Powierzchnia nośnaPobieranie 186.33 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar186.33 Kb.

ładunekpowierzchnia nośnaMin. 25

ekranowanie58,5

13033,5

load


1328

42M1225,4

76,2

12,5

Auflagefläche39

 50

36,1


Min 25
13

M12


weissAbschirmungFFX 300 - 600 - 1500 kg
schwarz

rot

blau

78

170

38

Last

20,5

40
38,1

95,4

19

M20


 54

 62

 50

N

R
 21BleM20

Bla

FFX 3 - 5 t


sygnał -
sygnał +


zasilanie +


  • zasilanie -


SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE ELECTRICAL SPECIFICATIONS ELEKTRISCHE DATEN

M o d e lT y p e

Typ

F L X

F F X

F F X

Sugerowane napięcie zasilania

N o m i n a l i n p u t v o l t a g e

E m p f o h l e n e S p e i s e s p a n n u n g

1 0 V

1 0 V

1 0 V

Maks. napięcie zasilania

M a x i m u m i n p u t v o l t a g e

M a x i m a l e S p e i s e s p a n n u n g

1 5 V

1 2 V

1 2 V

Min. napięcie zasilania

M i n i m u m i n p u t v o l t a g e

M i n i m a l e S p e i s e s p a n n u n g

5 V

5 V

5 V
Rezystancja wejściowa

I n p u t r e s i s t a n c e

E i n g a n g s w i d e r s t a n d

4 0 0

 ±

1 5

4 2 0

 ±

5 0

4 2 0

 ±

5 0

Rezystancja wyjściowa

O u p u t r e s i s t a n c e

A u s g a n g s w i d e r s t a n d

3 5 0

 ±

5

3

5 2

 ±

2

3 5 2

 ±

2

Rezystancja izolacji

I n s u l a t i o n r e s i s t a n c e

I s o l a t i o n s w i d e r s t a n d

> 2 0 0 0

M

> 2 0 0 0

M

> 2 0 0 0

M

Długość kabla

L e n g t h o f c a b l e

K a b e l l ä n g e

3 m


5 m


5 m


DANE METROLOGICZNE

METROLOGICAL SPECIFICATIONS

MESSTECHNISCHE DATEN
Ładunek nominalny

N o m i n a l l o a d

N e n n l a s t ( C . N . )

5 0 , 1 0 0 , 2 0 0 k g

3 0 0 , 6 0 0 , 1 5 0 0 k g

3 t ,

5 tKlasa dokładności

A c c u r a c y c l a s s

G e n a u i g k e i t s k l a s s e

3 0 0 0 o u 6 0 0 0 d . O I M L 3 0 0 0 o u 6 0 0 0 d . O I M L 3 0 0 0 d . O I M L

Nominalna czułość

N o m i n a l s e n s i t i v i t y

N e n n k e n n w e r t

2 m V / V

± 1 %

2

m V / V

± 1 %

2 m V / V
± 1 %

Błąd zespolony

C o m b i n e d e r r o r

Z u s a m m e n g e s e t z e r F e h l e r

0 , 0 0 8

%

S

0

, 0 0 8

%

S

0 , 0 1 7 %

S

Brak powtarzalności

N o n r e p e a t a b i l i t y

F e h l e r i n W i e d e r h o l b a r k e i t

0 , 0 0 8

%

S

0

, 0 0 8

%

S

0 , 0 1 %

S

Współczynnik temperaturowy przy zerze

Te m p . c o e f . o f z e r o

Te m p e r a t u r k o e f f i z i e n t d e s N u l l s i g n a l s

 ± 0 , 0 0 1 % S / ° C



 ± 0 , 0 0 2 % S / ° C

Temperaturowy współczynnik czułości

Te m p . c o e f . o f s e n s i t i v i t y

Te m p e r a t u r k o e f f i z i e n t d e s K e n n w e r t s

 ± 0 , 0 0 0 6 % S / ° C

 ± 0 , 0 0 0 6 % S / ° C

 ± 0 , 0 0 1 % S / ° C

Pełzanie

C r e e p e r r o r

K r i e c h f e h l e r ( 3 0 m i n )

0 , 0 1

% S

0

, 0 1 %

S

0 , 0 2 %

S

SPECYFIKACJE WAGOWE

APPROVEDAPPOVED

WEIGHINGSPECIFICATIONS

EICHFÄHIGE DATEN
E

m a ks.


5 0 . 5 , 1 0 1 , 2 0 2 k g

3 0 0 , 6 0 0 , 1 5 0 0 k g

3 0 0 0 , 5 0 0 0 k g

n

m a ks.


3 0 0 0 lub

6 0 0 0

3 0 0 0 lub

6 0 0 0

3 0 0 0Y = E m a ks. / V m i n.


1 0 1 0 01 0 1 0 01 0 1 0 0Z

1 6 0 0 08

0 0 06 0 0 0SPECYFIKACJE OGÓLNE

GENERAL SPECIFICATIONS

ALLGEMEINE DATEN
Dopuszczalne przeciążenie

S e r v i c e l o a d

G e b r a u c h s l a s t

1 5 0

% C . N .

1 5 0

%

C . N .

1 5 0

%

C . N .

Przeciążenie maksymalne

M a x i m u m l o a d

G r e n z l a s t

2 0 0

% C . N .

2 0 0

%

C . N .

2 0 0

%

C . N .

Zakres temperatur

N o m i n a l t e m p e r a t u r e r a n g e

N e n n t e m p e r a t u r b e r e i c h

- 1 0 ° C
+ 4 0 ° C

- 1 0 ° C
+ 4 0 ° C

- 1 0 ° C
+ 4 0 ° C

Temperatura pracy

O p e r a t i n g t e m p e r a t u r e r a n g e

G e b r a u c h s t e m p e r a t u r b e r e i c h

- 2 0 ° C
+ 6 0 ° C

- 2 0 ° C
+ 6 0 ° C

- 2 0 ° C
+ 6 0 ° C

Poziom bezpieczeństwa

I P R a t i n g
I s o l a t i o n s w i d e r s t a n d

I P 6 8I P 6 8I P 6 8Materiał

M a t e r i a l
W e r k s t o f f

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Waga netto

N e t w e i g h t

R e i n g e w i c h t

0 , 4 5

k g
0

, 8

k g1 , 9

k g

FLEXBOX
Zestaw do kompresji

KOMPRESSIONSSATZ

COMPRESSION MOUNTING ASSEMBLY
Flexbox
CZUJNIKI FFX - FLXFlexbox jest wykonany ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej, która oferuje pełną ochronę czujnika przed wszelkiego rodzaju wstrząsami i zachlapaniem.
The Flexbox is manufactured from stainless steel or
Die Flexbox ist ein Gehäuse aus Edelstahl
zinc plated and offers a complete protection to
oder verzinktem Stahl, das einen vollständigen


the load cell against shock, airborne contami
Schutz des Testkörpers gegen jede Art Schock

nation and liquids.


und Bespritzen bietet.
Pozwala czujnikowi na otrzymanie masy, która może stanowić do 150% dopuszczalnego ładunku poprzez system ograniczający wewnętrzne przeciążenie.
An internal load cell protection device allows the
Das interne Überlast-Anschlagsystem
load cell to accept up to 150% overload.
ermöglicht es dem Sensor, über einen


Bügel ein Gewicht aufzunehmen, das bis
Zapewnia czujnikowi ochronę przed kurzem, odpadami, wilgocią i korozją i umożliwia mycie pod strumieniem wody.zu 150 % der Nennlast darstellen kann.The flexbox is specially designed to allow the
Generiert um den Sensor herum eine
Zapewnia dokładne ważenie dzięki systemowi śrub sferycznych, który jest w stanie wytrzymać nacisk wywierany na wspornik.

system to be washed if required with a water
Schutzatmosphäre gegen Staub, Abfallstoffe,

spray


Feuchtigkeit und Korrosion. Ermöglicht ein

Waschen per Wasserstrahl.
The loadcell is mounted in compression mode
D i e G e n a u i g k e i t d e r W ä g u n g w i r dand has a rounded top section, which eliminates

über ein Schraubsystem mit sphärischersettlement of dust or over spilled product to

Reichweite gewährleistet, das dem aufadhere to the housing.
den Bügel ausgeübten Druck standhält.
Dokładność: od 3000 do 6000d OIMLAccuracy : from 3000d up to 6000d OIML.
Genauigkeit: 3000 bis 6000d OIMLOtwory montażowe


LES MAITRES DU PESAGE INDUSTRIELCzujnik zginania wykonany ze stali nierdzewnej z przyspawanym mieszkiem ze stali nierdzewnej
Ochrona IP68
Idealnie nadaje się do wszelkich zastosowań ważenia przemysłowego o wysokiej precyzji

Europejskie dopuszczenie od 3000 do 6000 d w klasie III wg OIML


Czujniki FLX i FFX mogą być łatwo wykorzystane do ważenia silosów, zbiorników, mieszalników...

LCIE 03 ATEX 6343 XStainless steel bending beam load cell, fully welded hermetically sealedIP 68 protection
Suited for all industrial weighing applications where a high accuracy is needed


EEC approval from 3000 to 6000 d in class III according to R60 OIML requirements

FLX and FFX can be used for weighing silos, hoppers, tanks, blenders, etc...

CZUJNIKI WAGOWE LOAD CELLS WAGEZELLEN


Biegestab-Wägezelle aus rostfreiem Edelstahl, he r m e t i s h gekapseltSchutzart IP 68
FFX und FLX Serie geeignet für alle industriellen Wiege-Applikationen wo hohe Genauigkeit angefordert wird

EG-zugelassen von 3000 bis 6000d Auflösung in Eichklasse III gemäss OIML R60

Die FLX und FFX sind besonders geeignet für Verwiegung von Silos,Tanks, Mischanlagen.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna