Poz. WnioskodawcaPobieranie 72.81 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar72.81 Kb.Decyzje Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu podjęte w dniu 29 maja2012 r.
Poz.

Wnioskodawca

Nazwa zadania


Dotacja (zł)

Pożyczka (zł)

Uwagi

1

Gmina
Gromadka

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami
w miejscowości
Borówki i Gromadka

 

1 225 300

Wniosek na RN

2

Gmina

GrębociceBudowa sieci kanalizacyjnej dla obszarów ujętych w MPZP Gminy w miejscowości Grębocice

195 700

390 000

Wniosek na RN

3

Miasto i Gmina Prochowice

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczedrzykowice-Stacja, Dąbie, Cichobórz w Gminie Prochowice

 

920 700

Wniosek na RN

4

Miasto
Prochowice

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczedrzykowice-Stacja, Dąbie, Cichobórz w Gminie Prochowice

 

589 300

Wniosek na RN

5

Gmina
Brzeg Dolny

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul.Brzozowej i Jarzębinowej w Brzegu Dolnym

76 000

188 100

 

6

Gmina
Międzybórz

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz-etap IA

724 200

1 448 500

Wniosek na RN

7

Wojewódzki Szpital
w Legnicy

Przebudowa pomieszczeń magazynowych apteki szpitalnej na Pracownię Cytostatyków Żywienia Pozajelitowego

189 400

378 900

Wniosek na RN

8

Wodociągi i kanalizacja Spółka z o.o.

Termomodernizacja budynku warsztatowo-magazynowego z modernizacją kotłowni, zlokalizowanego na terenie bazy WiK Sp.z o.o. w rejonie ulic Kilińskiego/Zielonej w Dzierżoniowie.

 

 

Zmniejszenie pożyczki z kwoty 381.500 zł
do kwoty 282.000 zł
tj. o kwotę 99.500 zł

9

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
w Dzierżoniowie
Sp. z o.o.

Termomodernizacja Budynku Głównego i Budynku Matka - Dziecko w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

 

 

Zmniejszenie pożyczki z kwoty 1.315.700 zł do kwoty 1.020.800 zł tj. o kwotę 294.900 zł. Wniosek na RN

10

Gmina
Mirsk

Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie ścieżki turystycznej - Śladami dawnego górnictwa kruszców

 

 

Zmniejszenie pożyczki z kwoty 822.000 zł do kwoty 732.000 zł tj. o kwotę 90.000 zł. Wniosek na RN

11

Gmina
Sobótka

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Sobótka

 

 

Zmniejszenie dotacji z kwoty 64.829,50 zł do kwoty 50.813 zł tj. o kwotę 14.016,50 zł

12

Zakład Usług Komunalnych Kiełczów

Rozbudowa i modernizacja
stacji uzdatniania wody
w Piecowicach
(gmina Długołęka)

 

1 528 000

Wniosek na RN

13

Gmina
Lwówek Śląski

Wydanie albumu pn.:
"Agaty z Płóczek Górnych"

32 400

 

 

14

Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu TOPiK w Zgorzelcu

Publikacja
"Przyroda powiatu zgorzeleckiego"

25 000

 

 

15

Muzeum Przyrodnicze
w Jeleniej Górze

Wydawnictwo "Przyroda Sudetów " tom 16

40 000

 

 

16

Gmina
Legnickie Pole

Henrykalia 2012 - Dni Legnickiego Pola połączone z edukacją ekologiczną i konkursami z wiedzy ekologicznej

15 000

 

 

17

Gmina
Pęcław

Konkurs dla dzieci i młodzieży "Nasza Ziemia dla usmiechu dzieci, nie dla śmieci"

5 000

 

 

18

Fundacja
Zielona Akcja

Edukacja i informowanie w zakresie postepowania z odpadami - kampania na rzecz poprawy efektywności selektywnej zbiórki odpadów

15 800

 

 

19

Gmina
Stronie Śląskie

Wydanie książki pt. "Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie w 45-lecie odkrycia"

19 500

 

 

20

Miasto
Świebodzice

My dla ekologii, ekologia dla nas

20 000

 

 

21

Powiat
Świdnica

Realizacja programu edukacyjnego pt.: "Rozumiem i wdrażam zrównoważony rozwój w gminie Strzegom"

38 000

 

 

22

Gmina
Kłodzko

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dotyczącej wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

3 000

 

 

23

Stowarzyszenie
Na Rzecz Promocji
Dolnego Śląska

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - szkolenie w ramach XIII DFST

51 000

 

 

23

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Organizacja dolnośląskich obchodów Światowego Dnia Wody w dniach 21-22 marca 2012r.

40 000

 

 

24

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Wydanie Publikacji podsumowującej Dolnosląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 2011 Dolny Śląsk na mapie Europy

16 800

 

 

25

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Obchody Święta Wrocławskiego Rowerzysty/Święta Cyklicznego"

23 000

 

 

26

Karkonoski Park Narodowy
w Jeleniej Górze

Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN

 

929 100

Wniosek na RN

27

Karkonoski Park Narodowy
w Jeleniej Górze

Karkonosze w INSPIRE - współny GIS w ochronie przyrody

 

489 500

Wniosek na RN


Informację przygotowała: Agnieszka Miza


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna