Poz.: Spis treści dziennika urzędowego województwa łÓdzkiego nr 66Pobieranie 6.67 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar6.67 Kb.Łódź, dnia 3 marca 2006 r. Nr 66
TREŚĆ:

Poz.:

SPIS TREŚCI DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NR 66z dnia 3 marca 2006 r.


UCHWAŁA RADY GMINY PARADYŻ:585 - nr XXXV/154/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejsco­wego planu za-gospodarowania przestrzennego części Gminy Paradyż, obejmu­jącego obszary w obrębach wsi: Kazimierzów, Popławy Kol., Feliksów, Hono­ratów, Mariampol, Bogusławy, Wójcin A, Wójcin B, Wójcin, Podgaj, Krasik, Irenów, Joaniów, Stanisławów, Adamów, Solec, Dorobna Wola, Stawowice Kol., Stawowice, Grzymałów, Stawowiczki, Daleszewice, Wielka Wola, Alfon­sów, Sylwerynów – oprócz działek o numerach ewidencyjnych 58/1, 58/2, 59/1, 59/2 oraz części działki o nr 57; Paradyż – oprócz działek z obrębu geodezyj­nego Dąbrówka o numerach ewidencyjnych 219/1, 219/2, 221, 222; Przyłęk – oprócz obszaru między odnogami rzeki Czarnej..................................................... 3741


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna