Pracownia genetyki zakład diagnostyki hematologicznejPobieranie 29.13 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar29.13 Kb.
Skierowanie na badanie molekularne

PRACOWNIA GENETYKI

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI HEMATOLOGICZNEJ

INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII


ul. I. Gandhi 14, 02-776 Warszawa tel. (22) 3496-594, fax (22) 3496-171,

genetyka@ihit.waw.pl, Nr ew.2835
Imię i nazwisko chorego: Płeć: K M
PESEL:

Data urodzenia:

Ośrodek kierujący (nazwa poradni, adres, tel., pieczęć)


Rozpoznanie ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………….

Kod ICD10 .............


□ krew szpik

WBC .......................................................

kom. patol.(%, rodzaj) ............................

monocyty (%) .........................................do diagnostyki (PCR, RT-PCR, nested PCR) Leczenie Allo-HSCT

ocena choroby resztkowej (RQ-PCR, nested PCR) TKI (jaki) ………………………...……

bankowanie Inne (jakie) ……………………………

AML

AML1-ETO t(8;21)

MLL-AF4 t(4;11)

CBFB-MYH11 inv(16) PML-RARA t(15;17) mutacja FLT3-ITD


mutacje c-KIT

□ mutacja MLL-PTD

□ mutacje NPM1

□ mutacje CEBPA

BAALCB-ALL

BCR-ABL t(9;22) p190

BCR-ABL t(9;22) p210

TEL-AML1 t(12;21)

E2A-PBX1 t(1;19)

MLL-AF4 t(4;11)ALL Ph(-)

Diagnostyka, identyfikacja

jednego markera Ig/TCR

□ Monitorowanie Ig/TCRT-ALL

MLL-AF4 t(4;11)

SIL-TAL1 del(1)


Przewlekłe Choroby Mieloproliferacyjne

□ multiplex PCR BCR-ABL (p210, p190, p230)

BCR-ABL t(9;22) p210

BCR-ABL t(9;22) p190 mutacje KD BCR-ABL

BCR-ABL t(9;22) p230 mutacja MPL W515K/L

ETV6-PDGFRB t(5;12)

FIP1L1-PDGFRA del(4)

□ mutacja JAK2 V617F Mastocytoza

□ mutacje CALR mutacje c-KIT


NHL

BCL2-IGH t(14;18)

hipermutacje genów IgVH

BCL1-IGH t(11;14)

IGHV 3-21

□ mutacja MYD88 L265P

□ ekspresja ZAP-70


Monoklonalność

TCRB, TCRG, TCRD

IGH, IGK, IGL


Hemochromatoza

□ mutacje HFE (eksony 2 i 4)

□ mutacje HFE (ekson 3)


Czerniak, różnicowanie białaczki włochatokomórkowej

□ mutacja BRAF V600E (świeża tkanka)

□ mutacja BRAF V600E (bloczek parafinowy)

MATERIAŁ:

□ Krew obwodowa: 10 ml, probówka z EDTA Węzeł chłonny: fragment (0.9% NaCl, temp. 4°C)

□ Szpik kostny: 2 ml, probówka z EDTA Inny ………………………

Wymieszać! Dostarczyć do 2 godz. od pobrania do godz. 11.00

Dyrektor (podpis, pieczątka)*

Lekarz (podpis, pieczątka, tel/fax, e-mail) Data …………..….

Główny Księgowy (podpis, pieczątka)*

Data ……………..


Czytelny podpis osoby pobierającej Godzina ………….

Czytelny podpis osoby przyjmującej materiał Data…………. Godzina………….


*Dotyczy jednostek spoza IHiT

Prosimy załączyć ewentualne wyniki cytometrii przepływowej, cytochemii, badania histopatologicznegoPobieranie 29.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna