Prawo cywilne Bagińska EwaPobieranie 24.13 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar24.13 Kb.
Prawo cywilne
1. Bagińska Ewa
Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej / Ewa Bagińska.- Warszawa

: Wydawnictwo C. H. Beck, 2006.

(Monografie Prawnicze)

Sygnatura: 16530
2. BIEGUN, EDWARD

Podstawy prawa cywilnego : część ogólna : prawo rzeczowe / Edward Biegun ; red. Julian Jezioro. –

Legnica : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w

Legnicy, 2004. - 152 s. : il. ; 24 cm. - (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Witelona w Legnicy)

Sygn.: 34/Czyt.
3. BIERANOWSKI, ADAM

Prawo cywilne : zarys wykładu / Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel. - Stan

prawny na 1 marca 2006 r. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. - 480, [1] s. ; 23 cm. –

(Seria Akademicka - Zakamycze)Sygn.: 9860, 9862 – 9863

inne wyd.

Wyd. 2,


stan prawny na 31 marca 2009 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w czerwcu 2009 r.. –

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 480, [1] s. ; 23 cm. - (Seria Akademicka - Wolters Kluwer

Polska)

Sygn.: 34/Czyt.
4. FILIPIAK, TERESA ANNA

Zarys prawa cywilnego / Teresa Anna Filipiak ; red. Małgorzata Baranowska. - Wyd. 6 zm, stan

prawny na dzień 31 stycznia 2010 r.. - Lublin : "Verba", 2010. - 593, [1] s. ; 24 cm

Sygn.: 34/Czyt.
5.JAWORSKI, STEFAN

Apelacje cywilne i karne : 69 wzorów pism / Stefan Jaworski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H.

Beck, 2010. - XII, 280 s. ; 24 cm

Sygn. 34/Czyt.
6.KODEKS

Kodeks cywilny. - Wyd. 7, stan prawny na 1 lutego 2010 r.. - Warszawa : LexisNexis, 2010. - 374, [1]

s. ; 18 cm. - (Teksty ustaw : prawo i postępowanie cywilne)

Sygn.: 12570
7. KODEKS

Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek ; aut. Beata Burian ; [i in. ]. - Wyd. 4. - Warszawa

: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - XXIII, [1], 1759 s. ; 25 cm. - (Komentarze Kodeksowe)

Sygn.: 34/Czyt.
8. KODEKS

Kodeks postępowania cywilnego. - Wyd. 7, stan prawny na 1 lutego 2010 r.. - Warszawa : LexisNexis,

2010. - 598 s. ; 18 cm. - (Teksty ustaw : prawo i postępowanie cywilne)

Sygn.: 12569
9. PIASECKI, KAZIMIERZ

Kodeks cywilny : księga pierwsza : część ogólna / Kazimierz Piasecki. - Stan prawny na 1

października 2003 r. - Kraków : "Zakamycze", 2003. - 483, [1] s. ; 21 cm. - (Komentarze Zakamycza)

Sygn.: 9964
10. PODSTAWY

Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek ; aut. Andrzej Cisek ; [i in. ]. - Wyd. 4,

uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - XXXVIII, 938 s. ; 22 cm. - (Studia

Prawnicze - C. H. Beck)Sygn.: 34/Czyt., 14094 - 14097

11. PODSTAWY

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki. - Wyd. 2. –

Warszawa : Difin, 2011. - 381 s. ; 23 cmSygn.: 34/Czyt., 14101 - 14104
12. RADWAŃSKI, ZBIGNIEW

Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański. - Wyd 10. zm. i poszerz. - Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - XXIII, [3], 369 s. ; 21 cm. - (Podręczniki Prawnicze)

Sygn.: 12568
13. RADWAŃSKI, ZBIGNIEW

Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański. - Wyd. 8 zmn. i poszerz. - Wydawnictwo C.H.

Beck, 2005. - XXIII, 369 s.. - (Podręczniki Prawnicze)

Sygn.: 8230 - 8231
14. RADWAŃSKI, ZBIGNIEW

Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak. - Wyd. 11. - Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - XXIV, 380 s. ; 21 cm. - (Podręczniki Prawnicze)

Sygn.: 34/Czyt., 14099
15. RADWAŃSKI, ZBIGNIEW

Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański. - Wyd 8. zm. i poszerz. - Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck, 2005. - XXIII, [3], 369 s. ; 21 cm. - (Podręczniki Prawnicze)

Sygn.: 9888, 9890 - 9891
16. SZCZUREK, ZBIGNIEW

Prawo cywilne dla studentów administracji / Zbigniew Szczurek. - Wyd. 3. - Kraków : Zakamycze,

2005. - 624 s. ; 23 cm. - (Seria Akademicka - Zakamycze)

Sygn.: 9900 - 9903
17. SZCZUREK, ZBIGNIEW

Prawo cywilne dla studentów administracji / Zbigniew Szczurek. - 4. wyd., stan prawny na 31 marca

2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 511, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka –

Wolters Kluwer Polska)Sygn.: 34/Czyt., 10856 - 10874
18. UNISZEWSKI, ZDZISŁAW

Prawo : wybrane wiadomości / Zdzisław Uniszewski. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Morex,

1994. - 471 s.: il. ; 25 cm

Sygn.: 9261
19. WOLTER, ALEKSANDER

Prawo cywilne : zarys części ogólnej / Aleksander Wolter, Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk. –

Wyd. 2 zm. (4 dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. - 411, [1] s. ; 24 cm

Sygn.: 34/Czyt., 9905 - 9907
20. ZESZYTY

Zeszyty Naukowe (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy). - Legnica : Stowarzyszenie na

Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona "Wspólnota Akademicka",

2008. - 145, [3] s. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy) /

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ISSN 1896-8333 ; nr 3)

Sygn.: 0/Czyt.
21. ZIELIŃSKI, ANDRZEJ

Kodeks postępowania cywilnego : komentarz / Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska. - Wyd.

6. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. - XXVIII, 1743 s. ; 25 cm . - (Komentarze

Kodeksowe)Sygn. 34/Czyt.
22. ŻOŁĘDOWSKA, MARTA

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie : praktyczny komentarz / Marta Żołędowska. - Stan prawny listopad 2011 r. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego, 2011. - 107 s. ; 21 cmSygn.: 15078

Pobieranie 24.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna