwasu moczowego w poście jest również związany wzrost lepkości krwi pełnej, jak to stwierdził Schindler. Spadek tłuszczów we krwi prowadzi do wzrostu lepkości osocza. Poziom cukru we krwi po początkowym spadku pozostaje stały w dolnym zakresie normy. Normalnie nawet przy większych wysiłkach fizycznych, jak marsze postne Szwedów, nie obserwuje się niedocukrzenia. Lekki wzrost SGOT i SGPT jest wyrazem zwiększonej glukoneogenezy, przede wszystkim w obu pierwszych tygodniach. Również białka surowicy badane w poście przez Kraussa, Klinga i Jungmanna pozostawały w granicach normy (147, 155, 165). Odczyn opadania krwinek czerwonych, o ile był podwyższony, wskazuje wyraźną tendencję normalizacyjną. Te wyniki badań, otrzymane przez LŸtznera (190), wszędzie się potwierdzają, między innymi również u Klinga (155), którego wartości średnie zredukowały się z 20/38 mm do 12/18 mm. O wzroście wolnych kwasów tłuszczowych już wspominano, tłuszcze obojętne i lipoproteiny obniżają się do dolnej granicy normy. Przy tym udział frakcji HDL w porównaniu do frakcji LDL wzrasta. Także cholesterol całkowity spada bardziej lub mniej wyraźnie w zależności od wartości wyjściowej i czasu trwania postu.

Wraz ze zmniejszeniem się całkowitej ilości płynów w organizmie siły napięcia powierzchniowego krwi wzrastają, krew staje się ciemniejsza i daje w dotyku wrażenie gumowatości. Nierzadko wskazuje to na niedostateczny dowóz płynów.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rys. 14. Wartości średnie i rozrzut całkowity wartości erytrocytów, hemoglobiny, hematokrytu i retikulocytów podczas postu,

n = liczba badanych (z: BlŸmel, P. M., Jungmann, H.) (14)

[Oznaczenia na rysunku:]

Fasten - Post

Aufbau - Realimentacja

Mill/mm3 - mln/mm3

Erythrozyten - Erytrocyty

HŠmoglobin - Hemoglobina

HŠmatokrit - Hematokryt

pro 1000 Ery - na 1000 erytrocytów

Retikulozyten - Retikulocyty

Tage - Dni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krzepliwość krwi w poście spada, a skłonność do krwawień wzrasta. Ich przyczyna jest złożonej natury i dotyczy wielu czynników krzepnięcia: witaminy C i K, wapnia i albuminy w surowicy, szczególnie białka C. Istniejąca skaza krwotoczna wymaga więc w poście szczególnej uwagi. Z drugiej strony krótkotrwały post może służyć w charakterze przedporodowej i przedoperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej (54, 62, 67, rys. 15 i 16).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rys. 15. Zachowanie się poziomu protrombiny w surowicy u 20 pacjentów podczas postu. Badania kontrolne miały miejsce między czwartym a 24 dniem postu. Spadek wskaźnika protrombinowego według Quicka od 1 % do 53 %, średnio 25 % (z: Fahrner, H.) (68)

[Oznaczenia na rysunku:]

Quick - Wskaźnik protrombinowy wg Quicka

Obst - Owoce

Fastentage - Dni postu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Krew jako środek transportu zostaje szybko przeciążona przez przekarmienie. Bardzo prędko nadmiar ładunku musi zostać rozładowany na obrzeżach strumienia krwi - śródbłonkach naczyniowych i otaczającej mezenchymie. Przez to zostaje upośledzona wymiana substancji i gazów, a skłonność do zakrzepicy wzrasta. Dopiero przez dłuższy post uwolnione zostają zdolności transportowe, na czym zyskuje w pierwszym rzędzie sama krew.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna