Powtórzenie egzamin biologia Budowa i funkcjonowanie komórkiPobieranie 58.51 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar58.51 Kb.
Powtórzenie egzamin biologia

Budowa i funkcjonowanie komórki. • Znasz budowę komórki bakterii, roślinnej, zwierzęcej

 • Na schematycznym rysunku rozpoznajesz elementy komórek, określasz ich funkcje

 • Porównujesz budowę komórki bakterii, roślin i zwierząt, wskazujesz cechy umożliwiające ich rozróżnienie.

 • Opisujesz fotosyntezę, oddychanie tlenowe oraz fermentację mlekową i alkoholową jako procesy dostarczające energii; wymieniasz substraty i produkty tych procesów oraz określasz warunki ich przebiegu.

 • Wymieniasz czynniki niezbędne do życia dla organizmów samożywnych i cudzożywnych.

 • Charakteryzujesz sposoby rozmnażania organizmów; podajesz odpowiednie przykłady.

 • Potrafisz wykonać preparat mikroskopowy i prowadzić obserwacje.

Klasyfikacja organizmów

 • Przedstawiasz zasady systemu klasyfikacji biologicznej -jednostki taksonomiczne, podwójne nazewnictwo.

 • Dokonujesz podziału organizmów na poszczególne królestwa; podajesz cechy charakterystyczne poszczególnych królestw.

 • Wymienia cechy, którymi wirusy różnią się od organizmów zbudowanych z komórek.

Zad. 1 Uzupełnij tabelki wpisując przedstawicieli.Protisty

Roślinopodobne (glony)

Zwierzęco podobne ( pierwotniaki)

Grzybopodobne

a.jednokomórkowe

b. wielokomórkowe
Grzyby

jednokomórkowe

komórczaki

wielokomórkowe


pleśniak

Rośliny

zarodnikowe

nasienne

mszaki

paprotniki

nagonasienne

okrytonasienneBudowa i funkcjonowanie bakterii, protistów i grzybów

 • Dokonujesz podziału protistów na: zwierzęcopodobne, roślinopodobne, grzybopodobne. Podajesz odpowiednie przykłady – przedstawicieli

 • Przedstawiasz podstawowe czynności życiowe organizmu jednokomórkowego na przykładzie wybranego protista samożywnego (np. eugleny) i cudzożywnego (np. pantofelka).

 • Znasz środowisko życia bakterii i protistów oraz ich znaczenie w przyrodzie i w gospodarce człowieka.

 • Rozpoznajesz nieznany organizm jako przedstawiciela grzybów na podstawie charakterystycznych dla grzybów cech.

 • Wskazuje miejsca występowania grzybów (w tym grzybów porostowych).

 • Znasz znaczenie grzybów w przyrodzie i w gospodarce człowieka.

 • Dokonujesz podziału porostów ze względu na rodzaj plech.

 • Wiesz, jakie organizmy nazywamy pionierskim.

 • Opisujesz budowę pantofelka oraz funkcję organelli;

Budowa zewnętrzna i środowisko życia roślin

 • Porównujesz cechy morfologiczne glonów i roślin lądowych (mchów, widłaków, skrzypów, paproci, nagozalążkowych i okrytozalążkowych).

 • Wymieniasz cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do wymienionych wyżej grup oraz identyfikujesz nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z nich na podstawie obecności tych cech.

 • Wskazujesz cechy adaptacyjne w budowie tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji (tkanka twórcza, okrywająca, miękiszowa, wzmacniająca, przewodząca- opisujesz ich budowę, położenie i funkcje).

 • Znasz podstawowe funkcje korzenia, łodygi, liścia, kwiatu, nasienia i owocu.

 • Omawiasz budowę ( organów) i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej. Wymieniasz czynności życiowe organizmu roślinnego.

 • Opisujesz budowę kwiatu i określasz rolę poszczególnych elementów.

 • Znasz budowę nasienia oraz opisujesz warunki niezbędne do procesu kiełkowania (temperatura, woda, tlen)

 • Wymieniasz sposoby rozsiewania się nasion i przedstawia rolę owocu w tym procesie.

 • Podajesz przykłady modyfikacji korzenia, łodygi i liścia.

 • Wyjaśniasz pojęcia: gametofit, sporofit, roślina dwupienna, jednopienna, plechowce, organowce, przedrośle, przemiana pokoleń.

Zadnie 1

Uzupełnij tabelkę dotycząca tkanekTkanki żywe

Tkanki martwe
Zadanie 2

Poniżej masz podane organy roślinne, podaj ich podstawowe funkcje.

Korzeń łodyga liść kwiat nasienie owoc
Zadnie 3

Uzupełnij tabelkę, wpisując za pomocą znaku „+” obecność organów u wymienionych grup roślin.Korzeń

Łodyga

Liść

Kwiat

Nasienie

Owoc

MszakiPaprotnikiNagonasienneOkrytonasienne


Zadanie 4Uzupełnij tabelę. Wpisz przedstawicieli poszczególnych grup zwierząt.


Bezkręgowce

Parzydełkowce

Stułbiopławy

Krążkopławy

Koralowce

Płazińce

Tasiemce

Wirki

Przywry

Nicienie
Pierścienice


Skąposzczety


Wieloszczety


Pijawki

Stawonogi

Owady


Pajęczaki


Skorupiaki


Mięczaki


Ślimaki


Małże


Głowonogi

Kręgowce

Ryby

Chrzęstnoszkieletowe

KostnoszkieletowePłazy

Bezogonowe

Ogoniaste

Beznogie

Gady


Żółwie


Łuskonośne

 1. Węże

 2. Jaszczurki


Krokodyle

Ptaki

Grzebieniowe

Bezgrzebieniowce

Ssaki


Prassaki ( stekowce)


Ssaki niższe


Łożyskowce


Pobieranie 58.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna