Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof MularczykPobieranie 1.97 Mb.
Strona5/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Klimat


Na podstawie klasyfikacji klimatycznej Polski opracowanej przez W. Okołowicza obszar gminy znajduje się w śląsko-wielkopolskim regionie klimatycznym, znajdującym się pod wpływem oceanicznych mas powietrza oraz górskiego klimatu Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Według podziału rolniczo - klimatycznego Polski R. Gumińskiego gmina należy do dzielnicy wrocławskiej, jednej z najcieplejszych w Polsce pod wpływem tzw. efektu fenowego, spowodowanego sąsiedztwem bariery górskiej. Zima jest krótka i łagodna, wiosna wczesna, a lato długie, suche i ciepłe.
Charakterystyka warunków klimatycznych na terenie gminy Udanin, według danych ze stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) Wrocław-Starachowice:

  • temperatura:

 • średnia temperatura roczna: 8,0 - 8,5 °C,

 • średnia ilość dni gorących (powyżej 25 °C): 35,

 • średnia ilość dni z przymrozkami: 110,

 • średnia ilość dni mroźnych: 30,

 • średnia ilość dni bardzo mroźnych (do - 10 °C): 1 – 2,

 • opady:

 • średnia roczna suma opadów: 560 – 620 mm, w tym:

 • suma półrocza ciepłego (maj – październik): 380 - 410 mm,

 • suma półrocza chłodnego (listopad – kwiecień): 170 - 220 mm,

 • maksymalne opady przypadają na miesiąc lipiec lub sierpień,


Wykres 1. Gmina Udanin – rozkład średnich temperatur oraz opadów w 2006 r.

według IMGW Wrocław-Starachowice.

* na podstawie danych WIOŚ zawartych w „Raporcie o stanie środowiska województwa dolnośląskiego w 2006 r.”


 • pokrywa śnieżna:

 • pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez około 50 dni,

 • zanika przeciętnie pod koniec marca,

 • średnia grubość pokrywy śnieżnej dochodzi do 10 cm;

 • wiatry:

 • przeważa kierunek wiatru zachodniego (17-20%), drugorzędne znaczenie ma kierunek południowo-zachodni (16-20%),

 • średnia roczna prędkość wiatru wynosi 3,0-3,5 m/s,

 • frekwencja cisz atmosferycznych wynosi średnio 5-10%,  1. Gleby


Użytki rolne w gminie Udanin zajmują powierzchnię 9612 ha, co stanowi ok. 86,8% ogólnej powierzchni gminy, z czego 92 % stanowią grunty orne. Dominują gleby bardzo dobre i dobre, w związku z czym produkcja rolna ukierunkowana jest na uprawy polowe.

Prawie cały obszar gminy pokrywają gleby urodzajne, klasy bonitacyjnej od I – III. Gleby słabsze występują jedynie w postaci niewielkich enklaw. Na obszarze gminy dominują gleby brunatne. Po obu stronach Cichej Wody przeważają gleby płowe, zaś pas między Jankowem, a Udaninem wypełniają gleby brunatne właściwe. Od Pichorowic w kierunku na Wierzchowice ciągnie się natomiast pas czarnych ziem.

Tabela 1. Zestawienie gruntów według klas bonitacyjnych.


Klasa

bonitacyjna

Powierzchnia w ha

I

28

II

1770

III a i III b

6552

IV a i IV b

1250

V, VI

21Pod względem rolniczej przydatności dominuje kompleks pszenny dobry, miejscami bardzo dobry (w większości są to gleby bielicowe wytworzone z utworów lessowych). Jedynie w rejonie miejscowości Karnice – Jarosław – Pichorowice występują zwartym płatem (w postaci niewielkich enklaw) gleby pszenne słabe. Ponadto, głównie wzdłuż mniejszych i większych cieków, są zlokalizowane powierzchnie trwałych użytków zielonych (łąki i pastwiska), w większości zmeliorowane.
  1. Lasy

Stopień lesistości gminy Udanin (wg danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu) na koniec 2006 roku wynosił 4,1% (458 ha). Wskaźnik ten jest 3 razy niższy niż średnia lesistość powiatu wynosząca 12,5 % oraz aż prawie 7 razy niższy niż średnia lesistości kraju, która wynosi 28%. Niski poziom lesistości jest zjawiskiem charakterystycznym dla gmin o dużej ilości gleb o bardzo dobrej jakości. W wyniku wieloletniej gospodarki rolnej, wypierane są bowiem pierwotne ekosystemy leśne.

Większość lasów skoncentrowana jest w zachodniej części gminy na terenach Wzgórz Strzegomskich. Część środkowa i zachodnia jest prawie bezleśna, występują tam jedynie niewielkie zagajniki.

Zbiorowiska leśne występujące na obszarze gminy to głównie lasy mieszane świeże, zbudowane z dębów: szypułkowego i bezszypułkowego, lipy drobnolistnej, grabu zwyczajnego oraz w mniejszej ilości świerka pospolitego. Dobrze rozwinięta warstwa krzewów składa się między innymi z głogu jednoszyjkowego i dwuszyjkowego, śliwy tarniny, trzmieliny zwyczajnej i kilku gatunków róż. W skład runa wchodzi przede wszystkim pszeniec gajowy, jarzmianka większa, przytulia leśna, kostrzewa różnolistna, kupkówka Aschersona oraz gwiazdnica wielkokwiatowa.

W południowej części można zauważyć niewielkie fragmenty borów świeżych z panującą w drzewostanie sosną zwyczajną. W takich zbiorowiskach rosną między innymi pomocnik baldaszkowi i wężymord niski.

Lasy państwowe w gminie Udanin administrowane są prze trzy nadleśnictwa. Część zachodnia należy do Nadleśnictwa Jawor, część północna do Nadleśnictwa Miękinia, zaś część południowa do Nadleśnictwa Świdnica. Granice nadleśnictw nie pokrywają się z podziałem administracyjnym. Lasy państwowe zajmują powierzchnię 419 ha, a prywatne 39 ha.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna