Poznajemy formy muzyczne – rondo. Cele lekcjiPobieranie 14.23 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar14.23 Kb.

Poznajemy formy muzyczne – rondo.

 1. Cele lekcji

  1. Wiadomości


Zapoznanie uczniów z nową formą muzyczną – rondem. Omówienie budowy formy i jej funkcji. Wskazanie wybitnych kompozytorów tworzących ten gatunek muzyczny. Ćwiczenia związane z tematem lekcji „Rytmiczne rondo” i „Szkolne rondo”. Percepcja wybranych utworów muzycznych m.in. Dla Elizy Ludwika van Beethovena.
  1. Umiejętności


Uczeń potrafi:

   1. Wyjaśnić pojęcie rondo.

   2. Omówić budowę ronda i jego formę.

   3. Po wysłuchaniu utworu Ludwika van Beethovena, sporządzić schemat budowy utworu Dla Elizy.

   4. Na podstawie rysunków i form plastycznych omówić budowę ronda i jego podobieństwo.


 1. Metoda pracy


Metoda pogadanki z elementami opisu. Aktywna metoda pracy z uczniem – wspólna zabawa muzyczna. Ćwiczenia związane ze sztuka plastyczną.
 1. Środki dydaktyczne


   1. Elżbieta Korowajczyk, Moja muzyka. Podręcznik dla klas 4 – 6.

   2. Stanowisko do odtwarzania muzyki.

   3. Nagrania utworów:

 1. Ludwik van Beethoven – Dla Elizy.

 2. Lady Punk – Marchewkowe pole.

 1. Karta pracy ucznia.4. Przebieg lekcji

  1. Faza przygotowawcza


   1. Sprawdzenie obecności.

   2. Sprawdzenie zadania domowego.

   3. Wspólne zaśpiewanie piosenki poznanej na ostatniej lekcji.

   4. Podanie tematu do zeszytu.

(10 min)


  1. Faza realizacyjna


   1. Metodą pogadanki, zapoznanie uczniów z pojęciem ronda. Wykazanie budowy ronda na podstawie przykładów ze sztuki plastycznej i sztuki użytkowej.

   2. Ćwiczenie polegające na narysowaniu w zeszycie schematu ronda na podstawie wysłuchanego utworu Ludwika van Beethovena Dla Elizy.

 • Notatka:

Rondo – forma muzyczna, głównie instrumentalna, polegająca na kilkakrotnym powtarzaniu charakterystycznego fragmentu muzycznego – refrenu. Do czasów Mozarta ustaliła się standardowa forma ronda (stanowiąca często ostatnie ogniwo sonaty lub koncertu). W najbardziej typowej postaci posiada schemat części: ABACADA, gdzie A to refren, natomiast B, C, D stanowią fragmenty kontrastowe, nazywane epizodami lub kupletami (refren może pojawić się za każdym razem w nieco zmienionej postaci).

   1. Metodą aktywizującą uczniów przeprowadzenie w klasie zabawy „Rytmiczne rondo”, polegającej na podzieleniu uczniów na trzy grupy, z których każda opracowuje jeden epizod. Pierwsza grupa klaszcze w wolnym tempie, druga szybko odskakuje, trzecia natomiast kołysze się tanecznie. Nauczyciel przygotowuje refren, którym przedziela wykonywanie ról poszczególnych grup.

   2. Na podstawie podręcznika, w którym znajduje się tekst wiersza, przeczytanie poezji w formie ronda. Wspólne ustalenie refrenu i kupletów. Podzielenie uczniów na pięć grup. Ustalenie przez uczniów metrum i tempa utworu. Nauczyciel wskazuje nastrój, w jakim uczniowie mają odczytać dany wiersz. Poszczególne grupy wychodzą na środek sali i recytują tekst w odpowiednim nastroju i w formie ronda.

   3. Metodą opisu wskazanie kompozytorów piszących utwory w formie ronda, wskazując przede wszystkim na klasyków wiedeńskich.

(25 min)
  1. Faza podsumowująca


Wysłuchanie i percepcja piosenki zespołu Lady Punk „Marchewkowe pole”. Metodą pogadanki, wskazanie najważniejszych (w wysłuchanej piosence) elementów nawiązujących do formy ronda.
(10 min)
 1. Bibliografia


  1. Elżbieta Korowajczyk, Moja muzyka. Podręcznik dla klas 4-6.

  2. Danuta Wójcie, A B C form muzycznych.


 1. Załączniki

  1. Karta pracy ucznia


Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji: Poznajemy formy muzyczne – rondo.

  1. Zadanie domowe


Wybierz w domu przykładowe dwa utwory muzyki współczesnej rozrywkowej, które twoim zdaniem mają budowę ronda i przynieś je na lekcję.

Pobieranie 14.23 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna