Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaPobieranie 180.54 Kb.
Strona1/2
Data07.05.2016
Rozmiar180.54 Kb.
  1   2
ZP-3400/00117/11

(2011/109067)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawy


(SIWZ)

==================================================================

dla
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8)

Dostawa licencji i aktualizacji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika.
I. Informacja o postępowaniu
ZAMAWIAJĄCY

Miasto Rybnik


ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 - 200 Rybnik

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawa licencji i aktualizacji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,


na stronie internetowej Miasta Rybnika: www.rybnik.eu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Znak postępowania: ZP-3400/00117/11Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Finansowanie zamówienia

Zamówienie to jest finansowane z budżetu miasta.


Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:


„Zamawiający” Miasto Rybnik

„Postępowanie” postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej


Specyfikacji.

„SIWZ” niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

„Ustawa” ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

„Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został


w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale II SIWZ.

„Wykonawca” podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę


na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie
wykonania zamówienia.

Dane Zamawiającego:


NIP: 642-001-07-58

Dokładny adres do korespondencji: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (32) 42 24 124

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zam_pub@um.rybnik.plII.– Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji i aktualizacji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika z podziałem na zadania:Zadanie 1:

Dostawa aktualizacji i licencji oprogramowania:Lp

Nazwa programu - aktualizacje i nowe programyIBM RealSecure Server Sensor (program zabezpieczający środowiska serwerów - systemy operacyjne, serwery www) - maintenance na 1 rok dla 2 serwerów

Obecnie posiadana wersja z Software Maintenance (support and updates) do 2011-12-18

GFI Languard Network Security Scaner Professional dla 500 IP - roczna aktualizacja 1 licencji - sprawdza zabezpieczenie komputerów wewnątrz sieci

Obecnie posiadana wersja 9.6 z aktualizacjami do 2011-12-17

SmartLine Device Lock - roczna aktualizacja dla posiadanych 100 licencji - zabezpiecza przed nieuprawnionym zapisem na nośniki zewnętrzne np.USB

Obecnie posiadane aktualizacje do 2011.12.29

SmartLine Device Lock – 50 nowych licencji z roczną aktualizacjąRoczna aktualizacja oprogramowania Merak Mail Server + WebMail + Ant-Spam + Anti-Virus, 2000 Accounts – roczna aktualizacja oprogramowania serwera poczty

Obecnie posiadana wersja 10.1.3, Order ID: EUR20101230-135718-16478

LogCaster - maintenance na 1 rok dla 10 licencji serwerowych - program do monitorowania i nadzorowania dzienników zdarzeń serwerów

Obecnie licencja Silver level maintenance ważna do 2011-12-31

CA ARCserve Backup Client Agent for Windows - 1 Year Enterprise Maint Renewal - dla 7 licencji

Obecnie posiadana wersja 12.5 value maintenanace do 2011-01-21

CA ARCserve Backup for Windows (serwer) - 1 Year Enterprise Maint Renewal - dla 2 licencji

Obecnie posiadana wersja 12.5 value maintenanace do 2011-01-21

Acronis Snap Deploy 3 for PCs (program do klonowania dysków)– roczna aktualizacja dla 50 komputerów

Obecnie posiadana wersja 3.0 z aktualizacją ważną do 2010-12-19

Acronis Snap Deploy Server 3 + Universal Deploy – roczna aktualizacja dla 10 licencji

Obecnie posiadana wersja 3.0 z aktualizacją ważną do 2011-01-27

WinMagic SecureDoc Disk Encryption Client – aktualizacja dla 10 licencji - program do szyfrowania danych na dyskach

Obecnie posiadana licencja z serwisem ważnym do 2011-12-30

WinMagic SES SecureDoc - konsola zarządzająca - 1 szt. aktualizacja

Obecnie posiadana licencja z serwisem ważnym do 2011-12-30

AdRem NetCrunch PremiumXE PL (do zarządzania siecią i monitorowania) - 1 rok gwarancji aktualności oprogramowania

Obecnie posiadana wersja 6.5

MagikINFO 10 Full - 420 stanowisk i 1 konsola zarządzająca – aktualizacja posiadanej licencji PCInfoWindows Server Standard SA (samo SA) – 2 licencje – aktualizacja, licencja open : 46423286Windows Server Enterprise SA (samo SA) - 1 licencja – aktualizacja, licencja open : 46423286Windows Device CAL SA (samo SA, licencja dostępowa dla komputerów w sieci) – 200 licencji – aktualizacja, licencja open : 46423286Windows Device CAL + SA (nowe, dodatkowe licencje) - 34 szt.Microsoft Forefront Threat Management Gateway Standard Edition - Per Processor SA – 1 licencja – aktualizacja, licencja open : 46423286Basic Support for VMware vSphere 5 Essentials Plus for 3 hosts – 1 rok wsparcia oraz aktualizacji posiadanego oprogramowania VMwareAdobe Acrobat X Pro - 2 licencje – aktualizacja posiadanych licencji Adobe Acrobat 7 StandardAdobe Flash Professional CS5 - 1 licencja – aktualizacja posiadanej licencji Macromedia Flash 8CorelDRAW Graphics Suite X4 Special Edition Upgrade – 5 szt. Aktualizacja posiadanego oprogramowania CorelDraw wersji 11, 12 oraz X3. Dopuszczalna również dostawa nowszej wersji CorelDRAW Graphics Suite X5.IBExpert – 2 szt. - nowe licencje na dwa komputeryBuildDesk – konto PRO AUDYT – roczny dostęp do programów Energy Certificate Professional i Energy Audit

Uwaga:

 1. Do każdego programu należy dostarczyć wszelkie niezbędne atrybuty świadczące o legalności nabytego programu, np. licencję papierową, kody rejestracyjne oraz oryginalne nośniki instalacyjne (tam gdzie ich posiadanie wynika z warunków licencji). Nośnik z wersją instalacyjną (niekoniecznie oryginalny) należy dostarczyć również w przypadku, kiedy jest on niezbędny do przeprowadzenia instalacji nabytej przez Zamawiającego licencji, choć nie jest wymagany postanowieniami licencji.

 2. Zamawiający jako jednostka administracji publicznej uprawiony jest do zakupu licencji Microsoft Open GOV.

Zadanie 2:

Dostawa licencji oprogramowania CAD do komputerowego wspomagania projektowania – 4 licencje programu bez ograniczeń czasowych na 4 stanowiskaPODSTAWOWE CECHY PROGRAMU:

 1. Interfejs w języku polskim

 2. Tworzenie rysunków 2D i 3D poprzez rysowanie i pełną modyfikację wszystkich elementów z możliwością czytania brył ACIS.

 3. Wczytywanie oraz edycja obrazów rastrowych (np. podkładów geodezyjnych) m.in. plików: JPG, TIF, BMP, GIF, PNG.

 4. Możliwość rysowania Multilinią.

 5. Wprowadzanie i definiowanie bibliotek symboli, bloków, tekstów prostych i złożonych (czcionki SHX i True Type).

 6. Wymiarowanie przypisane do elementu: liniowe i kątowe, rozbudowane style wymiarowania, możliwość definiowania własnych stylów.

 7. Wsparcie wymiarowań zespolonych.

 8. Automatyczne mierzenie odległości, pola i ustalanie współrzędnych.

 9. Eksport do plików PDF i STL

 10. Szeroka gama wzorów kreskowania.

 11. Bezpośredni dostęp do pomocy dla programistów oraz podręcznika użytkownika z menu pomocy.

 12. Wsparcie styli wizualnych.

 13. Obsługa niekwadratowych widoków w przestrzeni papieru.

 14. Precyzyjne drukowanie poprzez zadawanie wszystkich parametrów wydruku.

 15. Możliwość wyświetlania styli wydruku w przestrzeni papieru.

 16. Wsparcie ścieżek względnych dla obrazów i zewnętrznych odnośników.

 17. Ulepszona obsługa bloków, widoków, wymiarów i styli tekstów.

 18. Obsługa wielu okien równocześnie otwartych z różnymi widokami i układami.

 19. Funkcja sprawdzania i naprawy uszkodzone rysunki.

W ZAKRESIE OBSŁUGI FORMATU DWG:

 1. Obsługa formatu DWG bez konwersji - odczyt i zapis rysunków z programu AutoCAD bez jakichkolwiek zniekształceń.

 2. Odczyt i zapis rysunków w formacie programu AutoCAD od wersji 2.5 do 2010.

W ZAKRESIE WYŚWIETLANIA GRAFIKI

 1. Rysowanie w trybie ukrytych linii i cieniowania w czasie rzeczywistym.

 2. Wyświetlanie kreskowania gradientami.

 3. Niekwadratowe widoki.

 4. Proxy w blokach i zewnętrznych odnośnikach.

 5. Wyświetlanie ADT i obiektów Civil 3D.

 6. Obsługa formatów DWF i DGN.

NARZĘDZIA UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNE PROJEKTOWANIE:

 1. Siatka pomocnicza, funkcje rysowania ortogonalnego, śledzenie biegunowe.

 2. Rozbudowane rozpoznawanie punktów zaczepienia (bazowych), np. dla linii – środek, punkty końcowe oraz miejsca przecięć linii.

 3. Poruszanie się po projektach, ich wizualizacja, możliwa jest dzięki wszystkim trybom zoom, regeneracji i panoramowaniu rysunku oraz dynamicznemu obrotowi obiektów 3D.

ANALOGIA OBSŁUGI Z PROGRAMEM AUTOCAD POSIADANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 1. Linia komend i ich wywoływanie, pełna zgodność formatów plików (DWG, DWF, DWT i DXF).

 2. Praca na warstwach.

 3. Eksplorator analogiczny do Design Center.

 4. Praca we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych.

 5. Style wymiarowania i tekstu.

 6. Uchwyty, atrybuty, kreskowania.

 7. Funkcje precyzyjnego rysowania i punkty zaczepienia (ESNAP), tryb rysowania (ORTO), itp.

 8. Możliwość importu linii oraz stylów wymiarowania.

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI PROGRAMU:

 1. Modyfikacja menu górnego, pasków narzędzi, paska stanu poleceń i skrótów klawiszowych.

 2. Konfiguracja ekranu roboczego: jego koloru i wielkości krzyża nitek, itp.

 3. Dokowany panel właściwości.

 4. Zaimplementowany interpreter języka programowania LISP pozwalający na wczytywanie aplikacji napisanych w tym języku.

 5. Możliwość rozszerzenia funkcji programu poprzez wczytywanie nakładek SDS.

 6. Obsługa w opuszczanym menu przemieszczania poleceń i wyświetlania ikon.

 7. Eksplorator: 24-bitowe ikony, obsługa warstw, obsługa multi-zaznaczania, ikony w liście.

 8. Wsparcie wybierania urządzenia prosto z paska stanu.

WYMAGANIA SYSTEMOWE NIE MOGĄ BYĆ WIĘKSZE NIŻ:

 • Procesor Pentium Pentium IV Core 2

 • Pamięć RAM 1024 MB

 • karta graficzna kompatybilna z OpenGl 2,

 • system Windows XP 32bit PL, Windows 7 32/64 bit PL

Uwaga:

 1. Do programu należy dostarczyć wszelkie niezbędne atrybuty świadczące o legalności nabytego programu, np. licencję papierową, kody rejestracyjne oraz oryginalne nośniki instalacyjne (tam gdzie ich posiadanie wynika z warunków licencji). Nośnik z wersją instalacyjną (niekoniecznie oryginalny) należy dostarczyć również w przypadku, kiedy jest on niezbędny do przeprowadzenia instalacji nabytej przez Zamawiającego licencji, choć nie jest wymagany postanowieniami licencji.

 2. Dodatkowo należy dostarczyć 2 drukowane podręczniki do systemu.

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

48.73.00.00-4 pakiety oprogramowania zabezpieczającego

48.21.93.00-9 pakiety oprogramowania administracyjnego

48.22.30.00-7 pakiety oprogramowania do poczty elektronicznej

48.32.90.00-0 system obrazowania i archiwizowania

48.77.10.00-3 pakiety oprogramowania użytkowego ogólnegoPodwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty.Zamówienia częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie
  art. 24 ust. 1 i 2 Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

V. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

 1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

 2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w treści załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz oferty).

 3. Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymienione w pkt 1 powinno być złożone odrębnie przez każdego z Wykonawców (członków konsorcjum).

 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym

Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych Wykonawców z Zamawiającym jest faks, poczta elektroniczna zam_pub@um.rybnik.pl oraz zgodnie z art. 27 ust. 3 forma pisemna.

Jeżeli Zmawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesyłane wiadomości powinny stanowić załączniki do korespondencji przygotowane w jednym z wymienionych formatów tj.: txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztę elektroniczną) na adres zam_pub@um.rybnik.pl.

Wyjaśnianie treści SIWZ

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.

W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.Zmiany w treści SIWZ

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby:

- w zakresie merytorycznym:

Piotr Górka Wydział Informatyki

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Anna Jasińska-Gmerek - Wydział Zamówień PublicznychVII. Wymagania dotyczące wadium. Nie dotyczy

VIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert.

Pisemna oferta

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty
z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
Warunki formalne

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego pełnomocnictwa. Naruszenie powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wszystkie dokumenty oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty,


z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa


w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie.

Poprawki w ofercie

Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.


Oznaczenie ofert.

Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:


a) adresat:

Urząd Miasta Rybnika


Pobieranie 180.54 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna