Poznań, 30 stycznia 2013r. Bzp 59 / I / 2013rPobieranie 10.18 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar10.18 Kb.
Poznań, 30 stycznia 2013r.

BZP - 59 / I / 2013r

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców
Dotyczy: sukcesywnej dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych i preparatów biochemicznych, zestawów diagnostycznych, pożywek do hodowli komórkowych, kultur i podłoży mikrobiologicznych, substancji peptydowych, enzymów do badań biochemicznych, antybiotyków, surowic i przeciwciał, dla jednostek organizacyjnych Uczelni liczba części: 6

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) w związku z pytaniami złożonymi na piśmie przez Wykonawcę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi.


Pytanie 1. dot. dotyczy projektu umowy dla części 3 § 3 ust. 1 umowy;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminów dostawy dla części 3 ze względu na specyficzny charakter produktów zawartych w tym pakiecie oraz ich zamawianie u Producenta za tylko dwa raz w miesiącu. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni roboczych dla części nr 3 ?


Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów dostawy.
Pytanie 2. Czy Zamawiający w pozycji nr 72 i 73 dopuści produkt 2 ml roztworu jodku propidyny firmy BD Pharmingen o nr kat 556463 (50 μg PI/ml w PBS (pH 7.4), filtrowany przez filtr 0.2 μm) ; umożliwiając oferentom złożenie najkorzystniejszych ofert.
Odp. Zamawiający w pozycji 72 i 73 dopuszcza produkt 2 ml roztworu jodku propidyny firmy BD Pharmingen o nr kat 556463 (50 μg PI/ml w PBS (pH 7.4), filtrowany przez filtr 0.2 μm.
Pytanie 3. Czy Zamawiający w pozycji nr 256 i 257 dopuści produkt firmy BD Pharmingen FITC BrdU Flow Kit o nr kat. 559619 lub APC BrdU Flow Kit o nr kat. 552598- zawierających zestaw niezbędnych odczynników ( bufor do utwalenia i permeabilizacji Cytofix/Cytoperm Buffer, bufor do płukania i permeabilizacji Perm/Wash Buffer, bufor Cytoperm Plus, przeciwciała anti-BrdU znakowane FITC lub APC, roztwór DNazy, roztwór BrdU, roztwór 7-AAD, Manual) do przeprowadzenia 50 reakcji na cytometrze przepływowym ; umożliwiając oferentom złożenie najkorzystniejszych ofert.
Odp. Zamawiający w pozycji nr 256 i 257 dopuszcza produkt firmy BD Pharmingen FITC BrdU Flow Kit o nr kat. 559619 lub APC BrdU Flow Kit o nr kat. 552598- zawierających zestaw niezbędnych odczynników ( bufor do utwalenia i permeabilizacji Cytofix/Cytoperm Buffer, bufor do płukania i permeabilizacji Perm/Wash Buffer, bufor Cytoperm Plus, przeciwciała anti-BrdU znakowane FITC lub APC, roztwór DNazy, roztwór BrdU, roztwór 7-AAD, Manual) do przeprowadzenia 50 reakcji na cytometrze przepływowym
Pytanie 4. Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić produkty z Części 3 z pozycji 3 i 4 w odrębny pakiet, część, co umożliwi złożenie najbardziej korzystnych ofert.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie produktów z części 3 w odrębny pakiet.
Pytanie 5. Czy Zamawiający w przypadku pozytywnych odpowiedzi na w/w pytania wydzieli w odrębny pakiet (część) ze wskazanej listy dot. Części nr 3, następujące pozycję: nr 3 i/lub nr 4 i/lub nr 72 i/lub nr 73 i/lub nr 256 i/lub nr 257, co umożliwi oferentom złożenie najkorzystniejszych ofert.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie produktów z części 3 w odrębny pakiet.
Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe wyjaśnienia otrzymują wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na ww. postępowanie oraz zostaje umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.up.poznan.pl.

Z wyrazami szacunkuPrzewodniczący Komisji Przetargowej
dr hab. Anna Gramza-Michałowska
: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13

Pobieranie 10.18 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna