Post Office Protocol version 3Pobieranie 17.5 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar17.5 Kb.
SKO1 - Egzamin 1
Parametry testu:
Ilość pytań: 40
Czas (min): 40
Punktacja: Wagi (do każdej opcji przypisana jest waga na plus lub minus)


 1. Wybierz poprawne rozwinięcie skrótu POP3.
  Post Office Protocol version 3
  Post Office Program version 3
  Post Open Protocol version 3
  Point Office Protocol version 3 2. Jakim poleceniem (system operacyjny Linux) możemy wyświetlić tablicę routingu (podaj tylko nazwę polecenia)?
  routeip
  route
  netroute
  etroute 3. Zaznacz protokoły warstwy 7 modelu ISO/OSI: (chodzi o warstwę aplikacji)
  FTP
  HTTP

  POP3 ?
  IP
  TCP
  UDP
  SMTP 4. Protokół stanowy utrzymuje informacje o trwającym połączeniu podczas więcej niż jednej wymiany komunikatów.
  Nie
  Tak 5. Protokoły nie kontrolują wysyłania/odbierania informacji.
  Tak
  Nie 6. Które z funkcji gniazd są używane przez serwer w niezawodnej, połączeniowej komunikacji z klientem?
  jedno z gniazd przyjmuje nowe połączenia
  w protokole połączeniowym port jednoznacznie determinuje gniazdo
  serwer protokołu połączeniowego tworzy nowe gniazdo do komunikacji z klientem
  serwer ustala port, na którym będzie oczekiwał połączeń
 7. Jeżeli do transmisji otrzymujemy zakres częstoliwości, to jaki jest to rodzaj multipleksacji? Podaj skrót.
  FDM
  TDM 8. Zaznacz adresy sieci powstałe po podzieleniu sieci 172.16.32.0/24 na 4 podsieci.
  172.16.32.224/26
  172.16.32.0/26
  172.16.32.96/26
  172.16.32.32/26
  172.16.32.128/26
  172.16.32.64/26
  172.16.32.192/26 9. OSPF jest protokołem typu "wektor odległości".
  Nie
  Tak 10. Jakie protokoły rutingu używane są wewnątrz systemów autonomicznych:
  IS-IS
  RIP
  OSPF ?
  BGP ? 11. Ile bitów ma adres IP w wersji 4?
  64
  32
  56
  128 12. Ile bitów ma adres IP w wersji 6?
  56
  32
  128
  64 13. Protokół dynamicznej konfiguracji adresów IP dla hostów nosi nazwę:
  DCCP
  DHCP
  SNMP
  DHCM 14. TTL to:
  flaga w pakiecie IP
  to samo co RTT
  definiuje przez ile urządzeń przełączających warstwy sieci, dany pakiet może być przesłany
  flaga w segmencie TCP 15. Mając dany adres IP 213.23.10.34/23 określ adres rozgłoszeniowy sieci.
  213.23.10.255
  213.23.11.254
  213.23.11.255
  213.23.10.254 16. ARP (Address Resolution Protocol) odpowiada za:
  translacje pomiędzy adresami IP i MAC
  translacje pomiędzy IPv4 i IPv6
  VCI (Virtual Channel Identification)
  przesyłanie pakietów warstwy drugiej 17. W sieci Ethernet 100BaseT używającej tylko przełączników pracujących w trybie store-and-forward i połączeń full-duplex
  kolizje nie występują, ale ramki mogą być tracone na skutek przepełnienia buforów w przełączniku bądź uszkodzenia ramki
  ramki nigdy nie są tracone
  kolizje występują ok. 3 razy rzadziej niż w sieci bez przełączników
  węzeł może jednocześnie nadawać i odbierać z pełną szybkością 18. Teoretyczna prędkość sieci, w której medium to 10BASE-T wynosi:
  100 Mb/s
  10 MB/s
  10 Mb/s
  100 MB/s 19. "MAC adres" oznacza:
  adres segmentu pamięci gdzie rezyduje driver obsługujący kartę sieciową
  adres pamięci komputera, pod którym rezyduje karta sieciowa
  standardowy adres warstwy łącza danych, wymagane dla każdego urządzenia podłączonego do sieci LAN
  żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe 20. Jakie znasz dwa podstawowe rodzaję trybów przełączania pakietów?
  fast forward
  cut-through
  store-and-forward

  slow forward 21. Warstwa 2 (łącza danych) składa się z:
  PHY oraz MAC
  PHY oraz MDI
  PHY oraz LLC
  MAC oraz LLC 22. Adres IP ma:
  32 bity
  6 bajtów
  24 bity
  2 bajty 23. Skrót LAN oznacza:
  Lack of Anonymous Nets
  lokalną sieć komputerową
  standard podłączenia dysków dla serwerów uniksowych
  żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe 24. Skrót WAN oznacza:
  miejską sieć komputerową
  standard podłączenia dysków twardych za pomocą światłowodu
  rozległą sieć komputerową
  żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe 25. Przełączniki stosujące wyłącznie algorytm store-and-forward:
  zapamiętują całą odebraną ramkę
  nie zapamiętują całej odebranej ramki
  sprawdzają w ramce wszystko oprócz CRC

  sprawdzają jedynie poprawność adresu źródłowego 26. Jakie zjawiska wystąpią, gdy w sieci Ethernet zamienimy koncentrator (hub) na przełącznik (switch) pracujący w trybie store-and-forward?
  zmniejszy się maksymalny możliwy dystans pomiędzy węzłami
  wzrośnie bisekcyjna przepustowość sieci (sumaryczna przepustowość, gdy połowa węzłów nadaje, połowa odbiera)

  niektóre protokoły np. ARP przestaną pracować prawidłowo
  opóźnienie transmisji pomiędzy węzłami zwiększy się
  dzięki zmniejszeniu liczby kolizji zmniejszy się liczba traconych ramek 27. Czy protokół SMTP jest protokołem stanowym?
  Nie
  Tak 28. Skrót ATM oznacza:
  Algorythmic Transfer Mode
  Asynchronous Tranfer Mode
  Abnormal Transmission of Medium
  żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawdziwe 29. Zastąpienie koncentratów przełącznikami, powoduje w sieci:
  zwiekszenie ilości domen rozgłoszeniowych
  zmniejszenie ilości domen kolizyjnych
  zmiejszenie ilości domen rozgłoszeniowych
  zwiększenie ilości domen kolizyjnych
 30. Switch musi posiadać adres IP do poprawnego działania.
  Tak
  Nie ? 31. PVC jest tworzone dla połączeń:
  stałych
  na żądanie
  tymczasowych 32. Standard Ethernet w strukturze ramki określa preambułę:
  synchronizującą odbiornik
  zawierającą CRC

  zawierającą 2 (dwa) bajty sekwencji oktetu 100110011
  sygnalizującą koniec ramki 33. Warstwa najniższa (pierwsza) modelu sieci OSI realizowana jest:
  jedynie poprzez protokół TCP/IP
  sprzętowo
  programowo
  jedynie poprzez protokół IPX/SPX 34. Wzmacniacz (repeater):
  nie rozszerza domeny kolizyjnej
  nie przenosi błędów
  przenosi błędy
  wnosi opóźnienie w sieci większe niż 256 ms 35. Sieci radiowe w standardzie 802.11a pracują z następującą maksymalną teoretyczną szybkością przesyłania danych na kanał:
  54 Mb/s
  512 Mb/s
  2,1 Mb/s
  11 Mb/s 36. Atak zablokowania usługi (DoS) polega na:
  włamaniu na klienta i uniemożliwieniu pracy w sieci
  przeciążenia serwera w celu zablokowania usługi
  włamaniu na serwer i zablokowaniu usługi
  podszyciu się pod serwer w celu zablokowania usługi 37. TEMPEST jest zabezpieczeniem przed:
  podsłuchem w warstwie łącza
  podsłuchem w warstwie fizycznej
  atakiem DoS w warstwie łącza
  podszywaniem się w warstwie fizycznej 38. Protokół SSL zapewnia:
  poufność
  uwierzytelnienie
  integralność
  każdą z powyższych funkcji 39. Uwierzytelnienie ma na celu:
  sprawdzenie poprawności informacji podanej przez użytkownika
  sprawdzenie tożsamości użytkownika
  nadanie użytkownikowi odpowiednich uprawnień
  dopuszczenie użytkownika do zasobów 40. PGP używa kluczy:
  jednokrotnych
  wielokrotnych
  publicznego i prywatnego
  kluczy Geanta

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna