Postępowania sądowe wobec rod warszawskich wszczęte przez Miasto Stołeczne WarszawaPobieranie 320.95 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar320.95 Kb.
Postępowania sądowe wobec ROD warszawskich wszczęte przez Miasto Stołeczne Warszawa.

W związku z odmową podpisania przez PZD zaproponowanych umów dzierżawy i użyczenia (umów, których skutki byłyby niekorzystne dla indywidualnego działkowca) Miasto Stołeczne Warszawa wystąpiło na drogę sądową żądając wydania nieruchomości, na których znajdują się warszawskie rodzinne ogrody działkowe. Wskutek tego Miasto od 2005 roku wszczęło 171 postępowań sądowych w stosunku do 100 ROD (dotyczące całości lub części) o wydanie terenu obejmującego powierzchnię ponad 577 ha. Na terenach tych działki użytkuje ponad 13 tysięcy rodzin działkowych - wykaz ROD tabela w załączeniu. Od tego czasu odbywają się kolejne rozprawy sądowe, które Związek prowadzi, aktywnie broniąc interesów PZD i poszczególnych działkowców. Miasto w swoich działaniach zabiega aby doszło do natychmiastowego wydania terenu, bez jakichkolwiek odszkodowań za naniesienia i nasadzenia na rzecz działkowców i Związku oraz bez terenów zamiennych i odtworzenia ogrodów, które gwarantuje ustawa o ROD.

Związek również protestuje przeciwko kłamliwym tłumaczeniom, iż cała akcja ma związek z tzw. dekretem warszawskim. Władze miasta doskonale wiedzą, że „dekret Bieruta” nie odnosi się do ogrodów działkowych. Wykorzystują go jedynie, jako pretekst do wytaczania powództw, których celem jest postawienie działkowców, przed faktem dokonanym i przejęcie zajmowanych przez nich cennych gruntów.

Należy podkreślić, że ogrody, o które toczą się sprawy sądowe, to ogrody powstałe w różnym okresie czasu. Są wśród nich i ogrody przedwojenne założone na gruntach prywatnych (np. ROD im. Sowińskiego - którego grunty zostały podarowane miłośnikom ogródków działkowych przez małżonkę Marszałka J. Piłsudskiego). Jednak większość ogrodów powstało na podstawie ustaw o pracowniczych ogrodach działkowych z 1949 r. i 1981 r. Ogrody, powstałe przed 1981 r. stały się z dniem wejścia w życie ustawy o POD z 6 maja 1981 r ogrodami stałymi, a PZD uzyskał z mocy tej ustawy prawo użytkowania gruntów tych ogrodów. Natomiast ustawa z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych uregulowała w sposób nie budzący żadnych wątpliwości prawnych sytuacje ogrodów powstałych po 1981 r. Działki roszczeniowe w tych ogrodach uprawiane są nierzadko od przeszło 60 i więcej lat, które rodziny warszawskie zajęły i zagospodarowały je działając w zaufaniu do władz miasta, bo to one ich na nie wprowadziły.

Podkreślenia wymaga fakt, iż do skomunalizowania tych gruntów mogło dojść dzięki temu, iż na tych terenach funkcjonowały ogrody działkowe, zatem dzięki temu miasto stało się właścicielem tych terenów.

Konsekwencje wydania wyroku przez sąd na niekorzyść PZD i indywidualnych działkowców mogą być następujące :

- natychmiastowe wydanie gruntu bez odszkodowania dla PZD i działkowców z pominięciem warunków likwidacji wynikających z ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r., w tym wyznaczenia terenu zastępczego i odtworzenia ogrodu, odszkodowania dla działkowców za ich mienie na działkach,

-uprzątnięcie terenu przez PZD i działkowców terenu, z infrastruktury na własny koszt, jeśli tego nie uczyniliby, miasto obciąży PZD i działkowców kosztami uprzątnięcia terenu,

- w przypadku nie opuszczenia terenu ogrodu z chwilą upływu wyznaczonego terminu PZD jak i działkowcy zostaliby zobowiązani do zapłacenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Apelujemy do każdego zarządu ROD z terenu Warszawy oraz indywidualnych działkowców, aby sprawdzili czy ich ogród jest objęty roszczeniem Miasta Stołecznego Warszawy w celu włączenia się do obrony Ogrodu przed likwidacją bez zachowania warunków wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.MK

ROSZCZENIA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYL.p.

Dane ROD

Roszczenia samorządu

Nazwa ROD

Położenie ROD

Rok utworzenia

Nr rejestru ROD*

Pow. w ha

Liczba działek rodzinnych

Pow. w ha

Liczba działek rodzinnych

1

Paluch Miejski

Warszawa

1974

A-I-163-163

36,25

1044

3,46

99

2

Bohaterów Westerplatte + Relax Paluch +Oświata

Warszawa

1964

A-I-93-93

21,56

629

1,61

43

3

Emeryci i Latawiec

Warszawa

1964

A-I-98-98

5,28

128

2,66

67

4

Kępa Służewiecka

Warszawa

1964

A-I-105-105

3,5

101

0,27

7

5

Krokus

Warszawa

1964

A-I-103-103

5

108

1,23

72

6

Obrońców Ochoty

Warszawa

1966

A-I-159-159

2,4

66

1,07

29

7

Waszyngtona

Warszawa

1940

A-I-8-8

15,25

390

3,21

81

8

Gaj

Warszawa

1972

A-I-146-146

31

867

28,7

795

9

Starzyńskiego

Warszawa

1977

A-I-174-174

22

584

17,19

434

10

Zachęta

Warszawa

1979

A-I-185-185

5,3

163

3,29

93

11

Bilonik

Warszawa

1955

A-I-62-62

2,1

41

2,1

41

12

Kaloria

Warszawa

1955

A-I-64-64

5

87

4,62

80

13

Wodniak

Warszawa

1966

A-I-111-111

6,80

161

6,80

161

14

25-Lecia

Warszawa

1953

A-I-41-41

1,37

27

1,37

27

15

Energetyk, Górnik, Nauczyciel

Warszawa

1953

A-I-40-40

17,42

380

17,42

380

16

Wiarus

Warszawa

1967

A-I-112-112

2,8

78

2,76

78

17

9-Maja

Warszawa

1965

A-I-108-108

10,8

256

10,74

254

18

Arkadia

Warszawa

1953

A-I-17-17

8,89

177

8,89

177

19

Augustówka I

Warszawa

1954

A-I-32-32

13,5

243

13,5

243

20

Augustówka II

Warszawa

1983

A-I-239-4458

8

246

3,09

77

21

Budowlani

Warszawa

1955

A-I-50-50

4

61

3

46

22

Bemowo

Warszawa

1981

A-I-199-3829

20,3

504

20,3

504

23

Budowlani II

Warszawa

1955

A-I-54-54

1,2

22

1,2

22

24

CPN

Warszawa

1954

A-I-34-34

1,96

52

1,89

51

25

Cyklamen

Warszawa

1979

A-I-172-172

5,5

166

5,5

166

26

Czerniaków

Warszawa

1955

A-I-69-69

14,3

298

13,71

292

27

Danusin

Warszawa

1971

A-I-137-137

2,6

65

0,83

20

28

Drogowiec

Warszawa

1955

A-I-73-73

3

54

3

54

29

Dworzec Gdański

Warszawa

1936

A-I-6-6

3,4

75

1,61

32

30

Elektromontaż

Warszawa

1963

A-I-89-89

4,12

89

1,08

23

31

Energetyk

Warszawa

1955

A-I-60-60

2

48

2

48

32

Energomontaż Płn.+ Wiosna 82

Warszawa

1955

A-I-67-67

4,48

116

4,48

116

33

Forty Leonidasa

Warszawa

1989

A-I-301-5033

7,37

199

7,37

199

34

Hutnik + Studio

Warszawa

1955

A-I-61-61

2,8

61

2,38

49

35

Idzikowskiego

Warszawa

1954

A-I-33-33

6,65

151

6,65

151

36

Imielińska

Warszawa

1959

A-I-82-82

8

192

7,43

177

37

Jedność

Warszawa

1955

A-I-46-46

9,1

136

9,1

136

38

Kalina

Warszawa

1956

A-I-75-75

2

40

1,81

40

39

Piaski

Warszawa

1979

A-I-191-191

7,34

209

7,34

209

40

Klamrowa

Warszawa
B-I-1-205

25

618

19,67

484

41

Kolejarz

Warszawa

1953

A-I-43-43

4,8

134

2,17

60

42

Koło II + ERG

Warszawa

1953

A-I-31-31

16,55

367

15,83

350

43

Mai Berezowskiej

Warszawa

1941

A-I-9-9

4,81

80

4,81

80

44

Malborska

Warszawa

1977

A-I-175-175

28

762

26,34

716

45

Mechanizacja

Warszawa

1956

A-I-79-79

1,62

32

1,62

32

46

Mieszka I

Warszawa

1960

A-I-83-83

3,98

101

3,98

101

47

Morysin

Warszawa

1996

A-I-249-4634

4,72

105

0,07

2

48

Nad Jeziorem

Warszawa

1955

A-I-63-63

3,48

63

3,48

63

49

Ogrodnik

Warszawa

1960

A-I-84-84

4,55

126

4,55

126

50

Olszynka

Warszawa

1954

A-I-36-36

3,66

68

1,3649

25

51

Pelcowizna

Warszawa

1964

A-I-106-106

8,4

228

0,05

2

52

Perkuna

Warszawa

1953

A-I-42-42

8,76

218

8,73

218

53

Piwonia

Warszawa

1952

A-I-13-13

2,29

71

0,99

22

54

Pod Skarpą

Warszawa

1955

A-I-66-66

4,2

103

4,2

103

55

Pokój

Warszawa

1954

A-I-35-35

6,14

142

6,14

142

56

Prasa

Warszawa

1955

A-I-68-68

1,9

55

1,81

51

57

Pratulińska

Warszawa

1954

A-I-10-10

12,5

249

7,84

162

58

Raj

Warszawa

1971

A-I-133-133

17,5

464

17,5

464

59

Rakowiec

Warszawa

1927

A-I-3-3

19,98

520

19,98

520

60

Siekierki MHZ

Warszawa

1955

A-I-53-53

3,1

59

3,1

59

61

Tramwajarz

Warszawa

1974

A-I-160-160

3,36

112

0,7

19

62

Rosa

Warszawa

1953

A-I-20-20

2,3

53

0,67

9

63

Rzodkiewka

Warszawa

1989

A-I-283-4823

0,59

12

0,59

12

64

Saska Kępa

Warszawa

1953

A-I-39-39

8,96

246

8,96

246

65

Siekierki II

Warszawa

1964

A-I-99-99

18,7

400

15,68

320

66

Sigma- Bartycka

Warszawa

1982

A-I-325-5483

7,18

99

4,37

58

67

Sobieskiego

Warszawa

1950

A-I-14-14

12

270

12

270

68

Sowińskiego

Warszawa

1938

A-I-7-7

4,5

85

4,5

80

69

Wola

Warszawa

1967

A-I-118-118

2,9

77

2,9

77

70

Spartański

Warszawa

1963

A-I-90-90

1,55

42

1,55

42

71

Stolica

Warszawa

1953

A-I- 16-16

4,7

98

4,7

98

72

Syrena

Warszawa

1967

A-I-113-113

5,23

123

5,23

123

73

Snieguliczki

Warszawa

1973

A-I-156-156

5,34

140

5,33

134

74

Uprawa

Warszawa

1955

A-I-51-51

2,02

56

1,97

41

75

Wał Wiślany

Warszawa

1964

A-I- 101-101

7,24

179

0,77

15

76

Warneńczyka

Warszawa

1956

A-I-76-76

11,87

265

11,87

265

77

Warszawianka

Warszawa

1964

A-I-100-100

7

178

6,66

170

78

Promyk

Warszawa

1971

A-I-131-131

5,83

122

1,71

42

79

Wilanów

Warszawa

1971

A-I-130-130

15

380

14,43

364

80

Wilanówka

Warszawa

1985

A-I-246-4633

6,37

100

6,37

100

81

Wilga

Warszawa

1988

A-I-297-5008

9

235

2,28

67

82

Wodociągowiec

Warszawa

1956

A-I-78-78

1,98

47

1,98

47

83

Wuzetem-Mazowsze

Warszawa

1955

A-I-57-57

4,22

102

4,22

102

84

Wypoczynek

Warszawa

1971

A-I-134-134

10,59

279

1,92

47

85

Zachęta II

Warszawa

1982

A-I-209-3844

5,5

163

3,29

93

86

Zbarz

Warszawa

1955

A-I-72-72

6,22

172

6,22

172

87

Zgoda

Warszawa

1955

A-I-56-56

2,8

55

2,8

55

88

Zremb

Warszawa

1971

A-I-140-140

4,5

107

2,62

61

89

Żerań FSO

Warszawa

1955

A-I-74-74

7

124

6,75

118

90

Żwirki i Wigury

Warszawa

1952

A-I-12-12

12,64

314

12,64

314

91

Wyczółki

Warszawa

1970

A-I-129-129

3,6

94

nie określono w pozwie
92

Jeziorko Czerniakowskie

Warszawa

1984

A-I-221-4324

0,7

22

nie określono w pozwie
93

Owoc

Warszawa

1958

A-I-81-81

12,42

344

12,42

344

94

Wodniak

Warszawa

1966

A-I-111-111

6,79

161

6,79

161

95

Klaudyny

Warszawa

1960

A-I-85-85

2,28

72

0,89

20

96

Kalina Niepodległości

Warszawa

1953

A-I-21-21

1,66

47

1,66

47

97

Eureka

Warszawa

1972

A-I-153-153

2

51

2

51

98

Lotnisko

Warszawa

1983

A-I-295-5006

9

198

1

22

99

Sasanka

Warszawa

1955

A-I-70-70

4,57

94

4,57

94

100

Siekierki

Warszawa

1956

A-I-77-77

4,00

85

4

85

OGÓŁEM

764,39

18682

577,84

13740

*Zgodnie z art. 33 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Związek prowadzi rejestr wszystkich ROD w Polsce, który potwierdza prawomocność ich istnienia i działania.

Pobieranie 320.95 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna