Powiat Iławski Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie iławskim do roku 2015Pobieranie 1.98 Mb.
Strona1/15
Data08.05.2016
Rozmiar1.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Powiat Iławski
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie iławskim

do roku 2015

Iława, 2005SPIS TREŚCI

Wprowadzenie..................................................................................................................................................................

4

I. DIAGNOZA SFERY SPOŁECZNEJ POWIATU IŁAWSKIEGO .......................................................................

7

1. Charakterystyka powiatu iławskiego ........................................................................................................................

7

1.1. Informacje ogólne ....................................................................................................................................................

7

1.2. Samorządy gminne....................................................................................................................................................

8

1.3. Sytuacja demograficzna ........................................................................................................................................

9

1.4. Warunki zamieszkania............................................................................................................................................

19

2. Lokalny rynek pracy....................................................................................................................................................


24

2.1. Struktura i dynamika zatrudnienia.................................................................................................................

24

2.2. Wykształcenie ...........................................................................................................................................................


29

2.3. Bezrobocie..................................................................................................................................................................


31

3. Pomoc społeczna .........................................................................................................................................................

35

3.1. Informacje ogólne ....................................................................................................................................................

35

3.2. Infrastruktura socjalna ..........................................................................................................................................

37

3.3. Rodzaje świadczeń ..................................................................................................................................................

57

4. Grupy wymagające wsparcia …….. .........................................................................................................................

69

4.1. Osoby niepełnosprawne ...........................................................................................................................................

69

4.2. Rodziny niepełne ....................................................................................................................................................

72

4.3. Osoby uzależnione ....................................................................................................................................................

74

4.5 Osoby długotrwale bezrobotne ................................................................................................................................

78

4.4. Pozostałe grupy ........................................................................................................................................................

79

5. Infrastruktura społeczna ............................................................................................................................................

80

5.1. Szkoły .......................................................................................................................................................................

80

5.2. Opieka zdrowotna.....................................................................................................................................................

89

5.3 Ośrodki kultury i sportu ...........................................................................................................................................

93

6. Organizacje pozarządowe ..........................................................................................................................................

96

II. UWARUNKOWANIE ZEWNĘTRZNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH .............

106

1. Ujęcie regionalne ......................................................................................................................................

106

2. Podstawy prawne ..............................................................................................................

108

III. ANALIZA SWOT W SFERZE SPOŁECZNEJ POWIATU IŁAWSKIEGO ...................................................

110

IV. GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE W SFERZE SPOŁECZNEJ W POWIECIE IŁAWSKIM ..........

112

V. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE .........................................................................................................

119

VI. ZGODNOŚCI STRATEGII Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI ........................................

159

VII. MONITORING STRATEGII .................................................................................................................…...........

166

VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA...................................................................................................................

168  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna