Powtórka z hematologii 07. 03. 2006Pobieranie 13.6 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar13.6 Kb.
Powtórka z HEMATOLOGII 07.03.2006.
IMIĘ I NAZWISKO………………………………
1. Wynikiem anemii złośliwej są wszystkie z poniższych z wyjątkiem:

 1. achlorhydria,

 2. utrata czynnika wewnętrznego Castle’a (IF),

 3. anemia megaloblastyczna,

 4. brak wpływu na ryzyko rozwoju raka,

 5. schorzenia neurologiczne.

2. Leukostaza w przebiegu białaczki najprawdopodobniej da rezultat w postaci: 1. udarów,

 2. gorączki, potów,

 3. utraty masy ciała,

 4. hipoksemii,

 5. A i D są prawdziwe.

3. Translokacja t(9;22) znana jako chromosom Filadelfia jest charakterystyczna dla: 1. ALL,

 2. AML,

 3. CLL,

 4. CML,

 5. ALL i CML.

4. Wirusami związanymi z ryzykiem rozwoju chłoniaka są wszystkie z poniższej listy z wyjątkiem: 1. HIV,

 2. HTLV-1

 3. HHV8

 4. EBV,

 5. HBV.

6. Eozynofilia nie jest związana z: 1. atopią,

 2. infekcją pasożytniczą,

 3. infekcją wirusową,

 4. schorzeniem natury autoimmunologicznej,

 5. chorobą nowotworową jak ziarnica złośliwa.

7. Limfocytoza (>5,000/uL) nie jest: 1. spotykana w odpowiedzi na ostrą infekcję wirusową,

 2. spotykana w odpowiedzi na przewlekłe infekcje takie, jak gruźlica czy kiła,

 3. związana ze stosowaniem kortykosteroidów,

 4. związana z endokrynopatiamii takimi, jak nadczynność tarczycy,

 5. związana z ALL, niektórymi chłoniakami nieziarniczymi.

8. Choroba von Willebranda jest przykładem: 1. defektu adhezji płytek krwi,

 2. defektu agregacji płytek krwi,

 3. defektu uwalniania płytkowego,

 4. dziedziczenia sprzężonego z płcią,

 5. dziedzicznego niedoboru czynnika IX.

9. W samoistnej plamicy małopłytkowej nie wystąpią: 1. zwiększona produkcja płytek krwi,

 2. łagodne krwawienia,

 3. powiększenie śledziony (splenomegalia),

 4. zwiększona średnia objętość płytek (MPV), prawidłowe PT i APTT,

 5. autoprzeciwciała (zwykle IgG).

10. Jednym z mechanizmów podtrzymujących tworzenie trombiny w przebiegu DIC jest: 1. aktywacja zewnątrzpochodnej ścieżki krzepnięcia,

 2. zwiększony poziom białka C,

 3. zwiększona dostępność ujemnie naładowanych powierzchni fosfolipidów,

 4. zwiększony poziom antytrombiny,

 5. hamowanie wewnątrzpochodnej ścieżki krzepnięcia.

11. Anemia hipoplastyczna charakteryzuje się wszystkimi poniżej wymienionymi cechami z wyjątkiem:

A. anemii normocytowej hipochromicznej,

B. zwiększonej liczby granulocytów,

C. zmniejszonej liczby płytek

D. obniżenia Ht,

E. obniżenia liczby retikulocytów.


12. Istotą anemii syderoblastycznej jest:

A. niedobór żelaza w pożywieniu,B. zaburzenie metabolizmu żelaza na poziomie mitochondrialnym,

C. spowolnienie wzrostu jądra w stosunku do cytoplazmy,

D. niedobór transferyny,

E. Niedobór erytropoetyny.


13. W anemii hemolitycznej nie dochodzi do:

A. zwiększenia zawartości erytropoetyny,

B. gromadzenia żelaza w tkankach,

C. zwiększenia zapotrzebowania na żelazo,D. zmniejszenia zapotrzebowania na kwas foliowy,

E. pojawienia się zwiększonej liczby retikulocytów.


14. Zespół ataksja-teleangiektazja, Wiskott-Aldrich, agammaglobulinemia to schorzenia predysponujące do:

A. granulocytopenii,

B. anemii aplastycznej,

C. anemii megaloblastyczej,D. białaczki,

E. czerwienicy.


15. U podłoża ALL leży:

A. mutacja w aparacie genetycznym komórki hemopoetycznej,

B. zaburzenie metabolizmu w komórkach szpiku,

C. zniesienie supresji szpiku,

D. prawidłowe A, B i C,

E. prawidłowe B i C.
16. Objawy chorobowe w białaczce wynikają głownie z:

A. granulocytopenii i małopłytkowości,

B. marskości wątroby,

C. nacieków z komórek plazmatycznych w narządach,

D. niewydolności nerek,

E. żadnego z powyższych.
18. Wydłużenia czasu krwawienia (BT) jest charakterystyczne dla:

A. choroby von Willebranda,

B. hemofilii A,

C. choroby Rendu-Oslera,

D. wszystkich wymienionych,

E. żadnej z wymienionych.
19. Wydłużenie czasu protrombinowego (PT) świadczy o niedoborze:

A. protrombiny,

B. czynnika IX i X,

C. czynnika IX,D. protrombiny, czynnika VII i X,

E. fibrynogenu.


20. Wskaż twierdzenia fałszywe dotyczące choroby Rendu-Oslera:

A. jest skazą naczyniową,

B. budowa ścian naczyń mikrokrążenia jest nieprawidłowa,

C. objawia się krwawieniami z błon śluzowych i skóry,D. jest uwarunkowana genetycznie,

E. podstawowym zaburzeniem jest dysfunkcja płytek.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna