Próbka przetłumaczona na angielski Wywiad numerPobieranie 10.87 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar10.87 Kb.

próbka_przetłumaczona_na_angielski


Wywiad numer:

Miejsce Nagrania:

Data/Godzina:

Nagranie przeprowadził:

Transkrypcja wykonana w dniu: 00/00/09

Transkrypcję wykonał: http://www.transkryptor.pl

Czas nagrania/minuty: ok. 00:00:00


Tekst do tłumaczenia:

W kontaktach z innymi ludźmi potrafię być zarówno szalenie miły i hojny jak i straszliwie wredny i mściwy. Tu sprawdza się przysłowie - "zbierasz to, co zasiewasz". Wysoko cenie sobie uczciwość i odpowiedzialność oraz szczerze gardzę ich brakiem. Szerokim łukiem omijam tych, w których dogmat i zabobon zapuściły swoje korzenie.


Jestem artystą samoukiem. Moją pasją jest rysunek, tatuaż artystyczny, malarstwo i grafika komputerowa. Nigdy nie skończyłem, ani też nie uczęszczałem do żadnej szkoły plastycznej. Wszystkie efekty moich prac zawdzięczam tylko i wyłącznie wrodzonym zdolnościom oraz wielu godzinom spędzonym nad udoskonalaniem własnego stylu.
Tematyka moich prac jest w głównej mierze skupiona na ciemnej stronie rzeczywistości i mrocznych cechach ludzkiej natury. Portretuje najczarniejsze charaktery powszechnie znane z rzeczywistości oraz fikcji literackiej - seryjnych zabójców, zbrodniarzy wojennych, dyktatorów, szaleńców, skandalistów, autsajderów. Tworze grafiki nasycone seksualną perwersją połączoną z sadomasochizmem i fetyszyzmem wszelkiego rodzaju. Wykorzystuje motywy pochodzące z najgłębszych czeluści ludzkiej wyobraźni gdzie żyją krwiożercze wampiry, wilkołaki i zombie.
Celem tworzenia przeze mnie takich, a nie innych obrazów jest czysta artystyczna ekspresja motywowana chęcią ukazania wszystkich tych negatywnych i ponurych aspektów ludzkiego życia, od których człowiek tak bardzo próbuje się odciąć, a które są nieoderwaną częścią jego drapieżnej natury. Jest to również pewien sposób na wyładowanie swoich własnych negatywnych emocji w sposób całkowicie legalny, nie robiąc przy tym nikomu krzywdy.
Moja działalność artystyczna spotyka się z wieloma opiniami, zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi, dotyczącymi wykonania moich prac jak i zawartej w nich tematyki. Bez względu jednak na to, czy stanowi ona dla kogoś jakąś wartość, czy nie, tworzę i będę tworzył dalej, ponieważ daje mi to cholernie dużo satysfakcji i tylko to się dla mnie liczy. Co się zaś tyczy odbioru moich prac, zasada jest prosta - patrz i podziwiaj, albo nie patrz i nie psuj sobie oczu. Wybór należy do Ciebie.


Tekst przetłumaczony:
In contact with other people I can be extremely nice and generous as well as extremely mean and vindictive. And here the truth of the famous proverb is confirmed- “You get what you give”. I think highly of honesty and responsibility and truly despise lack of them. I give a wide berth those in whom dogma and superstition put down the roots.
I am self-educated artist. My passions are drawing, artistic tattoo, painting and computer graphics. Neither have I finished nor attended any arts school. I owe all the effects of my works only to my innate skills and many hours spent on improving my own style.
The subject matter of my works is mainly focused on the dark side of the reality and gloomy features of humans nature. I portray the darkest characters, both well known from the reality and literary fiction- serial killers, war criminals, dictators, madmen, scandalmongers, outsiders. I create graphics saturated with sexual perversion connected with sadomasochism and every kind of fetishism. I use motives derived from the deepest abyss of humans imagination where the bloodthirsty vampires, werewolves and zombies live.
The aim of creating such paintings is a pure artistic expression motivated by the willingness to present all these negative and gloomy aspects of human life, from which a man tries so hard to cut off, but they are the inherent part of his predatory nature. It is also a way of venting your own, negative emotions in a completely legal way, not harming anyone.
My artistic activity encounters many opinions, both positive and negative, referring to my works’ realization as well as subject matter included in them. Regardless of, whether it constitutes any worth to anyone or not, I create and will be creating, as it gives me damnably lot of satisfaction and it is what only matters to me. As regards the reception of my works, the principle is easy- look and admire, or do not look and do not spoil your eyes. The choice belongs to you.


: images -> stories -> przyklady
stories -> Atlas (Rok wydania) Skala
stories -> Hit Jazz Band spis utworów
stories -> Embassy of vietnam
stories -> Raport przygotowany przez Manfreda Nowaka, specjalnego sprawozdawcę onz ds tortur oraz Martina Scheinina, specjalnego sprawozdawcę onz ds ds promocji I ochrony praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu z 26 stycznia 2010 r
stories -> Tajne więzienia cia na terytorium Polski
stories -> Konferencja „Wojna z Terroryzmem a Prawa Człowieka”, 14 grudnia 2009 Adam Bodnar, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka wpia uw, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
stories -> Spzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
stories -> Nr Sekcja Badanie P. I
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna