Powiat Nyski GminaPobieranie 12.64 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.64 Kb.

Powiat

Nyski

Gmina

Nysa

Nazwa sołectwa

Iława

Kod pocztowy

48-351 Biała Nyska

Liczba mieszkańców

245

Sołtys

Barbara Chrobak

Rada Sołecka

Mateusz Wilk – przewodniczący

Łukasz Biegun

Adam Klimczak

Bożena KotyginAdrian Tomczyszyn

Organizacje działające na terenie wsi

Grupa Odnowy Wsi

Zabytki

Kaplica p.w. św. Heleny

Charakterystyka sołectwa

Iława to mała wieś nad rzeką Morą na Przedgórzu Paczkowskim. Sąsiaduje z Kopernikami i Morowem. Istotnym walorem położenia wsi jest bliskie sąsiedztwo miasta Nysy, ok.7 km. We wschodniej jej części
w sąsiedztwie terenów rolnych przepływa rzeka Mora. Większość lasów została zastąpiona przez użytki rolne
i tereny zabudowane. Najbardziej pospolitymi zbiorowiskami wsi Iława są zespoły roślinne użytków rolnych, zarówno upraw zbożowych jak i okopowych. Możemy tu jednak spotkać także ciekawe i zanikające zespoły roślin oraz wiele gatunków rzadkich i zanikających w skali regionu i kraju. Świat zwierząt wsi Iława jest związany głównie ze znajdującym się na obszarze gminy Nysa Jeziorem Nyskim (Głębinowskim) oraz doliną Nysy Kłodzkiej
i Białej Głuchołaskiej, a także doliną rzeki Mory. Według klasyfikacji bonitacyjnej gruntów ornych przeważają tu grunty dobre. Typologicznie dominują tu gleby brunatne,
a w mniejszej ilości występują bielicowe, czarnoziemy zdegradowane, mady i utwory namyte /deluwialne/. Na terenie Iławy występują obszary z rzeźbą falistą, w związku z tym około 24 % gruntów rolnych to gleby położone na średnich i silnych stokach, trudne i bardzo trudne do uprawy mechanicznej, podlegające erozji wodnej w stopniu intensywnym i silnym. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Sektor ten charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem gospodarstw. Sektor ten charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem gospodarstw. Przez wieś Iława prowadzi kilka szlaków turystycznych - tras rowerowych, biegnących najczęściej wiejskimi traktami obsadzonymi pięknym starodrzewem. Trasy mają różny stopień trudności, są jednak tak pomyślane, że pokonanie ich jest możliwe dla każdego rowerzysty. Należą do nich : „Wyprawa do pierwotnej puszczy" , którego trasa o łącznej długości 27 km prowadzi do Rezerwatu częściowego „Przyłęk” i ma wyjątkowe walory przyrodnicze. „Wyprawa do miasta gdzie wynaleziono prysznic” o łącznej długości 115 km prowadzi również przez tereny Czech. „Wyprawa do krainy Eldorado”
o łącznej długości 39 km po magiczne kryształy górskie lub tajemniczy dendryt. Miejscem kultu religijnego jest Kaplica p.w. św. Heleny o cechach neoklasycystycznych zbudowana
w połowie XIX wieku. Na ochronę konserwatorską zasługują charakterystyczne dla Dolnego Śląska układy ulicowe
z zachowanymi zagrodami gospodarczymi, z frontowymi budynkami szczytowymi o bogatym wystroju architektonicznym, budynkami „wycugowymi" z okazałymi bramami wjazdowymi. W centrum wsi znajduje się budynek świetlicy wiejskiej, w której odbywają się zebrania wiejskie oraz różne spotkania okolicznościowe.

Wykonane zadania inwestycyjne
i remontowe


2003r
-
2004r
- rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej,
- oświetlenie.
2005r
- kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej.
2006r
- zakończenie budowy świetlicy wiejskiej.

56.962 zł


52.658 zł

80.285 zł80.285 zł
173.006 zł
173.006 złZrealizowane projekty

2007r
- dotacja z programu Odnowa Wsi na projekt: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Iławie – wiejskiego centrum kultury i rekreacji” ze Starostwa Powiatowego w Nysie – 2.500 zł,
z Urzędu Miejskiego w Nysie – 6.000 zł

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna