Pracownia genetyki zakład diagnostyki hematologicznejPobieranie 21.42 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar21.42 Kb.
Skierowanie na badanie molekularne

PRACOWNIA GENETYKI

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI HEMATOLOGICZNEJ

INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII


ul. I. Gandhi 14, 02-776 Warszawa tel. (22) 3496-594, fax (22) 3496-171,

genetyka@ihit.waw.pl, Nr ew.2835
Imię i nazwisko chorego: Płeć: K M 


PESEL:

Data urodzenia:

Ośrodek kierujący (nazwa poradni, adres, tel., pieczęć)

PRZEWLEKŁE CH. AML ALL NHL

MIELOPROLIFERACYJNE M..... B-ALL ................

 CML T-ALL

 Inne .............................

Uwagi: Kod ICD10......... krew szpik

WBC.................................................


kom. patol.(%, rodzaj)......................

monocyty (%)....................................do diagnostyki (PCR, RT-PCR, nested PCR) LECZENIE Allo-HSCT

ocena choroby resztkowej (RQ-PCR, nested PCR) TKI (jaki) …………………………………………

bankowanie Inne (jakie)………………………………………..

AML

AML1-ETO t(8;21) BAALC

MLL-AF4 t(4;11) mutacje NPM1

CBFB-MYH11 inv(16) mutacje CEBPA

PML-RARA t(15;17) mutacje c-KIT

 mutacja FLT3-ITD. mutacja MLL-PTDB-ALL

BCR-ABL t(9;22) p190

BCR-ABL t(9;22) p210

TEL-AML1 t(12;21)

E2A-PBX1 t(1;19)

MLL-AF4 t(4;11)T-ALL

MLL-AF4 t(4;11)

SIL-TAL1 del(1)


PRZEWLEKŁE CH. MIELOPROLIFERACYJNE

multiplex PCR BCR-ABL (p210, p190, p230)

BCR-ABL t(9;22) p210

BCR-ABL t(9;22) p190 mutacja JAK2 V617F

BCR-ABL t(9;22) p230 mutacja MPL W515K/L

ETV6-PDGFRB t(5;12) mutacje KD BCR-ABL

FIP1L1-PDGFRA del(4) mutacje CALR

 mutacje c-KIT (mastocytoza)Monoklonalność

TCRB, TCRG, TCRDIGH, IGK, IGLNHL

BCL2-IGH t(14;18) hipermutacje genów IgVH

BCL1-IGH t(11;14) IGHV 3-21

 mutacja MYD88 L265P ekspresja ZAP-70Diagnostyka hemochromatozy

 mutacje HFE (ex. 2 i 4) mutacje HFE (ex. 3)Diagnostyka czerniaka, różnicowanie białaczki włochatokomórkowej

 mutacja BRAF V600E (świeża tkanka) mutacja BRAF V600E (bloczek parafinowy)


MATERIAŁ:

 Krew obwodowa: 10 ml, probówka z EDTA Węzeł chłonny: fragment (0.9% NaCl, temp. 4°C)

 Szpik kostny: 2 ml, probówka z EDTA Inne ………………………

Wymieszać! Dostarczyć do 2 godz. od pobrania do godz. 11.00

Dyrektor (podpis, pieczątka)*

Lekarz (podpis, pieczątka, tel/fax, e-mail) Data………….

Główny Księgowy (podpis, pieczątka)*

Data……………..


Czytelny podpis osoby pobierającej Godzina………….

Czytelny podpis osoby przyjmującej materiał Data…………. Godzina………….

*Dotyczy jednostek spoza IHiT

Prosimy załączyć ewentualne wyniki cytometrii przepływowej, cytochemii, badania histopatologicznegoPobieranie 21.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna