Present Simple – czas teraźniejszy prosty UżyciePobieranie 26.42 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar26.42 Kb.
Present Simple – czas teraźniejszy prosty

Użycie

Czas Present Simple, jest czasem teraźniejszym prostym. Użycie tego czasu można sprowadzić do stwierdzenia, iż używamy go w odniesieniu do czynności/sytuacji stałych, niezmiennych. Poniższe punkty zawierające zasady użycia potwierdzą to uogólnienie.

Present Simple używamy:


 1. gdy opisujemy czynności/sytuacje stałe/niezmienne dla nas samych, tj. sytuacje rutynowe, powtarzające się z jakąś określoną częstotliwością (codziennie, raz w miesiącu, co sobotę, itp.)

przykłady:

She works as a secretary. (Ona pracuje, jako sekretarka – na chwilę obecną jest to sytuacja stała dla niej)

I brush my teeth every morning. (Szczotkuję zęby każdego ranka – sytuacja rutynowa)

The Smiths take their children for holiday twice a year. (Państwo Smith zabierają dzieci na wakacje dwa razy w roku – sytuacja powtarzająca się z określoną częstotliwością – dwa razy w roku)

 1. do mówienia o prawdach ogólnych, prawach natury, itp.

przykłady:

When you heat ice, it melts. (Gdy podgrzejesz lód, roztopi się – prawda ogólna)

The sun sets in the west. (Słońce zachodzi na zachodzie – prawo natury)

 1. podając wszelakie rozkłady: pociągów, tramwajów, samolotów, autobusów, programy kin, teatrów, muzeów, oper, itp.

przykłady:

The plane from Glasgow arrives at 9.00. (Samolot z Glasgow przylatuje o 9.00 – rozkład lotów)

Helios screens Harry Potter at 8.00 and 12.00. (Helios wyświetla Harry Potter’a o 8.00 oraz 12.00 – program kina)

 1. do komentarzy sportowych, wszelakich recenzji oraz narracji

przykłady:

Kowalsky overtakes Stachursky and wins the race. (Kowalski prześciga Stachurskiego i wygrywa wyścig – komentarz sportowy)

Monica Bellucci plays the leading role in Malena. (Monika Bellucci gra główną rolę w Malenie – recenzja filmu)

The knight gets on his horse and quickly rides away. (Rycerz wsiada na konia i szybko odjeżdża – narracja)

 1. do dawania instrukcji, wskazówek

przykłady:

You sprinkle some grated cheese on the top and bake it for next 10 minutes.

( Posyp tartym serem i piecz przez kolejne 10 minut – przepis)You go straight ahead for 100 metres and then take a turn left. (Idź prosto przed siebie przez 100 metrów a następnie skręć w lewo – wskazówka)

Struktura zdań
Zdania twierdzące

Czasowniki w zdaniach twierdzących są w formie podstawowej dla osób: I, you, we, they np.: I/you/we/they prefer fish to meat. I/You… have a cat called Pip.

W przypadku 3 osoby liczy pojedyńczej – tj. he, she, it do czasownika należy dodać końcówkę s/es lub w sytuacji czasownika have dla 3 os. l. pojedycznej zmieniamy go na has, np.: He/She/It prefers tea to coffee. He/She/It has two eyes.

Wyjątkiem są czasowniki modalne, które są zawsze w formie podstawowej, np.:

She can dance and must work hard to be good at it.

Zasady dodawania końcówki s/es:


 • w większości przypadków czasowniki przyjmują –s, np.: work – works,

 • czasowniki zakończone na –s, -ss, -sh, -ch, -x przyjmują – es, np.: pass – passes,

 • czasowniki zakończone na spółgłoskę + y przyjmują – es przy czym y zmienia się na i, np.: cry – cries,

 • czasowniki zakończone na samogłoskę + y poprzedrzone samogłoską przyjmują –s, np.: play – plays,

 • czasowniki zakończone na – f/fe przyjmują – es a f zmieniamy na v, np. half – halves,

 • czasowniki zakończone na – o przyjmują –s, np.: do – does,

 • czasownik have zmienia się na has.

Pytania

W czasie teraźniejszym prostym (Present Simple) w pytaniach o dopełnienie należy użyć operatora do/does. Wyjątek stanowią czasowniki: to be oraz modalne.

Osoby: I/you/we/they używają operatora do natomiast he/she/it – does. Należy pamiętać, że czasownik jest zawsze w formie podstawowej (bez końcówek).

Układy wyrazów w pytaniu:

WYRAZ
PYTAJĄCY OPERATOR PODMIOT BEZOKOLOCZNIK …?

Np.: What do you read in bed?

(pytania tzw. Yes/No questions)

OPERATOR PODMIOT BEZOKOLICZNIK …?

Np.: Does she work for IBM?

Zdania przeczące

W zdaniu przeczącym wyrazem, który zaprzecza jest operator + not; odpowiednio do osób: I/You/We/They jest to do not lub w formie skróconej don’t, dla 3 os. l.poj. He/She/It jest to does not w formie skróconej doesn’t. Czasownik, tak jak w pytaniu, w zdaniu przeczącym jest w formie podstawowej (bez końcówek).Układ wyrazów w zdaniu przeczącym:

PODMIOT OPERATOR + NOT BEZOKOLICZNIK … .

Np.: I don’t like winter.

He doesn’t have kids.
Użycie przysłówków oraz wyrażeń częstotliwości w zdaniu

Przysłówki częstotliwości (always, usually, often, sometimes, rarely/seldom, hardly ever, never, frequently, normally, itd) stawiamy przed głównym czasownikiem w zdaniu, np.: Martha always wakes up before her husband. Wyjątek stanowią tutaj czasownik to be, czasowniki modalne oraz operatory. Należy wtedy postawić przysłówek częstotliwości za nimi, np.: We can usually rely on her. Natomiast w krótkich odpowiedziach przysłówek częstotliwości stawiamy przed operatorem, np.: Do you do your homework? Yes, I always do.


Wyrażenia częstotliwości tj. every day, once/twice a month, most mornings, itp. stawiamy na początku lub na końcu zdania, np.: Tom has a smoke once a day/Once a day, Tom has a smoke.

Przysłówki: usually, often, sometimes, normally oraz occasionally mogą być postawione na początku lub na końcu zdania, gdy chcemy coś zaakcentować, np.:

Usually, I finish work at 3. I feel excited sometimes.

Przysłówki: never, seldom, rarely, hardly ever są wyrazami przeczącymi, zatem nie możemy używać ich w zdaniach przeczących tylko w twierdzących.I rarely go to bed before midnight.

Polecamy
http://www.dvd.twojangielski.pl/http://www.testycd.twojangielski.pl/
http://www.repetytorium.twojangielski.pl/
http://www.czasy.twojangielski.plhttp://www.testy.twojangielski.pl/


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna