Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof MularczykPobieranie 1.97 Mb.
Strona13/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.97 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Stanowiska archeologiczne


W obrębie chronionych stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę - przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych) należy uzyskać pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową, przez uprawnionego archeologa.


Na terenie gminy Udanin wyznaczono następujące strefy ochrony konserwatorskiej:

  • Strefa "W" ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmująca:

  1. zespoły kościelne (wraz z dawnymi cmentarzami),

  2. stanowiska archeologiczne o zachowanej formie krajobrazowej (grodziska), wraz z terenami przyległymi, stanowiącymi otoczenie zabytku, przewidując zakaz zabudowy, gwarantując właściwe wyeksponowanie obiektu,

  3. krzyże pokutne wraz z najbliższym otoczeniem (m.in. Jarosław).

Dla obiektów uwzględnionych w podpunkcie b) i c) wprowadza się priorytet wymogów konserwatorskich oraz zakaz działań inwestycyjnych nie związanych bezpośrednio z konserwacją i rewaloryzacją zabytkowego terenu - dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porządkowych, konserwację zachowanych elementów zabytkowych celem ich ekspozycji w terenie lub zabezpieczenia przed zniszczeniem. Na terenie tym wszelkie ewentualne prace należy uzgadniać z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz prowadzić za pozwoleniem na prace archeologiczne i wykopaliskowe. Inwestor winien liczyć się z koniecznością zlecenia dodatkowych badań lub opracowań studialnych archeologicznych, architektonicznych, stratygraficznych, dendrochronologicznych i innych.


  • Strefa "OW" ochrony konserwatorskiej obejmująca tereny o stwierdzonej lub domniemanej zawartości reliktów archeologicznych.

W strefie "OW" obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:  • wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków,

  • w razie konieczności ustala się wymóg przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych,

  • nadzór archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne prowadzone są przez uprawnionego archeologa. Powyższe pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę i dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę - przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

Na całym obszarze gminy obowiązuje wymóg powiadamiania przez Inwestora Wydziału Zabytków Archeologicznych WUOZ we Wrocławiu o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-­konserwatorskiego. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem konserwatorskim.
Tabela 4. Wykaz stanowisk archeologicznych znajdujących się na obszarze gminy.

L.p.

Numer AZP

Rodzaj stanowiska

Chronologia, kultura

Uwagi

Damianowo

1.

1/4/81-22

Cmentarzysko ciałopalne

Epoka brązu, kultura łużycka

Brak dokładnej lokalizacji

2.

2/5/81-22

Cmentarzysko ciałopalne

Epoka brązu

Wyprzedzające badania

3.

3/2/81-22

Ślad osadnictwa

Późne średniowiecze
4.

4/3/81-22

Osada

Późne średniowiecze
5.

5/79/80-22

Cmentarzysko ciałopalne

Epoka brązu, kultura łużycka
6.

b.n.

Kościół wraz z cmentarzem

XVI w.

Strefa W

7.

b.n.

Teren po dworze
Strefa W

8.

b.n.

Cmentarz ewangelicki

XIX w.
Dębki

1.

1/7/81-22

Cmentarzysko ciałopalne

Epoka brązu, kultura łużycka
Drogomiłowice

1.

1/49/80-23

Cmentarzysko ciałopalne

Osada


Kultura łużycka

Okres wpływów rzymskich


2.

2/52/80-23

Znalezisko luźne

Epoka kamienia
3.

4/65/80-23

Cmentarzysko

Epoka kamienia

Brak lokalizacji

4.

5/66/80-23

nieokreślone

Epoka kamienia

Brak lokalizacji

5.

6/67/80-23

nieokreślone

Kultura łużycka

Brak lokalizacji

6.

7/68/80-23

Cmentarzysko ciałopalne

Epoka brązu, kultura łużycka

Brak lokalizacji

7.

8/69/80-23

nieokreślone

Wczesne średniowiecze

Brak lokalizacji

8.

9/70/80-23

nieokreślone

nieokreślone

Brak lokalizacji

9.


10/50/80-23

Osada

Ślad osadnictwaPradzieje

Średniowiecze


10.

11/45/80-23

Osada

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka

! na NW od zabudowań Łagiewnik

11.

12/46/80-23

Ślad osadnictwa

Okres halsztacki, kultura łużycka
12.

13/51/80-23

Ślad osadnictwa

pradzieje
13.

b.n.

Kościół wraz z cmentarzem

XV w.

Strefa W

Dźwigórz

1.

1/80/81-23

Znalezisko luźne

Epoka kamienia
2.

2/66/81-23

Osada

Epoka brązu, kultura łużycka
3.

3/69/81-23

Cmentarzysko ciałopalne

V okres epoki brązu – okres halsztacki

Rejestr zabytków nr 25/583/Arch/1971

4.

4/90/81-23

nieokreślone

Wczesne średniowiecze

Brak lokalizacji

5.

5/57/81-23

Osada

Okres halsztacki
6.

6/64/81-23

Osada

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
7.

7/65/81-23

Ślad osadnictwa

Okres halsztacki; kultura łużycka
8.

8/67/81-23

Ślad osadnictwa

Pradzieje
9.


9/68/81-23

Osada

Okres halsztacki; kultura łużycka
10.

10/70/81-23

Osada

Ślad osadnictwaEpoka brązu – okres halsztacki

Średniowiecze


11.

11/71/81-23

Osada

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
12.

12/72/81-23

Osada

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
13.

13/81/81-23

Osada

Ślad osadnictwaOkres późnorzymski

Średniowiecze


14.

14/82/81-23

Osada

Okres halsztacki; kultura łużycka
15.

b.n.

siedziba mieszkalna otoczona fosą

XVI w.

Strefa W

Gościsław

1.

1/1/82-23

Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa

Okres wpływów rzymskich

pradzieje


2.

2/2/82-23

Osada

Ślad osadnictwaKultura łużycka

Wczesne średniowiecze


3.

3/3/82-23

Ślad osadnictwa

Epoka kamienia
4.

b.n.

Kościół wraz z cmentarzem

XVII w.

Strefa W

Jarosław

1.

1/62/80-23

Znalezisko luźne

Epoka kamienia

Brak lokalizacji

2.

2/63/80-23

Skarb

XII wiek

Brak lokalizacji

3.

3/64/80-23

Nieokreślone

średniowiecze

Brak lokalizacji

4.

4/28/80-23

Osada

Osada


Epoka brązu, okres halsztacki

Wczesne średniowiecze


5.

5/29/80-23

Osada

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
6.

9/1/80-24

Osada

Osada


Osada

Osada


Neolit

Okres halsztacki

Okres wpływów rzymskich

pradzieje


7.

10/2/80-24

Ślad osadnictwa

Osada


Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaEpoka kamienia

Kultura łużycka

Okres wpływów rzymskich

Pradzieje


Jarostów

1.

1/36/80-23

Cmentarzysko ciałopalne

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
2.

2/61/80-23

Nieokreślone

Pradzieje

Brak lokalizacji

Karnice

1.

1/17/80-23

Cmentarzysko

Osada?


Epoka kamienia

Epoka brązu; kultura łużycka


2.

2/60/80-23

Cmentarzysko ciałopalne

Epoka brązu; kultura łużycka

Brak lokalizacji

3.

3/15/80-23

Osada?

Pradzieje
4.

4/16/80-23

Osada

XVI-XVII wiek
Konary

1.

1/13/81-22

Cmentarzysko ciałopalne

Epoka brązu, kultura łużycka
2.

2/12/81-22

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaPradzieje

średniowiecze


3.

3/6/81-22

Cmentarzysko ciałopalne

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka

Rejestr zabytków

34/582/Arch/19714.

4/8/81-22

Wieża mieszkalna?

Średniowiecze
5.

5/9/81-22

Osada

Okres wpływów rzymskich

Brak lokalizacji

6.

6/10/81-22

nieokreślone

Wczesne średniowiecze

Brak lokalizacji

7.

7/11/81-22

Ślad osadnictwa

Późne średniowiecze
8.

8/14/81-22

Osada

Ślad osadnictwaPóźne średniowiecze

pradzieje


9.

9/77

Ślad osadnictwa

Osada ?


Pradzieje

Późne średniowiecze


10.

b.n.

Kościół wraz z cmentarzem

XIV-XVII w.

Strefa W

11.

b.n.

Cmentarz ewangelicki

XIX w.
Księżyce

1.

1/55/81-23

Osada

Ślad osadnictwaEpoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka

Wczesne średniowiecze


2.

2/49/81-23

Osada

Ślad osadnictwaEpoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka

Wczesne średniowiecze


3.

3/50/81-23

Osada

Okres halsztacki; kultura łużycka
4.

4/51/81-23

Osada

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
5.

5/53/81-23

Osada

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
6.

6/54/81-23

Ślad osadnictwa

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
7.

7/56/81-23

Osada

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
Lusina

1.

1/26/81-22

Cmentarzysko ciałopalne

Ślad osadnictwaEpoka brązu, kultura łużycka

Późne średniowiecze


2.

2/18/81-22

Ślad osadnictwa

Pradzieje
3.

3/29/81-22

Grodzisko

Średniowiecze

Strefa W

Teren ma MPZP4.

4/25/81-22

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaPradzieje

Późne średniowiecze


5.

5/28/81-22

Ślad osadnictwa

neolit
6.

6/30/81-22

Ślad osadnictwa

Wczesne średniowiecze
7.

7/31/81-22

Osada

Ślad osadnictwaKoniec epoki brązu

Wczesne średniowiecze


8.

8/19/81-22

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaOkres halsztacki

Wczesne średniowiecze


9.

9/20/81-22

Osada?

Ślad osadnictwaOkres halsztacki

Późne średniowiecze


10.

11/1/82-22

Osada

Osada


Osada

Neolit

Pradzieje

Okres wpływów rzymskich

11.

12/2/82-22

Osada

Okres wpływów rzymskich
12.

13/3/82-22

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaPradzieje

Kultura łużycka


13

14/4/82-22

Znalezisko luźne

Epoka kamienia
14.

b.n.

Kościół wraz z cmentarzem

Od XIV w.

Strefa W

Pichorowice

1.

1/43/80-23

Nieokreślone

Ślad osadnictwaEpoka brązu

Średniowiecze


2.

2/23/81-23

Znalezisko luźne

Epoka kamienia
3.

3/30/80-23

Osada
Ślad osadnictwa

Okres wpływów rzymskich

Średniowiecze


4.

4/31/80-23

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaPradzieje

Późne średniowiecze


5.

5/32/80-23

Osada?

Osada


Pradzieje

Późne średniowiecze


6.

6/37/80-23

Osada

Pradzieje
7.

7/38/80-23

Osada

Pradzieje
8.

8/39/80-23

Osada

Osada


Pradzieje

Wczesne średniowiecze


9.

9/40/80-23

Ślad osadnictwa

Osada


Wczesne średniowiecze

Średniowiecze


10.

10/41/80-23

Osada

Osada


Epoka brązu, okres halsztacki

Późne średniowiecze


11.

11/42/80-23

Ślad osadnictwa

Osada


Osada

Neolit

Epoka brązu, okres halsztacki

Średniowiecze

12.

12/9/81-23

Ślad osadnictwa

Pradzieje
13.

13/10/81-23

Ślad osadnictwa

Pradzieje
14.

14/11/81-23

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaPradzieje

Średniowiecze


15.

15/13/81-23

Ślad osadnictwa

Osada


Neolit

Średniowiecze


16.

16/12/81-23

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaPradzieje

Późne średniowiecze


17.

17/14/81-23

Osada

Wczesne średniowiecze
18.

18/15/81-23

Osada

Okres halsztacki; kultura łużycka
19.

19/16/81-23

Osada

Epoka brązu - kres halsztacki; kultura łużycka
20.

20/17/81-23

Osada

Wczesne średniowiecze
21.

21/18/81-23

Ślad osadnictwa

Osada


Pradzieje

Wczesne średniowiecze


22.

22/19/81-23

Ślad osadnictwa

Osada


Pradzieje

Wczesne średniowiecze


23.

23/20/81-23

Osada

Epoka brązu - kres halsztacki; kultura łużycka
24.

24/21/81-23

Osada

Okres przedrzymski
25.

25/22/81-23

Osada

Epoka brązu - kres halsztacki; kultura łużycka
26.

26/24/81-23

Osada

Okres wpływów rzymskich
27.

27/25/81-23

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaV okres epoki brązu

pradzieje


28.

28/26/81-23

Osada

Ślad osadnictwaPradzieje

Średniowiecze


29.

29/27/81-23

Ślad osadnictwa

Okres halsztacki
30.

30/28/81-23

Ślad osadnictwa

Osada


Pradzieje

Wczesne średniowiecze


31.

b.n.

Kościół wraz z cmentarzem

Od XV/XVI w.

Strefa W

Piekary

1.

1/43/80-23

Nieokreślone

Ślad osadnictwaEpoka brązu

Średniowiecze


2.

2/23/81-23

Znalezisko luźne

Epoka kamienia
3.

3/30/80-23

Osada
Ślad osadnictwa

Okres wpływów rzymskich

Średniowiecze


4.

4/31/80-23

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaPradzieje

Późne średniowiecze


5.

5/32/80-23

Osada?

Osada


Pradzieje

Późne średniowiecze


6.

6/37/80-23

Osada

Pradzieje
7.

7/38/80-23

Osada

Pradzieje
8.

8/39/80-23

Osada

Osada


Pradzieje

Wczesne średniowiecze


9.

9/40/80-23

Ślad osadnictwa

Osada


Wczesne średniowiecze

Średniowiecze


10.

10/41/80-23

Osada

Osada


Epoka brązu, okres halsztacki

Późne średniowiecze


11.

11/42/80-23

Ślad osadnictwa

Osada


Osada

Neolit

Epoka brązu, okres halsztacki

Średniowiecze

12.

12/9/81-23

Ślad osadnictwa

Pradzieje
13.

13/10/81-23

Ślad osadnictwa

Pradzieje
14.

14/11/81-23

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaPradzieje

Średniowiecze


15.

15/13/81-23

Ślad osadnictwa

Osada


Neolit

Średniowiecze


16.

16/12/81-23

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaPradzieje

Późne średniowiecze


17.

17/14/81-23

Osada

Wczesne średniowiecze
18.

18/15/81-23

Osada

Okres halsztacki; kultura łużycka
19.

19/16/81-23

Osada

Epoka brązu - kres halsztacki; kultura łużycka
20.

20/17/81-23

Osada

Wczesne średniowiecze
21.

21/18/81-23

Ślad osadnictwa

Osada


Pradzieje

Wczesne średniowiecze


22.

22/19/81-23

Ślad osadnictwa

Osada


Pradzieje

Wczesne średniowiecze


23.

23/20/81-23

Osada

Epoka brązu - kres halsztacki; kultura łużycka
24.

24/21/81-23

Osada

Okres przedrzymski
25.

25/22/81-23

Osada

Epoka brązu - kres halsztacki; kultura łużycka
26.

26/24/81-23

Osada

Okres wpływów rzymskich
27.

27/25/81-23

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaV okres epoki brązu

pradzieje


28.

28/26/81-23

Osada

Ślad osadnictwaPradzieje

Średniowiecze


29.

29/27/81-23

Ślad osadnictwa

Okres halsztacki
30.

30/28/81-23

Ślad osadnictwa

Osada


Pradzieje

Wczesne średniowiecze


31.

b.n.

Kościół wraz z cmentarzem

Od XV/XVI w.

Strefa W

Pielaszkowice

1.

1/44/81-23

Cmentarzysko ciałopalne

Młodsze okresy epoki brązu
2.

2/83/81-23

nieokreślone

Epoka kamienia

Brak lokalizacji

3.

3/84/81-23

Znalezisko luźne

Epoka kamienia

Brak lokalizacji

4.

4/85/81-23

nieokreślone

Epoka brązu, okres halsztacki

Brak lokalizacji

5.

5/86/81-23

grodzisko

średniowiecze

Brak lokalizacji

6.

6/29/81-23

Osada

V okres epoki brązu, okres halsztacki
7.

7/30/81-23

Ślad osadnictwa

Osada


Pradzieje

Późne średniowiecze


8.

8/31/81-23

Osada

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
9.

9/32/81-23

Osada

Ślad osadnictwaEpoka brązu, okres halsztacki

Wczesne średniowiecze


10.

10/33/81-23

Osada

Osada


Okres wpływów rzymskich

Okres nowożytny


11.

11/34/81-23

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaNeolit

Średniowiecze


12.

12/35/81-23

Osada

Ślad osadnictwaEpoka brązu, okres halsztacki

Wczesne średniowiecze


13.

13/36/81-23

Osada

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
14.

14/37/81-23

Osada

średniowiecze
15.

15/40/81-23

Osada

Ślad osadnictwaOkres halsztacki, kultura łużycka

Średniowiecze


16.

16/43/81-23

Osada

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
17.

17/42/81-23

Ślad osadnictwa

Osada


Pradzieje

Średniowiecze


18.

18/41/81-23

Ślad osadnictwa

Osada


Pradzieje

Średniowiecze


19.

19/46/81-23

Osada

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
20

b.n.

Pozostałość renesansowej siedziby obronnej otoczonej fosą

Od XVI w.

Strefa W

21.

b.n.

Zespół cmentarny

Od XVI w.
Różana
1.

1/65/80-22

Cmentarzysko ciałopalne

Epoka brązu, kultura łużycka

Rejestr zabytków 41/573/Arch/1971

2.

2/63/80-22

Ślad osadnictwa

pradzieje
3.

6/64/80-22

Ślad osadnictwa

Osada


Pradzieje

Późne średniowiecze


4.

4/66/80-22

Ślad osadnictwa

Epoka brązu, okres halsztacki
5.

5/1/81-23

Cmentarzysko ciałopalne

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka

Rejestr zabytków 42/574/Arch/1971

6.

6/2/81-23

Osada

Osada


Epoka brązu, okres halsztacki

Średniowiecze


7.

7/5/81-23

Osada
Ślad osadnictwa

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka

Średniowiecze


8.

8/6/81-23

Osada

Okres halsztacki; kultura łużycka
9.

9/7/81-23

Osada

Pradzieje
10.

10/47/80-23

Osada

Okres halsztacki; kultura łużycka
11.

11/48/80-23

Osada

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
12.

b.n.

Ruiny kościoła wraz z cmentarzem

XVI w.

Strefa W

13.

b.n.

dawna siedziby mieszkalna (ruiny pałacu, otoczone fosą)

XVIII
14.

b.n.

cmnetarz

XIX w.
Sokolniki

1.

1/38/81-23

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaPradzieje

Późne średniowiecze


2.

2/39/81-23

Ślad osadnictwa

Pradzieje
Udanin

1.

1/8/81-23

Osada

Ślad osadnictwaEpoka brązu; kultura łużycka

Średniowiecze


2.

2/87/81-23

nieokreślone

IV – V okres epoki brązu; kultura łużycka

Brak lokalizacji

3.

3/88/81-23

nieokreślone

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka

Brak lokalizacji

4.

4/89/81-23

nieokreślone

Wczesne średniowiecze

Brak lokalizacji

5.

5/45/81-23

Osada

Ślad osadnictwaIII okres epoki brązu

Wczesne średniowiecze


6.

6/47/81-23

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaPradzieje

średniowiecze


7.

7/48/81-23

Osada

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
8.

8/52/81-23

Osada

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
9.

9/58/81-23

Osada

Osada


Pradzieje

Wczesne średniowiecze


10.

10/59/81-23

Osada

Ślad osadnictwaOkres halsztacki; kultura łużycka

Średniowiecze


11.

11/60/81-23

Ślad osadnictwa

Osada


Pradzieje

Średniowiecze


12.

12/61/81-23

Ślad osadnictwa

Osada


Pradzieje

Średniowiecze


13.

13/62/81-23

Osada
Osada

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka

średniowiecze


14.

14/63/81-23

Osada

Późne sredniowiecze
15.

15/44/80-23

Ślad osadnictwa

pradzieje
16.

b.n.

Kościół Św. Urszuli wraz z cmentarzem

XVI w.

Strefa W

17.

b.n.

Kościół?Ujazd Dolny

1.

1/18/80-23

Cmentarzysko ciałopalne


Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka
2.

2/19/80-23

Ślad osadnictwa

Osada


Średniowiecze

Nowożytność


3.

3/20/80-23

Ślad osadnictwa

Osada


Późne średniowiecze

Nowożytność


4.

4/21/80-23

Ślad osadnictwa

Pradzieje
5.

5/22/80-23

Ślad osadnictwa

Pradzieje
6.

6/23/80-23

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaŚredniowiecze

Nowożytność


Ujazd Górny

1.

1/24/80-23

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaPradzieje

Średniowiecze


2.

2/25/80-23

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaPradzieje

Wczesne średniowiecze


3.

3/26/80-23

Osada
Ślad osadnictwa

Epoka brązu, okres halsztacki; kultura łużycka

Okres wpływów rzymskich


4.

4/27/80-23

Osada

Pradzieje
5.

5/33/80-23

Ślad osadnictwa

Ślad osadnictwaPradzieje

Nowożytność


6.

6/34/80-23

Ślad osadnictwa

Osada


Pradzieje

Późne średniowiecze


7.

7/35/80-23

Ślad osadnictwa

Pradzieje

Pobieranie 1.97 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna