Postanowienie nr dk 256/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 rokuPobieranie 14.02 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar14.02 Kb.


PRZEWODNICZĄCA

Krajowej Rady Radiofonii

i TelewizjiPOSTANOWIENIE Nr DK - 256/2005

z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 w związku z art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały Nr 297/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

postanawia się

zawiesić postępowanie prowadzone wobec wniosku z dnia 9 lutego 2004 roku zmienionego wnioskiem z dnia 25 października 2004 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 277/2002-T, wydanej spółce „ANTENA 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poprzez zmianę pkt. XI.1 do czasu zrealizowania przez Koncesjonariusza obowiązków wynikających z decyzji (zezwolenia) Przewodniczącej KRRiT Nr DK - 255/2005 - 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w trybie art. 40a ustawy o  radiofonii i telewizji w spółce „ANTENA 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez spółkę European Renaissance Capital II. L.P.

U z a s a d n i e n i e


Spółka „ANTENA 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzyskała w dniu 7 maja 2002 roku koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „PILOT”.

W dniu 9 lutego 2004 roku Koncesjonariusz złożył wniosek o zmianę pkt. XI. ppkt. 1 przedmiotowej koncesji w zakresie zmiany struktury własnościowej Koncesjonariusza, która miała kształtować się następująco: • Krzysztof Cechnicki 102 udziały;

 • European Renaissance Capital II L.P. 29 udziałów;

 • ABN AMRO Renaissance Capital N.V. 70 udziałów;

 • Piotr Mroczyk 97 udziałów;

 • Piotr Bardadin 2 udziały.

W dniu 25 października 2004 roku Koncesjonariusz złożył kolejny wniosek o zmianę struktury własnościowej Koncesjonariusza, która zdaniem strony jest końcowym etapem restrukturyzacji i miała kształtować się następująco:

 • European Renaissance Capital II L.P. 48 udziałów;

 • ABN AMRO Renaissance Capital N.V. 150 udziałów;

 • Media Net Interactive sp. z o.o. 101 udziałów;

 • Krzysztof Cechnicki 1 udział.

Pismem z dnia 21 lutego 2005 roku Koncesjonariusz przedstawił kopię uchwały NZW spółki Media Net Interactive sp. z o.o. w sprawie zmiany firmy tej spółki na com. Investment sp. z o.o. oraz wniosek o wpis przedmiotowej zmiany do KRS.

Zdaniem Koncesjonariusza wejście do spółki „ANTENA 2” Sp. z o.o. nowych udziałowców zagranicznych zapewni stabilność finansową spółki, a w przyszłości możliwość dofinansowania planowanych projektów i inwestycji.

W trybie art. 40a ustawy o radiofonii i telewizji w dniu 31 sierpnia 2005 roku Przewodnicząca KRRiT wydała decyzję (zezwolenie) Nr DK - 255/2005 - 8/277 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce „ANTENA 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez spółkę European Renaissance Capital II. L.P.

Pkt. 2 i 3 w/w decyzji (zezwolenia) zawiera zobowiązania Koncesjonariusza do:

- przedstawienia dowodu złożenia wniosku o rejestrację zmian w strukturze własnościowej spółki w  terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.

- przedstawienia dowodu rejestracji zmian w strukturze własnościowej spółki, tzn. odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS w  terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o rejestrację zmian w strukturze własnościowej spółki.

KRRiT, działając w trybie art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego postanowiła zawiesić postępowanie prowadzone wobec wniosku z dnia 9 lutego 2004 roku zmienionego wnioskiem z dnia 25 października 2004 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 277/2002-T, poprzez zmianę pkt. XI.1 do czasu zrealizowania przez Koncesjonariusza w/w obowiązków.

Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.

Na podstawie art. 101 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do złożenia zażalenia do Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

Danuta WANIEKOtrzymują:

 1. ANTENA 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

 2. a/a.


: KoncesjeSync -> Decyzje
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 320/2006 – 4/125/P z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-r z dnia 17 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 386/2005 – 4/128/P z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-r z dnia 21 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku „
Decyzje -> Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii

Pobieranie 14.02 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna