Poszukiwanie informacjiPobieranie 210 Kb.
Strona1/3
Data01.05.2016
Rozmiar210 Kb.
  1   2   3
Załącznik nr 1

Do trybu postępowania wprowadzonego

Zarządzeniem Nr 439

Prezydenta Miasta Opola

z dnia 08.05.2009 r.


POSZUKIWANIE INFORMACJI

_____________________________________________________________________

WYKAZ INSTYTUCJI Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ KONTAKTOWAĆPRZY USTALENIU SKŁADNIKÓW MASY SPADKOWEJ –


I. INSTYTUCJE BANKOWE

PODSTAWA PRAWNA I/LUB KOMENTARZ

Główną podstawą działań w stosunku do instytucji bankowych, będzie legitymowanie się przez Gminę Opole statusem spadkobiercy, czyli podmiotu, który nabył stosowne prawa majątkowe, a więc zarówno prawa do określonych składników majątkowych mogących wchodzić w skład spadku jak i roszczeń majątkowych, które przysługiwały spadkodawcy.

Dokumentem wskazującym status Gminy Opole jako spadkobiercy jest dokument w postaci sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Lista 20 największych banków działających w Polsce –

Bank Pekao S.A.

PKO BP

Bank BPH

ING Bank Śląski

Bank HandlowyBank Pekao S.A.
Centrala Banku
ul. Grzybowska 53/57
skr. poczt. 1008
00-950 Warszawa

tel. (022) 656 00 00


fax (022) 656 00 04, 05

PKO Bank Polski Centrala Banku
ul. Puławska 15
00-975 Warszawa

tel. (081) 535 65 65BANK BPH S.A.

Centrala Banku

Adres siedziby w Warszawie:


ul. Towarowa 25A
00-958 Warszawa
tel. (022) 531 80 00

ING Bank Śląski S.A.

Centrala Banku
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
tel.(032) 357 00 69

Bank Handlowy w Warszawie S.A

Centrala Banku

ul. Senatorska 16


00-923 Warszawa

tel. (022) 657 72 00

tel. (022) 690 40 00

fax (022) 692 50 23BRE Bank

Bank Zachodni WBK

Bank Millennium

Kredyt Bank

Bank Gospodarki ŻywnościowejCentrala i Zarząd

BRE Banku
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa,

skr. poczt. 728

tel. (022) 829 00 00

tel. (022) 829 00 44

fax (022) 829 00 33


BZ WBK S.A.

Centrala Banku
ul. Rynek 9/11
50-950 Wrocław

tel. (071) 370 10 00Bank Millennium S.A.

Centrala Banku
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

tel (022) 598 40 40Kredyt Bank S.A. Centrala Banku
ul. Kasprzaka 2/8
01-211 Warszawa
tel. (22) 634 54 00
fax.: (22) 634 53 35

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Centrala Banku
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

tel. (22) 860 40 00


fax (22) 860 50 00


Pobieranie 210 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna