Praca kontrolna z chemii Termin 30 listopada 2011rPobieranie 9.1 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar9.1 Kb.
Praca kontrolna z chemii

Termin 30 listopada 2011r

Należy rozwiązać wszystkie zadania, praca tylko pisemna (odręczna).

Zad.1


Podaj wzory sumaryczne następujących związków chemicznych:

Tlenek chromu(III) Cr2O3

Kwas chlorowy(VII) HClO4

Wodorotlenek miedzi(II) Cu(OH)2

Wodorotlenek żelaza(III) Fe(OH)3

Siarczan(IV) magnezu MgSO3

Azotan(V) żelaza(III) Fe(NO3)3

Chlorek baru BaCl2

Fosforan(V) potasu K3PO4
Zad. 2

Zapisz równania reakcji otrzymywania:  1. Wodorotlenku wapnia

CaO+H2O → Ca(OH)2

  1. Kwasu siarkowego(VI)

SO3+H2O→H2SO4
Zad. 3

Zapisz równania reakcji:  1. Kwasu azotowego(V) z wodorotlenkiem baru

2HNO3+Ba(OH)2 → Ba(NO3)2+2H2O

  1. Siarczanu(VI) miedzi(II) z wodorotlenkiem sodu

CuSO4+2NaOH →Cu(OH)2+Na2SO4

  1. Kwasu solnego z magnezem

2HCl+Mg →MgCl2+H2
Zad. 4

Oblicz


  1. Objętość jaką zajmuje 22g CO2

MCO2=12g+2∙16g=44g/mol

44g-22,4dm3

22g-11,2dm3

Odp.: 22 g CO2 zajmuje objętość 11,2dm3  1. Masę molową AgNO3

MAgNO3=108g+14g+3∙16g=169g/mol

Odp.: Masa molowa AgNO3 wynosi 169 g/mol.  1. Ile moli stanowi 80g MgO

MMgO =24g+16g=40g/mol
40g-1mol

80g-2mole

Odp.: 80g MgO stanowi 2 mole
Zad.5

Oblicz ile g kwasu octowego potrzeba do przygotowania 250g 10% roztworu.

ms=20%∙250g=50g

Odp.: Potrzeba 50 g kwasu octowego.


Zad. 6

Do sporządzenia 0,2 molowego roztworu wodorotlenku sodu użyto 16g NaOH. Oblicz objętość otrzymanego roztworu.

MNaOH=23g+16g+1g=40g/mol

40g-1mol


16g-x

0,2mola-1dm3

0,4mola-2dm3

Odp.: Otrzymano 2 dm3 roztworu.

Zad. 7

Z 300g 20% roztworu chlorku potasu odparowano 50g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.mr=300g-50g=250g

ms=20%∙300g=60gcp=?Odp.: Stężenie roztowru wynosi 24%.
: attachment
attachment -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
attachment -> Burmistrz leśnicy ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego star p 244l nazwa I siedziba sprzedającego
attachment -> Nr dokumentu tożsamości adres upoważnienie
attachment -> Dotyczący dofinansowania zakupu oprzyrządowania do posiadanego samochodu w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd
attachment -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
attachment -> Oblicz: a10-b8 dla an=(-1)n*(n+1)
attachment -> Wyznacz ciąg arytmetyczny mając dane a4=11, a10=29. Oblicz sume trzydziestu początkowych wyrazów tego ciągu
attachment -> Numer lekcji Poniedziałek
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna