Praca licencjackaPobieranie 377.15 Kb.
Strona4/5
Data29.04.2016
Rozmiar377.15 Kb.
1   2   3   4   5

Ing Bank Śląski

Bank Śląski istnieje od 1989 roku i został powołany jako jeden z pierwszych banków po reformie bankowej. W 1994 roku pozyskuje inwestora strategicznego w postaci grupy ING. Posiada obecnie 328 oddziałów i 460 bankomatów w całym kraju
Tabela 11.

Opłaty za usługi na kontach w ING

NAZWA USŁUGI

NAZWA KONTA

-------------------------------------------------

K z Lwem Student

Konto z Lwem Standard

Konto z Lwem Komfort

Wymagane minimalne wpływy [ZŁ]

1

1

2000

Oprocentowanie [%]

0,10

0,10

0,20
Dostępne Karty

Visa Electron Visa Classic, MasterCard

Visa Electron Visa Classic, Maestro

Visa Electron Visa Classic, Maestro

Dostęp do konta przez

Internet, telefon, sms

Internet, telefon, sms

Internet, telefon, sms

Otwarcie rachunku[ ZŁ]

0

0

0

Prowadzenie rachunku [ZŁ]

2

6

14

Zlecenia stałe [ZŁ]

0

0

0

Zlecenia telefoniczne [ZŁ]

2

1

2

Przelew przez Internet [ZŁ]

2

2


0

Opłata za dostęp przez Internet [ZŁ]

0

0

0

Opłata za dostęp przez Telefon [ZŁ]


0

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie oferty banku.

Bank BPH

Początki BPH sięgają 1989 roku, kiedy to został wyodrębniony z NBP. Pod obecną postacią bank istnieje od 2000 roku, kiedy to doszło do fuzji BPH i PBK. Bank posiada 463 oddziały i siec 710 bankomatów na terenie całego kraju.


Tabela 12.

Opłaty za usługi na kontach w BPH


NAZWA USŁUGI

NAZWA KONTA

-------------------------------------------------

S. Student

Sezam

Srebrny S

Wymagane minimalne wpływy [ZŁ]

1

1000

2500

Oprocentowanie [%]

2

0,25

2,50

Dostępne Karty

VISA Sezam Electron, VISA Classic, Visa Electron, Maestro, EURO<26 VISA Electron

VISA Sezam Electron, VISA Classic

VISA Sezam Electron, VISA Classic, Eurocard/ MasterCard, VISA Gold, Eurocard/ MasterCard Gold, PolCard

Dostęp do konta przez

Telefon, sms, wap, inernet

Telefon, sms, wap, inernet

Telefon, sms, wap, inernet

Otwarcie rachunku[ ZŁ]

0

0

0

Prowadzenie rachunku [ZŁ]

3

5,45

9,95

Zlecenia stałe [ZŁ]

1

1

0

Zlecenia telefoniczne [ZŁ]

3

2

2

Przelew przez Internet [ZŁ]

4

4


0

Wyciąg z konta [ZŁ]

-

5

4

Opłata za dostęp przez Internet [ZŁ]

0

8

0

Opłata za dostęp przez Telefon [ZŁ]


0

-

0

Opłata za dostęp przez SMS [ZŁ]

0

-

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie oferty banku.

Bank Zachodni WBK S.A.

Istnieje od 2001 roku, powstał w wyniku fuzji Banku Zachodniego z Wielkopolskim Bankiem Kredytowy. Posiada 389 placówek oraz 570 bankomatów na terenie całego kraju.Tabela 13.

Opłaty za usługi na kontach w BZ WBK

NAZWA USŁUGI

NAZWA KONTA

-------------------------------------------------

K24 Studemt

K24

K24 Plus

Wymagane minimalne wpływy [ZŁ]

1

500

500

Oprocentowanie [%]

0

0

0

Dostępne Karty

Visa EURO<26 Maestro, Visa Electron, Maestro, EURO<26 VISA Electron

MasterCard Silver BZWBK, Visa BZ WBK IdeaProfit, Visa Electron, Maestro

f

MasterCard Silver BZWBK, Visa BZ WBK IdeaProfit, Visa Electron, MaestroDostęp do konta przez

Internet, telefon, WAP, SMS

Internet, telefon, WAP, SMS

Internet, telefon, WAP, SMS

Otwarcie rachunku[ ZŁ]

0

0

0

Prowadzenie rachunku [ZŁ]

0

6

8

Zlecenia stałe [ZŁ]

0

0,50

1,50

Zlecenia telefoniczne [ZŁ]

0

0

1,50

Przelew przez Internet [ZŁ]

0,50

0,50


1,50

Wyciąg z konta [ZŁ]

2

2

2

Opłata za dostęp przez Internet [ZŁ]

0

0

0

Opłata za dostęp przez Telefon [ZŁ]


0

0

0

Opłata za dostęp przez SMS [ZŁ]

0

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie oferty banku.


    1. Analiza oferty wybranych kont

Czasy, kiedy operacje bankowe można było tylko załatwić przy typowym okienku kasowym dawno już minęły. Rozwój technologiczny umożliwił wiele nowych form komunikacji klienta z bankiem. Pierwszym krokiem banków w stronę unowocześnienia obsługi klienta były telefony. Dzięki nim mogliśmy się dowiedzieć o usługach oferowanych przez bank oraz dokonywać niektórych operacji na koncie. Totalną rewolucje w tej dziedzinie przyniósł Internet. Początkowo istniało to na tzw. zasadzie Home Banking. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu i modemowi mogliśmy dokonywać operacje na swoim koncie bankowym. Niestety wysokie koszta obsługi i brak mobilności tej usługi spowodowały, że Home Banking został wyparty przez bankowość internetową. Dzięki zwykłej przeglądarce internetowej możemy dokonywać transakcji na naszym koncie 7 dni w tygodniu, 24h na dobę z każdego miejsca na ziemi.

Początki bankowości internetowej przypadają na rok 1995 a zaczęło się to wszystko w Stanach Zjednoczonych.

Szybki rozwój tego kanału dystrybucji spowodował, że na koniec roku 2004, usługę bankowości internetowej posiadało 4500 banków na całym świecie a do roku 2007 ta liczba ma się podwoić wg Badań Forrester Research.12

W Europie jak i w USA usługa ta cieszy się dużą popularnością, co spowodowało, że pod koniec roku 2004 z tej usługi korzystało już 60 mln. Europejczyków. Wg Forrester Research liczba użytkowników internetowych oddziałów banków do roku 2007 wzrośnie, do 130 mln. osób.13

W Polsce także ta usługa cieszy się, co raz większą popularnością. Wg Statystyk Unii Europejskiej w Polsce na jeden oddział przypada 5000 klientów, więc nie jest dziwne, że ten kanał dystrybucji zyskuje takie uznanie. Ważną zaletą bankowości internetowej jest to, że nie musimy marnować czasu na stanie w kolejkach. Bez znaczenia na porę dnia możemy wykonać transakcje w expressowym tempie. Dostęp do konta przez Internet został wybrany jako najwygodniejszy przez mieszkańców Europy, co prezentuje wykres poniżej.


Wykres 1.

Wyniki ankiety na najwygodniejszy sposób dostępu do konta

Źródło: Magazyn Chip, Nr 05-2003

Przedmiotem mojej analizy jest oferta wybranych prze zemnie 12 banków. Wyłonienie najlepszego konta wśród wybranych ofert bankowości elektronicznej nie jest łatwym zadaniem. Spowodowane jest to tym, że różni klienci mogą wymagać i oczekiwać od oferty różnych rzeczy. Dla jednych będą np. ważne tanie przelewy, inny zaś skoncentrują się na stopach procentowych oferowanych na poszczególnych kontach. W mojej pracy będę analizował każdy element oferty i porównywał go z innymi ofertami.

Pierwszym analizowanym prze zemnie elementem jest dostępność bankomatów firmowych, z których będziemy mogli wybrać pieniądze bez prowizji. To właśnie bankomaty są instrumentem, którego używamy najczęściej, dlatego ważna, jeśli liczba bankomatów w danej sieci.

W tej kategorii najkorzystniejszą ofertę wśród analizowanych banków daje nam konto Inteligo prowadzone przez PKO BP. Inteligo daje do dyspozycji swoim klientom 2289 bankomatów na terenie całego kraju, co sprawia, że jest on pretendentem w tej dziedzinie. Na drugim miejscu pod względem dostępności bankomatów znajduje się konto Eurokonto WWW prowadzone przez Bank Peko. Posiada on 1088 bankomatów na terenie całego kraju. E-konta prowadzone przez mBank, Lukas Bank, Multi Bank, Kredyt Bank, BZ WBK, ING, City Bank, BPH posiadają średniej wielkości siec bankomatów, których liczba klasuje się w przedziale 450 – 700. W najgorszej sytuacji stawiają klienta Fortis Bank i Nordea. Te dwa banki nie posiadają własnych bankomatów.
Wykres 2.

Liczba bankomatów w wybranych bankach


Ź

rŹródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zawartych na www.banki.wp.pl

Następnym analizowanym przeze mnie elementem jest dostępność oddziałów fizycznych wybranych kont. Dla osób, które niecącą mieć tylko wirtualnego kontaktu ze swoim bankiem będzie to z pewnością bardzo ważne. Pod tym względem wygrywają konta oferowane przez banki, dla których bankowość elektroniczna jest tylko jednym z kanałów dystrybucji. Pod tym względem najlepszą ofertę daje nam Pekao z swoim kontem Eurokonto WWW posiadając 804 oddziałów na terenie całego kraju. Średnią ofertę dają klientowi konta prowadzone przez Kredyt Bank, BZ WBK, ING, BPH udostępniając mu liczbę oddziałów klasując się w przedziale 350 – 450. Pod względem liczby oddziałów fizycznych najgorsza ofertę prezentuje eKonto prowadzone przez mBank oraz konto Inteligo. Obydwa konta prowadzone są przez banki strikto internetowe i posiadają tylko po jednym oddział fizycznym swojego banku.
Wykres 3.

Liczba placówek wybranych banków

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zawartych na www.banki.wp.pl


W mojej pracy poddałem analizie ofertę bankowości elektronicznej kont z wybranych przeze mnie dwunastu banków. Ofertę kont wybranych banków będę analizował dla trzech profili klientów:

  • Użytkownik „STUDENT” – konta dla osób młodych, uczących się,

  • Użytkownik „NORMALNY” – konta dla przeciętnych, zwyczajnych klientów,

  • Użytkownik „VIP” – konta dla osób wymagających, z większymi dochodami.

Pierwszym analizowanym elementem ofert są koszty otworzenia rachunku. W tej dziedzinie wszystkie wybrane oferty są równe. Banki chcąc przyciągnąć do siebie jak najwięcej klientów zakładają konta za darmo bez dodatkowych kosztów.

Kolejnym podstawowym analizowanym elementem ofert są minimalne wpływy, jakie wymaga od nas bank, aby prowadzić rachunek.

Konta bankowości elektrycznej oferowane dla klientów z grupy „STUDENT” mają niewielkie wymagania finansowe, co do miesięcznych minimalnych wpływów. W większości analizowanych ofert zrezygnowano z obowiązku minimalnych wpływów bądź wynoszą one symboliczną złotówkę. Wyjątek odbiegający od reszty stanowi Kredyt Bank z swoim kontem „Ekstrakonto Student”. Bank ten wymaga od klienta, aby minimalne miesięczne wpływy wynosiły przynajmniej 100 zł.

Oferty dla klientów grupy „NORMALNY” są już bardziej zróżnicowane. Wymagania minimalnych wpływów wahają się tutaj od 0 do 1000 zł. Najmniej wymaga się od klienta w ofertach eKonto (mBanku), Inteligo (PKO), ekonto PRO (Lukas), Nordea (Nordea), Konto z Lwem Standard (ING). Średnie wymagania w tej grupie wynoszą 500 zł i takich właśnie wpływów żądają od klienta w ofertach Ekstrakonto S (Kredyt Bank), Konto24 (BZ WBK), Eurokonto WWW (Peko). Najwyższe wymogi, co do minimalnych wpływów są stawiane przed klientem w ofertach Ja (Multibanku) oraz Sezam (BPH). Na tych kontach wymaga się od klienta minimalnych miesięcznych wpływów w wysokości 1000 zł.

W kategorii „VIP” w ofertach banków elektronicznych jest bardzo duży rozrzut wymaganych wpływów, od 1 zł w Inteligo i mBanku do 4000 na koncie Nordea VIP. Średnie wymagania ofert w tej kategorii to przedział 2000 – 2500 i takie właśnie wymogi stawia nam ING w ofercie „konto z Lwem Komfort” i BPH w ofercie „Srebrny Sezam”.
Wykres 4.

Minimalne wpływy wymagane przez bank w poszczególnych ofertach
Źródło: Opracowanie własne na podstawie oferty wybranych banków

Na początku kariery kont bankowości elektronicznej wszystko było praktycznie za darmo. Niestety te preferencyjne warunki, które miały przyciągnąć klientów odchodzą już do przeszłości. Co prawda niektóre banki jak np. mBank popierają symboliczne opłaty za prowadzenia konta, to jednak musimy się liczyć w większości przypadków z dodatkowymi opłatami. Koszty utrzymania e-konta są porównywalne z tymi, jakie są w przypadku kont tradycyjnych. Opłata za prowadzenie konta nie przekracza zazwyczaj 10 złoty.

W przypadku wybranych kont studenckich koszt ten wacha się od 0 zł do 7 zł. Generalnie koszty te są bardzo symboliczne i mieszczą się średnio w przedziale 2 – 4 złote.

Opłaty za prowadzenia konta dla klientów normalnych i typu VIP także są nie wielkie. Średnio mieszczą się one w przedziale 4 – 7 zł. Najdroższe w utrzymaniu w śród analizowanych ofert bankowości elektronicznej jest konto „Konto Z Lwem Komfort”, którego utrzymanie kosztuje miesięcznie klienta 14 zł.
Wykres 5.

Opłaty pobierane za prowadzenie konta w poszczególnych ofertach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie oferty wybranych banków

Kiedy bańkowość elektroniczna rozpoczynała swoją karierę kuszono klienta wieloma sposobami, aby skorzystał z danej oferty. Jednym z wabików były bardzo wysokie oprocentowania na kontach osobistych. Jednak w myśl zasady „nic, co piękne nie Może trwać wiecznie”, banki regularnie zmniejszały oprocentowanie na kontach. W chwili obecnej oprocentowanie kont bankowości elektronicznej nie rożni się za bardzo w stosunku do kont zwykłych. Historie oprocentowania i jego ciągłego zmniejszania na przykładzie mBanku prezentuje tabela poniżej.


Tabela 14.

Spadek oprocentowania na e-kontach na przykładzie mBanku


Data

26.11.00

01.08.01

01.01.02

01.06.02

06.01.03

10.06.03

26.01.05

%

15,50 %

14 %

10 %

7 %

5 %

3,75 %

1,5 %

Źródło: www.mbank.com.pl

Analizowane oferty kont mają bardziej charakter użytkowy niż oszczędnościowy, dlatego oszczędzanie na nich nie jest za bardzo opłacalne. Stopy procentowe na nich są rzędu od 0% do 5%. Plusem oszczędzania na e-kontach jest to, że odsetki są kapitalizowane, co miesiąc na bieżąco. Przecięta stopa procentowa na tych kontach to 1,5 %. Niektóre z analizowanych kont nie są w ogóle oprocentowane. Tymi kontami są Citykonto oraz wszystkie 3 konta BZ WBK. Jeśli chodzi o oszczędzanie to najlepszą ofertę prezentuje Lukas Bank z swoim kontem e-konto pro. Oprocentowanie na tym koncie wynosi aż 5%.
Wykres 6.

Stopy procentowe na poszczególnych kontach wybranych ofert

Źródło: Opracowanie własne na podstawie oferty wybranych banków.

Wg Mnie najważniejszą funkcją e-kont jest możliwość robienia przelewów. To właśnie dzięki temu możemy płacić np. za zakupy zrobione na aukcjach internetowych nie wychodząc z domu. To właśnie przelewy są najczęstszym powodem wizyt w bankach. Dzięki interfaceowi na stronie i liście haseł jednorazowych wydanych przez bank możemy przelać w dosłownie kilka sekund pieniądze z naszego konta na czyjeś.

Robiąc przelewy poprzez Internet zaoszczędzamy nie tylko czas, ale i pieniądze. Koszt przelewu z e-kont jest w niektórych przypadkach nawet 5 razy tańszy od tradycyjnego przelewu zrobionego w fizycznym oddziale banku.

W grupie kont przeznaczonych dla klientów typu „STUDENT” prymat wiodą e-pakiet (Fortis), ekstrakonto student (Kredyt Bank) oraz e-konto (Lukas) gdzie przelewy są całkowicie darmowe. Oferta Banku Pekao z jego kontem eurokonto WWW, mBanku z kontem ekonto oraz PKO z kontem Inteligo jest także bardzo przystępna. Przelewy tam kosztują od 0,50 do 1 zł. Najdroższe przelewy są w ofercie konta Sezam Student gdzie kosztują 4 zł, co jest totalną klapą już.

Oferta dla użytkowników typu „NORMALNY” i VIP jest także bardzo atrakcyjna. Koszt przelewu w większości ofert nie przekracza 1 zł.Pobieranie 377.15 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna