Prezentacja postępu realizacji projektu



Pobieranie 41.23 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar41.23 Kb.
prezentacja postępu realizacji projektu

(Preliminary Design Review)

Cel Prezentacji PDR

PDR opisuje postęp realizacji projektu w celu oceny przez odbiorcę projektu. Celem prezentacji jest:



 1. uwiarygodnienie zaproponowanego podejścia

 2. analiza rozpatrywanego podejścia i opcji

 3. zatwierdzenie proponowanych rozwiązań.

Pozwala to na ocenę profesjonalizmu w podejściu do tematu, budowanie zaufania i wiarygodności zespołu.
Co Należy Przedstawić

Prezentacja przedstawia następujące zagadnienia:



 • Potrzeby, specyfikacje i produkt końcowy projektu.

 • Podsumowuje etap studiów literatury i opracowanie projektu.

 • Prezentuje rozwiązania alternatywne omawiając ich wady i zalety.

 • Ocenia całkowity koszt (ilość godzin) wykonania projektu w rozbiciu na zadania.

 • Przedstawia harmonogram prac, które prowadzą do końcowych rezultatów z wystarczającym czasem zaplanowanym na test projektu.

 • Uczciwie ocenia zagrożenia wykonania projektu, przewidywane trudności w realizacji projektu i plan przezwyciężania tych trudności.

Jak Należy Przedstawić



 • Nie jest konieczne by raport był wygłoszony przez wszystkich członków zespołu

 • Wszyscy członkowie zespołu musza znać projekt i być gotowi odpowiedzieć na pytania

 • Specjalistyczne zagadnienia powinny być przedstawione przez tego członka zespołu, który nad nimi pracował

Jak się Ubrać

Ubranie powinno wskazywać na profesjonalizm i być bardziej formalne niż na co dzień.
Przygotowanie do Wystąpienia

Na kilka dni przed wystąpieniem zespół powinien upewnić się że:



 • Wszyscy maja zarezerwowany czas na wystąpienie

 • Zarezerwować pokój (jak potrzeba z telemostem) i środki techniczne potrzebne do wystąpienia

 • Poprosić asystenta o przejrzenie slajdów

 • Dzień przed wystąpieniem należy umieścić kopie slajdów na AFD lub podać adres URL i wysłać email do instruktora i asystenta

Wskazówki do Wystąpienia



 • Zespól powinien poprosić uczestnikowi wystąpienia o wnikliwe pytania

 • Być przygotowany na krytyczne uwagi i wypowiedzi uczestników

 • Zaplanować wystąpienie na 10 min i 5 min dyskusji

 • Zrobić atrakcyjne slajdy lub prezentacje na Internecie

 • Opracować logicznie ułożone wystąpienie

 • Unikać dużej ilości tekstu na slajdach. Sajdy powinny eksponować inna niż tekst informacje dla uatrakcyjnienia wystąpienia, takie jak:

 • Rysunki

 • Wykresy

 • Schematy blokowe

 • Tabele

 • Klipy wideo

 • Slajdy powinny mówić same za siebie

 • Szczegóły tekstu proszę zachować do raportu końcowego

 • Slajdy powinny być czytelne ze wszystkich lokalizacji w pokoju

 • Przygotować kopie slajdów (handouts) dla widzów żeby mieli na czy robić notatki i uwagi. Wystarcza 2-3 strony.

 • Ponumerować slajdy żeby łatwiej było odwołać sie do numeru slajdu w dyskusji.

Ocena Wystąpienia i Przedstawienia Postępu Realizacji Projektu




Projekt: Data:












Skala Ocen







Ocena

1

3

5

Organizacja i Przebieg Prezentacji

Komentarz:






Niejasny porządek i przebieg , prowadzi do dezorientacji; nieefektywne wykorzystanie czasu

Poprawny porządek i przebieg, części pasują do całości;

efektywne wykorzystanie czasu



Jasny, przejrzysty porządek i przebieg; bardzo efektywne wykorzystanie czasu dla osiągnięcia celu

Język

Komentarz:





Język nie jest wyrobiony, niewłaściwe użycie terminologii;

niepewny glos



Język i użycie terminologii poprawne; glos pewny i stabilny

Język wskazuje na wiedzę; bardzo dobry dobór słów; przekonywujący ton

Kompleksowość Opisu

Komentarz:





W wystąpieniu brak zasadniczej informacji oczekiwanej przez odbiorcę

Wystąpienie zawiera większość informacji oczekiwanej przez odbiorcę

Wystąpienie zawiera pełną informacje oczekiwana przez odbiorcę

Wiarygodność Opisu

Komentarz:




Informacja jest niepewna i prowadzi do zwątpień co do jej wiarygodności

Informacja wydaje się poprawna i wiarygodna chociaż brak dowodów

Informacja jest wiarygodna; podane są podstawowe dane, źródła i uzasadnienia

Środki Wizualne

Komentarz:





Marne środki wizualne, występują pewne błędy;

ogólnie czytelne; wrażenia średnie



Dobre środki wizualne, nie ma poważnych błędów; ogólne wrażenia pozytywne

Atrakcyjne środki wizualne, doskonała jakość; brak błędów; osiągnięto pożądany efekt

Słuchanie/Odpowiadanie

Komentarz:





Ograniczony kontakt z widownia; brak efektywności w odpowiedziach na pytania

Zachowany kontakt z widownia;

na ogół efektywne odpowiedzi na pytania



Doskonały kontakt z widownia;

bardzo efektywne słuchanie i odpowiedzi na pytania



Pewność Siebie




Brak pewności siebie

lub potrzeby okazania takiej pewności



Świadomość potrzeby pewności wystąpienia,

częściowe zwracanie uwagi na słuchaczy



Pewność wystąpienia,

uwaga szczególnie wyczulona na obserwacje



Wiarygodność Zespołu

Komentarz:






Zespół wykazuje brak doświadczenia, nieumiejętność efektywnego i wiarygodnego wystąpienia

Zespół wykazuje niezbędne doświadczenie; umiarkowana umiejętność efektywnego zarządzania projektem i ludźmi

Zespół wykazuje wszystkie kluczowe cechy i umiejętności; dobre zarządzanie projektem i ludźmi

Jakość Pomysłu

Komentarz:





Zespół częściowo rozumie potrzeby klienta; koncepcja nie jest wiarygodna brak zrozumienia zasadniczych kryteriów *

Zespół rozumie techniczne i inne potrzeby klienta; koncepcja jest wiarygodna i spełnia zasadnicze kryteria i ograniczenia *

Zespół w pełni rozumie potrzeby klienta; koncepcja jest nowatorska i spełnia wszystkie wymagania i ograniczenia *

Koszty Wykonania

Komentarz:





Koszty wykonania są ogólnie zignorowane; koncepcja nie jest opłacalna

Koszty wykonania są omówione;

koncepcja jest wykonalna;



Efektywna ocena kosztów i opłacalności wyników dla społeczeństwa;


* Proszę o jak najszersze uwzględnienie następujących wątków wystąpienia: ekonomiczne, środowiskowe, możliwość kontynuacji, możliwość produkcji, względy etyczne, bezpieczeństwa i zdrowia, społeczne i polityczne.




©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna