Pracownia projektowa architektury krajobrazu „januszówka”Pobieranie 101.83 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar101.83 Kb.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU „JANUSZÓWKA”Temat: PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY I KONSERWACJI ZIELENI RYNKU W JELEŚNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ CIĄGÓW PIESZYCH I JEZDNYCH

p.gr. 8028/4, 8030/13Inwestor: GMINA JELEŚNIA

ul. Plebańska 1, 34-340 JeleśniaProjektował: mgr inż. arch. kraj. PRZEMYSŁAW JANUSZ

artysta plastyk RAFAŁ KOZŁOWSKIOpracowanie: mgr inż. arch. OLGA SIOPIS

mgr inż. arch. MONIKA KOCUREK

Biesko – Biała, czerwiec 2004


SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

część opisowa
 1. Opis techniczny

część rysunkowa

 1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z RZUTEM NAWIERZCHNI I OŚWIETLENIEM 1:200

 2. PROJEKT NASADZEŃ 1:100

 3. PLANSZA Z SIATKĄ WYMIAROWĄ 1:100

 4. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA 1:200

 5. RZUT I PRZEKRÓJ PLACU Z FONTANNĄ 1:100, 1:20

 6. PRZEKRÓJ PRZEZ ULICĘ I MIEJSCA POSTOJOWE 1:50


OPIS TECHNICZNY1. Dane ogólne.
Zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt małej architektury i konserwacji zieleni na Rynku w Jeleśni wraz z modernizacją ciągów pieszych i jezdnych.

p.gr. 8028/4, 8030/13Podstawa opracowania:

- podkład mapowy w skali 1:500   • wizja w terenie

   • zlecenia i uzgodnienia dokonane z Inwestorem.


2. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Działki objęte granicą opracowania znajdują się w centrum Jeleśni. Obecnie działka ta zagospodarowana jest w następujący sposób:  • miejsca postojowe przed “Starą Karczmą” wraz z dojazdem do nich z kostki betonowej

  • kwietnik o nieregularnym kształcie położony obok karczmy

  • skwer z zielenią niską i wysoką przedstawioną na planszy z inwentaryzacją dendrologiczną (zamieszczoną w części rysunkowej projektu)

  • miejsca postojowe wokół w/w skweru z nawierzchnią asfaltowo-żwirową.

Działka jest dostatecznie oświetlona lampami ulicznymi – konieczna jest jednak ich wymiana na lampy parkowe dostosowane do projektowanego założenia.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zadanie projektowe polega na modernizacji ciągów pieszych i jezdnych,

projekcie małej architektury i konserwacji zieleni Rynku w Jeleśni.

Skwerowi nadano kształt trójkąta o zaokrąglonych rogach, mieszczacym się w

obrysie istniejącego chodnika. Cały rynek utrzymano w charakterze podjazdu

obsługującego przejścia i ulice boczne. Ruch na w/w podjezdzie będzie odbywał się w jednym kierunku od strony północno-wschodniej do południowo- zachodniej.

Obecnie istniejący przejazd pomiędzy skwerem a karczmą zostanie zamkniety dla ruchu kołowego poprzez zastosowanie przenośnych kwietników, które jednocześnie nie bedą stanowić przeszkody dla ruchu pojazdów uprzywilejowanych.

Od strony holetu i karczmy zaprojektowano miejsca postojowe o nawierzchni z kostki granitowej oddzielone od części zieleńca za pomocą betonowego krawężnika. Skwer został przeprojektowany – część drzew i krzewów przeznaczona została do usuniecia ze względu na ich zły stan lub na przegęszczenie. Zaprojektowano nowe nasadzenia drzew i krzewów przedstawionych na planszy nasadzeń w części rysunkowej.

Układ ciągów pieszych opiera się na zaprojektowanej ścieżce (szer.1m) organicznie wijącej się wśród zieleni łączącej narożniki południowo-zachodni z północno-wschodnim skweru. Na osi wejścia do istniejącego hotelu zaprojektowano kolejną ścieżkę o regularnym kształcie. Na przecięciu obu ciągów pieszych zaprojektowano owalny plac z fontanną. Ciągi piesze wyłożone zostaną kamieniem piaskowcem gr. 4 cm.

Plac przed karczmą został przeprojektowany z częściowym wykorzystaniem

istniejącej nawierzchni. Istniejący kwietnik przeznaczony został do likwidacji – w

jego miejsce zaprojektowano miejsca postojowe. Na całym terenie placu umieszczono drzewa dające cień o koronach kulistch (Acer pseudoplatanus ' Globosum')


4. Opis małej architektury
Plac z fontanną:

Plac zaprojektowano na planie elipsy, której jedna z osi (krótsza) jest równoległa do ściany starej karczmy , a druga leży na osi wejścia do hotelu. Nawierzchnia placu wykończona została kamieniem piaskowcem gr 4cm . Obrzeże ścieżki wykonać należy z kostki granitowej (lub piaskowca) ułożonej w dwóch rzędach. Na placu zaprojektowano fontannę w kształcie kuli umieszczonej w owalnym zbiorniku.

Zbiornik nalezy wykonać z żelbetu (beton wodoszczelny) gr 25 cm i oblicować

dwustronnie kamieniem. Pomiędzy żelbetem a warstwą piasku należy zastosować izolację przeciwwodną z maty EPDM.


Miejsca parkingowe:

Parkingi zaprojektowano z kostki granitowej 8-10(warstwy pokazane na rys.6) w

kolorze szarym. Miejsca postojowe wydzielone są jednym rzędem kostki granitowej w kolorze czarnym. Pasem złożonym z dwóch rzędów kostki z czarnego granitu oddzielone są parkingi od ulicy wykonanej w asfaltu i z kostki granitowej ( przed karczmą) oraz poszczególne pasy miejsc postojowych. Parking oddzielony został krawężnikiem betonowym od części zielonych.
Ławki:

Wzdłuż projektowanych ścieżek na skwerze oraz na placu wokół fontanny

umieszczono ławki. Zaproponowano ławki typowe np. firmy ZIK ZAG Kamień Nowy ławka A-4 wykończona granitem strzegomskim. Ławki nalezy na stałe połączyć z podłożem. W przypadku ulokowania ławki na podłożu trawiastym nalezy wysypać pod nią żwir.
Kosze na śmieci:

Zaproponowano zastosowanie typowych koszy na śmieci np.firmy Zik ZAG Kamień Nowy smietniczka S1 wykończona granitem strzegomskim. Kosze nalezy zamontowac na stałe w podłozu.


Lampy:

  • Thorn Candle w aktualnych miejscach

  • dodatkowo doświetlenie reflektorami kierunkowymi wybranych grup drzew

  • oświetlenie fontanny


UWAGI:

Do budowy stosować wyłącznie materiały posiadające wymagane przepisami atesty, świadectwa i certyfikaty budowlane.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantem.

5. Projekt nasadzeń – część opisowa:
Żywopłoty należy przycinać zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Platany (Platanus Cerifolium `Globosum`) należy ogławiać zgodnie ze sztuką ogrodniczą raz w roku.

Istniejące lipy należy ogłowić.

Nie należy stosować mniej niż 500 sztuk z danego gatunku w jednej grupie roślin cebulowych.

Należy stosować podłoża dla roślin zgodnie z ich wymaganiamiDo nasadzeń należy zatrudnić profesjonalną firmę ogrodniczą.
SPIS GATUNKÓW

DRZEWA LIŚCIASTE


LP

NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA

SZT

1

ACER PLATANOIDES `GLOBOSUM`

KLON POSPO LITY -odm. KULISTA

9

2

BETULA UTILIS 'DOORENBOS'

BRZOZA odm. 'DOORENBOS'

1

3

CRATEGUS x MEDIA ‘PAUL’S SCARLET’

GŁÓG POŚREDNI odm. PEŁNOKWIATOWA SZKARŁATNy

1

4

ULMUS ‘CAMPERDOWNII’

WIĄZ CAMPERDOWNA

1

5

PLATANUS CERIFOLIUM `GLOBOSUM`

PLATAN KOLONOLISTNY `GLOBOSUM`

9

DRZEWA IGLASTE


LP

NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA

SZT

6

LARIX KAEMPFERI ‘PENDULA’

MODRZEW JAPOŃSKI odm. O ZWISAJĄCYCH GAŁĘZIACH

3

7

THUJA OCCIDENTALIS ‘SUKIST’

ŻYWOTNIK ZACHODNI odm.ZŁOTA WĄSKA

10KRZEWY LIŚCIASTE


LP

NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA

SZT

8

BERBERIS OTTAVIENSIS

BERBERYS OTTAWSKI

42

9

CORNUS SERICEA`FLAVIRAMEA

DEREŃ ROZŁOGOWY odm ZŁOTOKORA

10

10

COTONEASTER 'URSYNÓW’

IRGA URSYNÓW

34

11

POTENTILLA FRUTICOSA 'MAANELKC';’GOLDFINGER’

PIĘCIORNIK KRZEWIASTY (ŻÓŁTE KWIATY)

25


12

PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS `DIABOLO`

PĘCHERZNICA KALINOLISTNA odm.PURPUROWA

12

13

PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS `LUTEUS`

PĘCHERZNICA KALINOLISTNA odm.ZŁOTA

23

14

        ROSA X RUGOTIDA`SATINA`

RÓŻA OKRYWOWA odm. SATINA

30

15

RHODODENDRON

RÓŻANECZNIK, (BIAŁY,NIEBIESKI)

4

16

RHODODENDRON sp.

AZALIA sp.

4

17

SPIREA JAPONICA 'GOLDEN PRINCESS`

TAWUŁA JAPOŃSKA odm. ŻÓŁTOLISTNA

112

18

SPIREA JAPONICA 'LITTLE PRINCESS`

TAWUŁA JAPOŃSKA odm. MAŁA KSIĘŻNICZKA

77

19

SPIREA GREFSHEIM`

TAWUŁA NORWESKA

56

20

WEIGELA sp.

KRZEWUSZKA

42

KRZEWY IGLASTE


LP

NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA

SZT

21

JUNIPERUS x MEDIA 'OLD GOLD'

JAŁOWIEC odm. ZŁOTA WOLNOROSNĄCA

25

22

JUNIPERUS SABINA `TAMARISTIFOLIA`

JAŁOWIEC SABIŃSKI odm. TAMARISTIFOLIA

15

23

PINUS MUGO 'MONTANA'

KOSÓWKA

70
PNĄCZA


LP

NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA

SZT

24

CLEMATIS sp.

POWOJNIK

4

25

HEDERA HELIX

BLUSZCZ POSPOLITY

12

26

HYDRANGEA PETIOLARIS

HORTENSJA PNĄCA

4

TRAWY


LP

NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA

SZT

27

FESTUCA CINEREA

KOSTRZEWA SINA (NIEDZWIEDZIE FUTRO)
28

FESTUCA SCOPARIA

KOSTRZEWA MIOTLASTA
ROŚLINNOŚĆ UZUPEŁNIAJACA:BYLINY


LP

NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA

SZT

29

BERGENIA CODIFOLIA

BERGENIA SERCOLISTNA
30

HOSTA sp

FUNKIA

31

PHLOX sp

FLOKS

32

SAXIFRAGA sp

SKALNICA

33

SEDUM SPECTABILE

ROZCHODNIK OKAZAŁY


ROŚLINY CEBULOWE


LP

NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA

34

COLCHICUM AUTOMNALE

ZIMOWIT JESIENNY

35

Crocus vernus

Szafran wiosenny

36

LILIUM sp.

LILIA

37

Narcisus sp.

Narcyz

38

Tulipa sp.

Tulipan

I INNEROŚLINY OKRYWOWE


LP

NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA

39

COTONEASTER DAMMERII

IRGA DAMERA

40

HEDERA HELIX

BLUSZCZ POSPOLITY

42

VINCA MINOR

BARWINEK POSPOLITY

I INNE


      1. SPIS TREŚCI

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU „JANUSZÓWKA” 1

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 2

część opisowa 2

część rysunkowa 2

OPIS TECHNICZNY 2

ROSA X RUGOTIDA`SATINA` 6

ROSA X RUGOTIDA`SATINA` 6

1. SPIS TREŚCI 8

1. SPIS TREŚCI 8

BIELSKO- BIAŁA 2003

mgr inż. arch. kraj. Przemysław Janusz tel. 0 606 266 72

Bielsko-Biała, grudzień 2003r. .....................................................

Pobieranie 101.83 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna