Prezentacja szósta strona głÓwna prezentacji – portretyPobieranie 12.61 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.61 Kb.
(Stanowisko z tabletem i prezentacją biografii Adama Mickiewicza części pierwszej: lata dzieciństwa i młodości 1798-1823 do wygnania Mickiewicza i jego przyjaciół filomatów z guberni wileńsko-kowieńskiej)

  • PREZENTACJA SZÓSTA

STRONA GŁÓWNA PREZENTACJI – PORTRETY

MICKIEWICZ W ŚRODKU WOKÓŁ NIEGO PODOBIZNY RODZICÓW, BRACI, PRZYJACIÓŁ, PROFESORÓW, ALE RÓWNIEŻ POSTACI HISTORYCZNYCHDRUGA STRONA PREZENTACJI: MAPA NOWOGRÓDCZYZNY Z OKOLICAMI MICKIEWICZOWSKIMI, WILNO I KOWNO Z ADRESAMI I WAŻNYMI DLA BIOGRAFII MŁODZIEŃCZEJ

TRZECIA STRONA PREZENTACJI: WIELKA IMPROWIZACJA, FRAGMENT FILMU TADEUSZA KONWICKIEGO „LAWA” Z 1989 ROKU - 14,10 MIN

PODOBIZNY RODZICÓW Z PROFILU I HERB RODOWY PORAJ

BARBARY Z MAJEWSKICH MICKIEWICZOWEJ (1767-1820) I MIKOŁAJA (1765 – 16 V 1812)

NARODZINY (24 XII 1798) I CHRZEST ADAMA

Roku pańskiego 1799 miesiąca Lutego 12 dnia, najprzewielebniejszy J. X. Antoni Postlett, kanonik kurlandzki, ochrzcił niemowlę imionami: Adam Bernard, syna urodzonego Mikołaja Mickiewicza, komornika mińskiego, adwokata nowogródzkiego i Barbary Majewskiej, ślubnych i szlachetnych małżonków. Trzymali do chrztu Jaśnie Wielmożny Bernard Obuchowicz, sędzia ziemski mozyrski z urodzoną Anielą Uzłowską, małżonką sędziego granicznego powiatu nowogródzkiego. " (1)

O swoich antenatach, poeta żartobliwie wspomina. w Panu Tadeuszu:

 

Poraj, krzyknął Mickiewicz, z mitrą w polu złotem,

Herb książęcy, Stryjkowski (2) gęsto pisze o tem.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

 

Widać, że podupadła rodzina Mickiewiczów przechowywała tradycye lepszych dla niej czasów. W Pamiętniku (3) swoim, Franciszek, brat starszy Adama, wspomina że jemu był poruczony dozór "nad szczupłym, w szafie od lat wielu zawartym arsenałem. Tam to spoczywał cały uniform kawalerzysty ojca, jeszcze z czasów Kościuszki pod Wilnem używany i tam też uzbrojenie dziada, nieprzyjaciela króla Stanisława, pradziada stronnika Leszczyńskiego. " 

------------------------------

(1) Obacz kopie metryk urodzenia i pogrzebu Mickiewiczów z ksiąg kościoła rzymsko-katolickiego nowogródzkiego na str. 40, w IV. tomie Korespondencyi Adama Mickiewicza. Paryż 1885 r.

Barbara Mickiewiczowa „komornikowa, wdowa po zmarłym mężu Mikołaju, mająca lat 53” zmarła „Roku 1820 miesiąca Oktobra 9 dnia”, czyli 9/21 października (wypis z ksiąg parafialnych w Nowogródku, opublikowany w czwartym tomie Korespondencji przez Władysława Mickiewicza)

i Mikołaja Mickiewicza 1764 – 16/18 maja 1812

Adam Mickiewicz „często wspominał matkę, którą bardzo kochał. Będąc małem dzieckiem lubił siadać na ogoniastej sukni swojej matki i ciągnąc się w ten sposób za nią, po pokoju, wyobrażał sobie, że płynie albo jedzie sankami.”

„Nowogródek, stare miasto litewskich książąt, baszty na wyżynie ich zamku, a w opuszczonych murach świeże tradycye hucznych, zaciętych sejmików, na których ścierały się z sobą partyę Radziwiłłów, Niesiołowskich, Wołodkowiczów, Reytanów etc.; cudna przyroda okolic miasta i całego powiatu, najpiękniejszych może z ziem litewskich: rozkoszne doliny, po wzgórzach gaje zielone, miejscami kurhany i ślady szańców i okopów z czasu napadów tatarskich i późniejszych wojen, grunt żyzny, chłop zamożny, zaściankowa szlachta butna jeszcze i swobodna; po obywatelskich domach szczera, wesoła gościnność; zjazdy, polowania, gwarne zapusty i liczne kiermasze, w sądach pieniactwo i przy stołach: Kochajmy się. " (1)

Władysław Mickiewicz, Żywot Adama

(1) Obacz list Ignacego Domeyki do ks. J. Siemieńskiego w IV. tomie Korespondencyi Adama Mickiewicza. Paryż 1885 r.

PORTRETY PRZYJACIÓŁ ADAMA MICKIEWICZA Z CZASÓW STUDIÓW

PORTRETY ROSYJSKICH URZĘDNIKÓW PRZEPROWADZJĄCYCH ŚLEDZTWO NAD MŁODZIEŻĄ WILEŃSKĄ W SPRAWIE TAJNYCH ORGANIZACJI

KSIĄŻĘ ADAM CZARTORYSKI, który wierzył w szczerość Aleksandra I-go i na cnotach jego pokładał nadzieje zbawienia ojczyzny, korzystał z wpływu swojego u dworu i z chwilowych usposobień monarchy, aby stopniowo polepszać stan naukowy Litwy. Petersburg miał oczy wlepione w Paryż, nie tak więc czujnie śledził za tem, co się działo w krajach polskich. Za radą Czartoryskiego, Aleksander, spodziewając się skuteczniej oddziaływać przeciw sympatyom Polaków dla Francyi, zgodził się 24-go Stycznia 1803 r. na utworzenie okręgu naukowego wileńskiego, rozciągającego się na gubernie litewskie, oraz Wołyń, Podole i Kijowszczyznę. Kuratorem został mianowany książę Adam Czartoryski,

W nocy z 4 na 5 listopada 1823 roku Adam Mickiewicz został uwięziony przy ulicy Ostrobramskiej w klasztorze księży Bazylianów, przerobionym na więzienie stanu.

Pobieranie 12.61 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna