Praca dyplomowa spis treści cel I przeznaczenie pracy 4 Sieci komputerowe 5Pobieranie 214.49 Kb.
Strona1/11
Data02.05.2016
Rozmiar214.49 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

PRACA DYPLOMOWA

SPIS TREŚCI

1. Cel i przeznaczenie pracy 4

2. Sieci komputerowe 5

2.1. Rodzaje sieci 5

2.2. Typy sieci LAN 5

2.2.1 Sieci równorzędne (każdy-z-każdym) 6

2.2.1 Sieci oparte na serwerach (klient-serwer) 6

2.3. Topologie sieci LAN 62.3.1. Topologia magistrali 6

2.3.2. Topologia pierścienia 7

2.3.3. Topologia gwiazdy 8

2.3.4. Topologie złożone 9

2.4. Organizacje stanowiące standardy 10

2.5. Model referencyjny OSI 11

3. Standard Ethernet 14

3.1. Historia i rozwój Ethernetu 14

3.2. Ramka Ethernetu 15

3.3. Okablowanie 173.3.1. Połączenia kablowe 17

3.3.2. Połączenia światłowodowe 19

3.3.3. Połączenia bezprzewodowe 20

3.4. Protokoły 213.4.1. Protokoły aplikacji 21

3.4.2. Protokoły transportowe 22

3.4.3. Protokoły sieciowe 22

4. Internet 25

4.1. Historia internetu 25

4.2 Powstanie www i dalszy rozwój Internetu 28

4.3 Internet w Polsce 30

4.4. Protokoły internetowe 31

4.4.1. Protokół przesyłania plików (FTP) 31

4.4.2. Telnet 31

4.4.3. Protokół przesyłąnia poczty elektronicznej (SMTP) 31

4.4.4. Protokół przesyłania hipertekstu (HTTP) 32

4.4.5. Protokół przesyłania wiadomośći w sieci USENET (NNTP) 32

4.4.6. Gopher 32

5. Opis pracy 34

5.1. Wykonane czynności. 34

5.2. Organizacja węzła internetowego w szkole 36

5.3. Opis działania węzła internetowego 38

5.4. Użyte elementy 39

5.5. Elementy składowe węzłów internetowych i sieci 395.5.1. Karta sieciowa 39

5.5.2. Repeater 39

5.5.3. Hub 39

5.5.4. Switch (przełącznik) 40

5.5.5. Most 40

5.5.6. Router 41

5.5.7 Modem 43

5.6. Wnioski 446. Przepisy BHP 45

6.1. Działanie prądu na organizm ludzki 45

6.2. Środki ochrony przeciwporażeniowej 46

7. Literatura 481. Cel i przeznaczenie pracy


Celem pracy dyplomowej jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji sali 114p mającej na celu ułatwienie korzystania z węzła internetowego i jego rozbudowę oraz zapewnienie efektywniejszej pracy poszczególnych elementów węzła.

Przeznaczeniem pracy jest wykorzystanie sieci i internetu do nauki i przesyłania informacji. Po zmodernizowaniu szkolny węzeł internetowy może służyć do prezentacji uczniom budowy i zasady działania. Za pomocą internetu można na bieżąco śledzić rozwijające się dziedziny.2. Sieci komputerowe

2.1. Rodzaje sieci


Siecią nazwać można wszystko, co umożliwia dwóm lub większej liczbie komputerów komunikowanie się ze sobą i/lub z innymi urządzeniami. Dzięki sieciom można wykorzystywać komputery do współdzielenia informacji, do współpracy przy realizacji zadań, do drukowania, a nawet do bezpośredniego komunikowania się za pomocą indywidualnie adresowanych wiadomości.

Zauważyć należy, że sieci jako systemy rozwinęły się w dwóch kierunkach określanych obecnie przez dwie odrębne kategorie sieci:  • sieci lokalne (LAN – Local Area Network)

  • sieci rozległe (WAN – Wide Area Network)

Rozróżnienie między nimi jest dość proste. Sieci LAN używane są do łączenia urządzeń, które znajdują się w niewielkiej odległości . Sieci WAN służą do łączenia sieci LAN na znaczne odległości.

Trzecią kategorią są sieci miejskie, czyli sieci MAN. Mimo że pierwotnie zostały one zdefiniowane przez Projekt 802 instytutu IEE – ten sam który określa standard sieci LAN, to sieci MAN bliższe są sieciom WAN, aniżeli LAN. Są one rzadko używane i – w związku z tym – mało poznane.


2.2. Typy sieci LAN


Typ sieci opisuje sposób, w jaki przyłączone do sieci zasoby są udostępniane. Zasobami mogą być klienci, serwery lub inne urządzenia, pliki itd., które do klienta lub serwera są przyłączone. Zasoby te udostępniane są na jeden z dwóch sposobów: równorzędny i serwerowy.

2.2.1 Sieci równorzędne (każdy-z-każdym)


Sieć typu każdy-z-każdym obsługuje nieustruktaualizowany dostęp do zasobów sieci. Każde urządzenie w tego typu sieci może być jednocześnie zarówno klientem, jak i serwerem. Wszystkie urządzenia takiej sieci są zdolne do bezpośredniego pobierania danych, programów i innych zasobów. Innymi słowy, każdy komputer pracujący w takiej sieci jest równorzędny w stosunku do każdego innego – w sieciach tego typu nie ma hierarchii.

Sieci typu każdy-z-każdym mają dwa główne zastosowania. Pierwsze – są one idealne dla małych instytucji z ograniczonym budżetem technologii informacyjnych i ograniczonymi potrzebami współdzielenia informacji. Drugie – to zastosowanie tego rodzaju sieci do ściślejszego współdzielenia informacji w ramach grup roboczych wchodzących w skład większych organizacji.


2.2.1 Sieci oparte na serwerach (klient-serwer)


Sieci oparte na serwerach wprowadzają hierarchię, która ma na celu zwiększenie sterowalności różnych funkcji obsługiwanych przez sieć w miarę, jak zwiększa się jej skala. Często sieci oparte na serwerach nazywa się sieciami typu klient-serwer. W sieciach klient-serwer zasoby często udostępniane gromadzone są w komputerach odrębnej warstwy zwanych serwerami. Serwery zwykle nie mają użytkowników bezpośrednich. Są one raczej komputerami wielodostępowymi, które regulują udostępnianie swoich zasobów szerokiej rzeszy klientów. W sieciach tego typu z klientów zdjęty jest ciężar funkcjonowania jako serwery wobec innych klientów.

Sieci oparte na serwerach są bardzo przydatne, zwłaszcza w organizacjach dużych oraz wymagających zwiększonego bezpieczeństwa i bardziej konsekwentnego zarządzania zasobami przyłączonymi do sieci.
Pobieranie 214.49 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna