Prezentacja postępu realizacji projektuPobieranie 41.23 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar41.23 Kb.
prezentacja postępu realizacji projektu

(Preliminary Design Review)

Cel Prezentacji PDR

PDR opisuje postęp realizacji projektu w celu oceny przez odbiorcę projektu. Celem prezentacji jest: 1. uwiarygodnienie zaproponowanego podejścia

 2. analiza rozpatrywanego podejścia i opcji

 3. zatwierdzenie proponowanych rozwiązań.

Pozwala to na ocenę profesjonalizmu w podejściu do tematu, budowanie zaufania i wiarygodności zespołu.
Co Należy Przedstawić

Prezentacja przedstawia następujące zagadnienia: • Potrzeby, specyfikacje i produkt końcowy projektu.

 • Podsumowuje etap studiów literatury i opracowanie projektu.

 • Prezentuje rozwiązania alternatywne omawiając ich wady i zalety.

 • Ocenia całkowity koszt (ilość godzin) wykonania projektu w rozbiciu na zadania.

 • Przedstawia harmonogram prac, które prowadzą do końcowych rezultatów z wystarczającym czasem zaplanowanym na test projektu.

 • Uczciwie ocenia zagrożenia wykonania projektu, przewidywane trudności w realizacji projektu i plan przezwyciężania tych trudności.

Jak Należy Przedstawić • Nie jest konieczne by raport był wygłoszony przez wszystkich członków zespołu

 • Wszyscy członkowie zespołu musza znać projekt i być gotowi odpowiedzieć na pytania

 • Specjalistyczne zagadnienia powinny być przedstawione przez tego członka zespołu, który nad nimi pracował

Jak się Ubrać

Ubranie powinno wskazywać na profesjonalizm i być bardziej formalne niż na co dzień.
Przygotowanie do Wystąpienia

Na kilka dni przed wystąpieniem zespół powinien upewnić się że: • Wszyscy maja zarezerwowany czas na wystąpienie

 • Zarezerwować pokój (jak potrzeba z telemostem) i środki techniczne potrzebne do wystąpienia

 • Poprosić asystenta o przejrzenie slajdów

 • Dzień przed wystąpieniem należy umieścić kopie slajdów na AFD lub podać adres URL i wysłać email do instruktora i asystenta

Wskazówki do Wystąpienia • Zespól powinien poprosić uczestnikowi wystąpienia o wnikliwe pytania

 • Być przygotowany na krytyczne uwagi i wypowiedzi uczestników

 • Zaplanować wystąpienie na 10 min i 5 min dyskusji

 • Zrobić atrakcyjne slajdy lub prezentacje na Internecie

 • Opracować logicznie ułożone wystąpienie

 • Unikać dużej ilości tekstu na slajdach. Sajdy powinny eksponować inna niż tekst informacje dla uatrakcyjnienia wystąpienia, takie jak:

 • Rysunki

 • Wykresy

 • Schematy blokowe

 • Tabele

 • Klipy wideo

 • Slajdy powinny mówić same za siebie

 • Szczegóły tekstu proszę zachować do raportu końcowego

 • Slajdy powinny być czytelne ze wszystkich lokalizacji w pokoju

 • Przygotować kopie slajdów (handouts) dla widzów żeby mieli na czy robić notatki i uwagi. Wystarcza 2-3 strony.

 • Ponumerować slajdy żeby łatwiej było odwołać sie do numeru slajdu w dyskusji.

Ocena Wystąpienia i Przedstawienia Postępu Realizacji Projektu
Projekt: Data:
Skala OcenOcena

1

3

5

Organizacja i Przebieg Prezentacji

Komentarz:


Niejasny porządek i przebieg , prowadzi do dezorientacji; nieefektywne wykorzystanie czasu

Poprawny porządek i przebieg, części pasują do całości;

efektywne wykorzystanie czasuJasny, przejrzysty porządek i przebieg; bardzo efektywne wykorzystanie czasu dla osiągnięcia celu

Język

Komentarz:

Język nie jest wyrobiony, niewłaściwe użycie terminologii;

niepewny glosJęzyk i użycie terminologii poprawne; glos pewny i stabilny

Język wskazuje na wiedzę; bardzo dobry dobór słów; przekonywujący ton

Kompleksowość Opisu

Komentarz:

W wystąpieniu brak zasadniczej informacji oczekiwanej przez odbiorcę

Wystąpienie zawiera większość informacji oczekiwanej przez odbiorcę

Wystąpienie zawiera pełną informacje oczekiwana przez odbiorcę

Wiarygodność Opisu

Komentarz:
Informacja jest niepewna i prowadzi do zwątpień co do jej wiarygodności

Informacja wydaje się poprawna i wiarygodna chociaż brak dowodów

Informacja jest wiarygodna; podane są podstawowe dane, źródła i uzasadnienia

Środki Wizualne

Komentarz:

Marne środki wizualne, występują pewne błędy;

ogólnie czytelne; wrażenia średnieDobre środki wizualne, nie ma poważnych błędów; ogólne wrażenia pozytywne

Atrakcyjne środki wizualne, doskonała jakość; brak błędów; osiągnięto pożądany efekt

Słuchanie/Odpowiadanie

Komentarz:

Ograniczony kontakt z widownia; brak efektywności w odpowiedziach na pytania

Zachowany kontakt z widownia;

na ogół efektywne odpowiedzi na pytaniaDoskonały kontakt z widownia;

bardzo efektywne słuchanie i odpowiedzi na pytaniaPewność Siebie
Brak pewności siebie

lub potrzeby okazania takiej pewnościŚwiadomość potrzeby pewności wystąpienia,

częściowe zwracanie uwagi na słuchaczyPewność wystąpienia,

uwaga szczególnie wyczulona na obserwacjeWiarygodność Zespołu

Komentarz:


Zespół wykazuje brak doświadczenia, nieumiejętność efektywnego i wiarygodnego wystąpienia

Zespół wykazuje niezbędne doświadczenie; umiarkowana umiejętność efektywnego zarządzania projektem i ludźmi

Zespół wykazuje wszystkie kluczowe cechy i umiejętności; dobre zarządzanie projektem i ludźmi

Jakość Pomysłu

Komentarz:

Zespół częściowo rozumie potrzeby klienta; koncepcja nie jest wiarygodna brak zrozumienia zasadniczych kryteriów *

Zespół rozumie techniczne i inne potrzeby klienta; koncepcja jest wiarygodna i spełnia zasadnicze kryteria i ograniczenia *

Zespół w pełni rozumie potrzeby klienta; koncepcja jest nowatorska i spełnia wszystkie wymagania i ograniczenia *

Koszty Wykonania

Komentarz:

Koszty wykonania są ogólnie zignorowane; koncepcja nie jest opłacalna

Koszty wykonania są omówione;

koncepcja jest wykonalna;Efektywna ocena kosztów i opłacalności wyników dla społeczeństwa;


* Proszę o jak najszersze uwzględnienie następujących wątków wystąpienia: ekonomiczne, środowiskowe, możliwość kontynuacji, możliwość produkcji, względy etyczne, bezpieczeństwa i zdrowia, społeczne i polityczne.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna