Poziom: A1 Liczba godzin: 100Pobieranie 365.54 Kb.
Strona1/3
Data04.05.2016
Rozmiar365.54 Kb.
  1   2   3Rozkład materiału i plan wynikowy kluczowych umiejętności językowych

Etap edukacyjny: II

Poziom: A1

Liczba godzin: 100

Klasa V

nauczyciel: mgr Piotr Włodarczyk 

Lp.

Temat rozdziału

Temat lekcji

Znajomość środków językowych

Zgodność z Nową podstawą programową

Materiał podręcznika i ćwiczeń


Słownictwo

Gramatyka/Fonetyka

Umiejętności

Punkt podstawy
1

-

Test "Dobry start"

-

-

Rozumienie wypowiedzi: -

Tworzenie wypowiedzi: -

Reagowanie na wypowiedzi: -

Przetwarzanie wypowiedzi: -

-

SB: -

WB: -

TB: -

 

 

Kontynuacja podręcznika Look 1

2

Unit 8, I hate tidying - Vocabulary

I hate tidying - nazwy ubrań i dodatków

Nazwy ubrań i dodatków

-

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie treść dialogu

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń tworzy wypowiedzi dotyczące ubrań

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje na wypowiedzi w dialogu

Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń opisuje siebie przetwarzając usłyszany tekst

I 1.7; II 2.4 3.2; III 4.1 5.1; IV 6.4 7.1; V 8.1 8.2

SB: s. 86-87

WB: s. 74-75

TB: s. 94-95

 

 3

Unit 8, I hate tidying - Grammar 1

What do you always wear? - stosowanie przysłówków częstotliwości

-

Przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie krótkie wypowiedzi z przysłówkami częstotliwości

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń tworzy wypowiedzi o sobie i innych

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń odpowiada na pytania kolegów

Przetwarzanie wypowiedzi: -

I 1.7; II 2.4 3.2; III 4.1 5.1; IV 6.4 7.1

SB: s. 88-89

WB: s. 76

TB: s. 96-97

 

 4

Unit 8, I hate tidying - Grammar 2

What do you like wearing? - wyrażanie upodobań

-

Zasady tworzenia formy gerundialnej

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie proste wypowiedzi

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń tworzy krótkie wypowiedzi o swoich upodobaniach

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje na polecenia i pytania kolegów

Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń opisuje co lubi robić w weekend

I 1.5; II 3.2; III 4.3 5.3; IV 6.3 7.1; V 8.1 8.2

SB: s. 89

WB: s. 77

TB: s. 97

 

 5

Unit 8, I hate tidying - Grammar 3

Looking cool - opisywaniu ubioru innych

-

-

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie proste wypowiedzi

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje w co ubrane są postaci

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje na pytania kolegów

Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń opisuje swój codzienny i okazjonalny ubiór

I 1.7; II 2.4 3.2; III 4.1 5.1; IV 6.4 7.1; V 8.1 8.2

SB: s. 90

WB: s. 78

TB: s. 98 Photocopiable 15

 

 6

Unit 8, I hate tidying - Communicate

How often do you cook? - opisywanie domowych obowiązków

Domowe obowiązki

Czasowniki z formami gerundialnymi: love, like, don't mind, don't like, hate

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie proste wypowiedzi

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje obowiązki domowe

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń odpowiada na pytania kolegów

Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń układa dialog przetwarzając informacje z tabelki

I 1.5; II 2.4 3.2; III 4.2 5.2; IV 6.4 7.1; V 8.1 8.2

SB: s. 91

WB: s. 79

TB: s. 99 Photocopiable Resource 16

 

 7

Unit 8, I hate tidying - Skills 1

Two sides of fashion - opisywanie weekendu

Słownictwo z tekstu ( session, lonely, designer, hoodie, wool, slogan)

-

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie teksty

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń tworzy wypowiedzi o czynnościach podczas weekendu

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń odpowiada na pytania

Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń opisuje weekend kolegi

I 1.5; II 2.3 2.4 3.1 3.2; III 4.2 5.2; IV 6.4 7.1; V 8.1 8.2

SB: s. 92-93

WB: -

TB: s. 100-101

 

 8

Unit 8, I hate tidying - Skills 2

What do you usually do at the weekend? opisywanie weekendu

-

Łącznik: so

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie proste teksty

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń tworzy zdania z łącznikiem: so

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń odpowiada na pytania

Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń opisuje swój weekend

I 1.5; II 2.3 2.4 3.1 3.2; III 4.2 5.2; IV 6.4 7.1; V 8.1 8.2

SB: -

WB: s. 80-81

TB: -

 

 

9

Unit 8, I hate tidying - Look again, Picture Dictionary 8

Revision - już potrafię

Powtórzenie poznanego słownictwa

Powtórzenie przysłówków częstotliwości i form gerundialnych

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie proste wypowiedzi

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń tworzy krótkie wypowiedzi

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje na pytania

Przetwarzanie wypowiedzi: -

I 1.5; II 2.3 2.4 3.1 3.2; III 4.2 5.2; IV 6.4 7.1

SB: s. 94, 119

WB: s. 82-83

TB: s. 102, 127

 

 10

Look 8, I hate tidying - Culture spot

My school day - lekcja kulturowa. Vernon the Vampire - odgrywanie scenki

Słownictwo z tekstu

_

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie treść tekstu; uczeń rozumie prosta historyjkę obrazkową

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń tworzy wypowiedzi dotyczące tekstu; uczeń wskazuje na poszczególne scenki, opisując je krótko

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń odpowiada na pytania dotyczące historyjki i plakatu

Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń opisuje swój szkolny dzień; uczeń odgrywa scenki z historyjki

I 1.5 1.7; II 2.2 2.3 3.1 3.2; III 4.2 5.2; IV 6.1 6.5 7.1; V 8.1 8.2; 10

SB: s. 95, 119

WB: s. 101

TB: s. 103, 127

 

 11

Unit test 8

Sprawdzian z działu 8
12

Broszura - Zakupy i usługi

Zakupy i usługi - zadania egzaminacyjne

Miejsca w mieście, typy sklepów, rodzaje towarów

-

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie wyrażenia dotyczące zakupów

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń tworzy listę zakupów i dobiera odpowiednie sklepy

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń odpowiada na pytania kolegów

Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń opisuje sklepy w pobliżu miejsca zamieszkania

I 1.7; II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3; III 4.1 5.1; IV 6.5,7 7.1; V 8.1 8.2

SB: -

WB: -

TB: -

 

 13

Unit 9, What's going on? - Vocabulary

What's going on? - nazwy zawodów

Nazwy zawodów

-

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie tekst dialogu

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń tworzy wypowiedzi dotyczące zawodów

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń odpowiada na pytania dotyczące zawodów

Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń opisuje zawody

I 1.4; II 2.1 2.3 2.4 3.1 3.2; III 4.1 5.1; IV 6.1 7.1; V 8.1 8.2

SB: s. 96-97

WB: s. 84-85

TB: s. 104-105

 

 14

Unit 9, What's going on? - Grammar 1

I'm reading - użycie czasu present Continuous

-

Present Continuous tense

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie krótki tekst

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń tworzy krótkie wypowiedzi o aktualnych czynnościach

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń odpowiada na pytania

Przetwarzanie wypowiedzi: -

I 1.5; II 3.1 3.2; III 4.1 5.1; IV 7.1

SB: s. 98-99

WB: s. 86-87

TB: s. 106-107

 

 15

Unit 9, What's going on? - Grammar 2

What's happening? - zakończenie historyjki obrazkowej

Słownictwo z historyjki (article, gang of robbers, court case, try, prison, hide from)

Pytania szczegółowe w Present Continuous tense

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie treść historyjki

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń tworzy krótkie wypowiedzi w Present Continuous

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń odpowiada na pytania dotyczące historyjki

Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń wymyśla zakończenie historyjki

I 1.5; II 3.1 3.2: III 4.1 5.1; IV 7.1; V 8.1 8.2

SB: s. 100

WB: s. 88

TB: s. 108

 

 

16

Unit 9, What's going on? - Communicate

What am I doing? - nazwy sportów i czynności

Nazwy sportów i czynności

Present Continuous tense

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie treść dialogu

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń tworzy krótki dialog

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń odpowiada na pytania kolegów

Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń redaguje rozmowę telefoniczną z kolegą

I 1.5; II 2.3 2.4 3.1 3.2; III 4.2 5.2; IV 7.1; V 8.1 8.2

SB: s. 101

WB: s. 89

TB: s. 109

 

 17

Unit 9, What's going on? - Skills

Mum's watching for sharks - rozmawianie w czacie

Słownictwo z tekstu (in the middle, next stop, sharks, tuna sandwiches)

-

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie tekst

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń tworzy krótkie wypowiedzi

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń odpowiada na pytania

Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń pisze list do kolegi

I 1.5; II 2.3 2.4 3.1 3.2; III 4.2 5.2; IV 6.4 7.1; V 8.1 8.2

SB: s. 102-103

WB: s. 90-91

TB: s. 110-111

 

 18

Broszura - Praca

Praca - zadania egzaminacyjne

Nazwy zawodów. miejsca pracy

-

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie wypowiedzi dotyczące zawodów i miejsc pracy

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje pracę swoich rodziców

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń odpowiada na pytania dotyczące zawodów i miejsc pracy swoich rodziców i innych osób

Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń opisuje swój wymarzony zawód i miejsce pracy

I 1. 4; II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3; III 4.1 5.1,3; IV 6.3 7.1; V 8.1 8.2

SB: -

WB: -

TB: -

 

 19

Unit 9, What's going on? - Look again

Look again - powtórzenie wiadomości z Rozdziałów 8 i 9

Powtórzenie poznanego słownictwa z Rozdziałów 8 i 9

Powtórzenie poznanych struktur

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie proste wypowiedzi

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń tworzy dialog

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń odpowiada na pytania kolegów

Przetwarzanie wypowiedzi: -

I 1.5; II 3.1 3.2; III 4.2 5.2; IV 7.1

SB: s. 104-105

WB: s. 92-93

TB: s. 112-113

 

 20

Unit 9, What's going on? - Look again, Poster 9

Revision - już potrafię. Vernon the Vampire - odgrywanie scenki

Powtórzenie słownictwa i funkcji komunikacyjnych. Słownictwo z komiksu

_

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie proste wypowiedzi; uczeń rozumie prostą historyjkę obrazkową i zasady opisu obrazka

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń tworzy krótkie wypowiedzi o upodobaniach i związane z obrazkiem; uczeń wskazuje na poszczególne scenki, opisując je krótko

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń odpowiada na pytania kolegów

Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń odgrywa scenki z historyjki; uczeń opisuje wybrany obrazek lub zdjęcie

I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12; II 2.2 3.1 3.2; III 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3; IV 6.5 6.6 7.1; V 8.1 8.2; 10

SB: s. 106-107, 120

WB: s. 102

TB: s. 114-115, 128

 

 21

Skills Test 5

Sprawdzian umiejętności

-

-

Rozumienie wypowiedzi: -

Tworzenie wypowiedzi: -

Reagowanie na wypowiedzi: -

Przetwarzanie wypowiedzi: -

-

SB: -

WB: -

TB: Test Master CD-ROM; Skills Test 5 A/B

 

 

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna