Press europejski Komitet Ekonomiczno-SpołecznyPobieranie 16.65 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar16.65 Kb.PRESS

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny


KOMUNIKAT PRASOWY nr 22/2006

14 marca 2006 r.PL

Komunikat prasowy Grupy III (Grupa interesów różnych)


Nadzwyczajne posiedzenie prezydium Grupy III
Informowanie o Europie - otwarty dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
31 marca 2006 r. (piątek) od godz. 9.30

Reval Hotel Olümpia Conference Centre, Tallin, Estonia 
Konferencja prasowa – 31 marca 2006 r. ok. godz. 14.00
Dnia 31 marca 2006 r. odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie prezydium Grupy III (grupy interesów różnych) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). Tematem posiedzenia będzie: „Informowanie o Europie - otwarty dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego”. Oczekuje się przybycia ok. 100 uczestników, w tym m.in. przewodniczącej Sieci Estońskich Organizacji Non-Profit Lagle Parek, Ministra Spraw Społecznych w rządzie Estonii Jaaka Aaba, Przewodniczącej EKES-u Anne-Marie Sigmund, przewodniczącego Grupy III Staffana Nilssona oraz członków EKES-u i przedstawicieli estońskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Dziennikarze będą mieli możliwość spotkać się z członkami panelu konferencji dnia 31 marca o godz. 14.00.
Konferencja dotyczyć będzie współpracy, dialogu oraz wymiany najlepszych praktyk między reprezentowanymi przez EKES organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z UE a ich odpowiednikami z Estonii w celu nawiązania trwałych kontaktów. Ma ona też pomóc w określeniu wspólnych celów w dziedzinie stosunków między Unią Europejską a jej obywatelami oraz w ustaleniu sposobów i środków zmniejszenia dystansu między nimi.
Na poszczególnych sesjach konferencji omawiane będą następujące tematy:


  • „Rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu polityki na szczeblu krajowym i europejskim”

  • „Młodzież a informowanie o Europie”

  • „Jak przybliżyć Europę jej obywatelom?” „Jak społeczeństwo obywatelskie może dojść do głosu na szczeblu krajowym i unijnym?”

  • „Reprezentatywność organizacji społeczeństwa obywatelskiego a aktywne obywatelstwo”

  • „Rola krajowych rad społeczno-gospodarczych jako punktów kontaktowych w kontekście propagowania dialogu obywatelskiego w Europie”


Informacje uzupełniające:
Skład Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) jest odzwierciedleniem zmieniającego się charakteru społeczeństwa europejskiego. Dzięki obecności w Komitecie Grupy interesów różnych, obok grup reprezentujących pracodawców i pracowników, jest on w stanie w pełni wyrażać interesy różnych organizacji społecznych, zawodowych, gospodarczych i kulturalnych, które składają się na społeczeństwo obywatelskie. Szczególną cechą wyróżniającą Grupę III jest szerokie spektrum reprezentowanych w niej kategorii społecznych: członkowie grupy wywodzą się bowiem z organizacji rolniczych, małych przedsiębiorstw, rzemiosła, spółdzielni i stowarzyszeń non-profit, środowisk akademickich, organizacji obrony praw konsumentów, ochrony środowiska oraz organizacji reprezentujących rodziny, kobiety lub osoby niepełnosprawne.
Dalsze informacje na temat Grupy III dostępne są pod adresem: http://www.esc.eu.int/groups/3/index_en.asp?id=001GR03EN
Szczegółowe informacje na temat programu posiedzenia nadzwyczajnego prezydium Grupy III odnaleźć można na stronie internetowej: http://www.esc.eu.int/groups/3/index_en.asp?id=011GR03EN
Podczas konferencji w Tallinie po informacje można zwrócić się bezpośrednio do Agaty Berdys ze służby prasowej EKES-u, tel. kom.: 00 32 475 753 202.
Szczegółowych informacji udzielają:

Karel Govaert, Christian Weger – Dział Prasy EKES-u

rue Belliard 99, B-1040 Bruksela

tel. 02 546 9396/9586; tel. kom. 0475 753 202

e-mail: press@esc.eu.int

strona internetowa: http://www.esc.eu.int/press/index_en.asp


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest on instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy Traktatu Rzymskiego. Wypełniając to zadanie umożliwia swym członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. W skład Komitetu wchodzi 317 członków mianowanych przez Radę.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna