Prezes sądu okręgowego w łOMŻy lista biegłych sądowychPobieranie 194.44 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar194.44 Kb.PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻYLista biegłych sądowych

przy Sądzie Okręgowym w Łomży

Łomża 2016 rok


SPIS DZIEDZIN

1. BUDOWNICTWO, MATERIAŁY BUDOWLANE ……………………………………...str. 3

2. BADANIE DOKUMENTÓW, GRAFOLOGIA ………………………..………………..str. 4

3. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ……………………………………………. str. 4

3.1. bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

4. BIOLOGIA …………………………………………………………………………… str. 4-5

4.1. Genetyka człowieka

4.2. Biologia i ochrona przyrody w specjalnościach: ekologia i funkcjonowanie

ekosystemów oraz związanych z nimi gatunków roślin; ochrona i odtwarzanie

(renaturyzacja) ekosystemów oraz związanych z nimi gatunków roślin;

hydrologia obszarów podmokłych oraz związanych z nimi gatunków roślin;

ocena oddziaływania na środowisko; pielęgnacja drzew;

5. DROBIARSTWO ……………………………………………………………………… str. 5

6. ENERGETYKA ……………………………………………………………………… str. 5

6.1. sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków

6.2. pomiary zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody

użytkowej ze szczególnym uwzględnieniem na: indywidualne rozliczenia

kosztów ogrzewania; zużycie ciepłej wody; zużycie zimnej wody

6.3. ocena energetyczna budynków: kontrola urządzeń w zakresie

efektywności energetycznej; przenoszenie ciepła przez przegrody

budowlane; wilgoć w materiałach i przegrodach budowlanych.

7. GEODEZJA, SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI ………………………………. str. 5-6

8. HIGIENA ……………………………………………………………………………… str. 6

8.1.higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku

9. INFORMATYKA, ELEKTRONIKA ………………………………………………… str. 6-7

10. KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE ……………………………………………………… str. 7

11. LEŚNICTWO …………………………………………………………………………str. 7

12. PODATKI ……………………………………………………………………………. str. 7

13. RACHUNKOWOŚĆ ……………………………………………………………… str. 7

14. MECHANIKA ……………………………………………………………………… str. 7-8

14.1. Metaloznawstwo i obróbka cieplna metali

15. MEBLARSTWO …………………………………………………………………… str.8

16. NAUKI MEDYCZNE ……………………………………………………………… str.8

16.1. Chirurgia ……………………………………………………………… str.8

16.2. Choroby wewnętrzne ………………………………………………… str.8


  • gastroenterologia

  • endokrynologia

16.3. kardiologia …………………………………………………………… str. 8

16.4. onkologia ……………………………………………………………… str. 8

16.5. ortopedia, traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja medyczna str. 8

16.6. urologia ………………………………………………………………… str. 8

16.7. neurologia ……………………………………………………………… str. 9

16.8. okulistyka ……………………………………………………………… str. 9

16.9. psychiatria …………………………………………………………… str. 9

16.10. medycyna pracy …………………………………………………… str. 9

16.11. analityka medyczna i kliniczna …………………………………… str. 9

17. Nauki społeczne ………………………………………………………………… str. 9

17.1. psychologia

17.2. pedagogika

18. POŻARNICTWO …………………………………………………………………… str. 9

19. ROLNICTWO …………………………………………………………………… str. 9-10

20. ROLNICTWO – SZACOWANIE I LIKWIDACJA SZKÓD………………………. str.10

21. RUCH DROGOWY, TECHNIKA SAMOCHODOWA, WYPADKI …………… str.10

22. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ……………………………………………………… str.11

Podane dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.
Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.Lp.

Nazwisko i Imię

telefon

specjalność

Czas trwania kadencji


1. budownictwo


1

Sieredziński Tomasz Paweł

kom. 503 026 449; email: tstomdach@wp.pl

- konstrukcje budowlane  inżynierskie;

- kierowanie i nadzorowanie prac budowlanych;

- ocena stanu technicznego obiektów budowlanych

31.12.20192

Stankiewicz Janusz Andrzej

kom. 602 349 093

budownictwo

31.12.2018

3

dr inż. Stawiarski Przemysław

kom. 603 324 300; e-mail: biuro@opiniesadowe.pl;


budownictwo i materiały budowlane, bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych – w specjalności:

- wykonawstwo, technologia i roboty budowlane,

- nadzór budowlany,

- obiekty i konstrukcje budowlane,

- stan techniczny, zużycie, uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych,

- zniszczenia i katastrofy budowlane

- kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych,

- prawo budowlane i przepisy związane,

- materiały budowlane,

- bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

31.12.20192. badanie autentyczności dokumentów


4

Porcz Waldemar

kom. 500 680 300

email: waldemarporcz@gmail.combadanie dokumentów w zakresie: identyfikacja osób na podstawie pisma ręcznego i podpisów; identyfikacja maszyn do pisania na podstawie pisma maszynowego; określanie autentyczności dokumentów na podstawie porównawczej analizy pisma ręcznego, maszynowego, podpisów, odcisków pieczęci oraz druku; podstawowej analizy dokumentów w zakresie techniki ich sporządzania


31.12.2020


grafologia


5

Gorzkowska Karolina

kom. 505 842 830 e-mail:

karolina@kamargo.pl

psychografologia, grafologia, badanie pisma ręcznego

31.12.2018

6


Kwiatkowska Emilia


kom. 504 101 939; e-mail: kwiatkowska.emilia@gmail.com

grafologia


31.12.20163. bezpieczeństwo i higiena pracy

3.1. bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych


7

Maciejewski Jan Piotr

kom. 882 410 520; e-mail: jan.maciejewski@workmax.pl

bezpieczeństwo i higiena pracy


31.12.2020

8

dr inż. Stawiarski Przemysław

kom. 603 324 300; e-mail: biuro@opiniesadowe.pl;

bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych jak w Lp.4

31.12.2019


4. Biologia
4.1. genetyka człowieka

9

Łuczak Wojciech

NZOZ Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed s.j. J. Świerczyński, ul. Św. Marcin 49, 61-806 Poznań

kom. 502 684 881

e-mail: wluczak@gmail.com


genetyka człowieka

31.12.2017


4.2. biologia i ochrona przyrody


10

Jarzombkowski Filip Mariusz

kom. 500 118 029; email: f.jarzombkowski@itp.edu.pl

1.ekologia i funkcjonowanie ekosystemów oraz związanych z nimi gatunków roślin;

2.ochrona i odtwarzanie (renaturyzacja) ekosystemów oraz związanych z nimi gatunków roślin;

3. hydrologia obszarów podmokłych oraz związanych z nimi gatunków roślin;

4.ocena oddziaływania na środowisko;

5. pielęgnacja drzew;

6. rolnictwo: zrównoważone użytkowanie łąk i pastwisk;

użytki zielone oraz nieużytki rolnicze


31.12.2020


5. drobiarstwo


11

dr inż. Gilewski Ryszard

kom. 602 228 321

e-mail: ryszard-gilewski@wp.pl
drobiarstwo

31.12.2017


6. energetyka

6.1., 6.2, 6.3


12

Pietraszko Mariuszkom.. 698 748 094

e-mail: dage@tlen.pl1. sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków

2. pomiary zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ze szczególnym uwzględnieniem na: indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania; zużycie ciepłej wody; zużycie zimnej wody

3. ocena energetyczna budynków: kontrola urządzeń w zakresie efektywności energetycznej; przenoszenie ciepła przez przegrody budowlane; wilgoć w materiałach i przegrodach budowlanych.

31.12.2018


7. geodezja, szacowanie nieruchomości


13

Bagiński Witold Ryszard

k. 692 354 166

geodezja


31.12.2021

14

Brożyna Łukasz


k. 608 628 662

geodezja i kartografia

31.12.2021

15

Brożyna Marian


kom. 604 225 062

e-mail; bromar1@poczta.onet.plgeodezja i szacowanie nieruchomości

31.12.2017

16

Brzostowski Marian Dariusz

k. 602 744 760 , e-mail: marian.dariusz.brzostowski@interia.pl

geodezja i kartografia w specjalności:

- geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

- rozgraniczenia, podziały oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

- geodezyjnej obsługi inwestycji

31.12.2018

17

Cymkowska Małgorzata


k. 660 707 982; e-mail:

cymkowska@gmail.comgeodezja w specjalności:

- geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

31.12.2018

18

Dudkiewicz Arkadiusz

k. 662 245 246; e-mail: arkadiusz.dudkiewicz@dudkiewicz.com.pl

szacowanie nieruchomości

31.12.2019

19

Dudkiewicz Jerzy

k. 696 907 561; e-mail:

jerzy.dudkiewicz@dudkiewicz.com.pl


szacowanie nieruchomości

31.12.2019

20

Faszcza Elwira Teresa

k. 513 562 753

e-mail: wycena.zambrow@gmail.comszacowanie nieruchomości

31.12.2018

21

Leszczyk Monika


k. 509 035 804

monika@cres.com.pl

szacowanie nieruchomości

31.12.2020

22

Kowalewski Jerzy

k.606 623 221

e-mail: jerzyk441@interia.pl


geodezja

31.12.2018

23

Kozikowski Stanisław

*

geodezja i szacowanie nieruchomości

31.12.2021

24

Kulawczyk Witold


k.505 364 652

e-mail: wkulawczyk@bialystok.uw.gov.plgeodezja

31.12.2018

25

Nowacki Jacek

kom. 608 098 547 e-mail:

jacknowacki@poczta.onet.pl

geodezja i kartografia w specjalności:

- geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

- rozgraniczenia, podziały oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

- geodezyjnej obsługi inwestycji

31.12.2018

26

Samborski Krzysztof

k. 600 990 280; 534 933 233 lub 86 215 02 30; e-mail: krzysztof.samborski@wp.pl

geodezja

31.12.2017

27

Waluk-Pacholska Joanna Bożena

k.602 465 607

e-mail: waluk.pacholska@gmail.comwycena nieruchomości oraz wycena wielkości pochodnych od wartości nieruchomości (czynszów, służebności)

31.12.2020

28

Wyszyński Franciszek

k. 505 400 882;

e-mail: fwyszynski@wp.pl
geodezja


31.12.2017


8. higiena - 8.1.


29

dr inż. Stachelska Milena Alicja

k. 798 385 983

e-mail: milenastach@poczta.onet.plhigiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku- specjalność: towaroznawstwo, żywienie człowieka, bezpieczeństwo żywności, zatrucia pokarmowe, zanieczyszczenia mikrobiologiczne

31.12.2019


9. informatyka i elektronika30

Chojnowski Adam Piotr

kom. 692-412-818; e-mail: adampch@poczta.onet.pl

Informatykasystemy komputerowe; informatyka śledcza;


elektronika radioelektronika; metrologia (miernictwo elektryczne i elektroniczne)

31.12.201931

Gutowski Ireneusz

k. 502 129 256

ireneuszgutowski@gmail.com

informatyka


31.12.2020

32

Walczuk Zbigniew

kom. 507 194 448

Informatyka- specjalność: odzysk danych oraz analiza zawartości dysków twardych komputerów, dysków optycznych, kart pamięci i innych nośników informacji.


31.12.2018


10. księgowość i finanse


33

Chmulak Agnieszka Jadwiga

kom. 517 319 944

e-mail:


biuro@kancelaria-genesis.pl

Księgowość i finanse specjalność:


konsolidacja sprawozdań, sprawozdawczość finansowa, prawo bilansowe i podatkowe, wycena majątkowa przedsiębiorstwa, analizy i ekspertyzy ekonomiczne, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rachunkowość i finanse obejmujące handel i usługi, spółki z o.o., zarządzanie finansami, kadry i płace


31.12.2018


11. leśnictwo


34

Chmielewski Tomaszkom. 692 889 891;

email: chmiel@poczta.fm


leśnictwo


31.12.2020


12. podatki

35

Dudkiewicz Arkadiusz

tel. 662 245 246;

fax 86 225 23 74

e-mail: dudkiewicz@doradztwo-dudkiewicz.pl


podatki

31.12.2018

36

Napiórkowski Artur

k. 501 123 678;

e-mail: artur.napiorkowski@wp.plpodatki

31.12.2017


13. rachunkowość

37

Gacka Hanna

k.604 878 590

e-mail: hanna.gacka@gmail.comrachunkowość

31.12.2018

38

Gąsiewska Joanna

kom. 502 018 794rachunkowość

31.12.2016


14. mechanika

39

Berger Witold

**

metaloznawstwo, obróbka cieplna metali


31.12.2020


15. meblarstwo


40

Cwityński Tomasz

kom. 605 268 978 ; e-mail: cedrys@poczta.fm


meblarstwo; wyroby z drewna; wyroby z materiałów drewnopodobnych i drewnopochodnych; ergonomia wnętrz

31.12.2019


16. nauki medyczne
16.1. chirurgia


41

Szymański Tomasz

*

chirurgia ogólna

31.12.2019


16.2. choroby wewnętrzne


42

Olszewski Stanisław

tel. 86 216 24 59

e-mail: stanolsz@wp.plchoroby wewnętrzne i gastroenterologia

31.12.2018

43

Olszewska Barbara Alina

tel. 86 216 24 59

choroby wewnętrzne i endokrynologia

31.12.201916.3. kardiologia


44

Kielich Wojciech Marek

kom.530 565 813

email: nzoz.komed@interia.pl

kardiologia

31.12.2020

45

Szymczak Krzysztof Mieczysław

*

kardiologia

31.12.201816.4. onkologia


46

Maksińska-Rybakiewicz Magdalena

*

onkologia kliniczna

31.12.201816.5. ortopedia , traumatologia, rehabilitacja medyczna


47

Raszczyk Marek Wojciech

*

ortopedia i traumatologia

31.12.2018

48

Siemion Jarosław

kom. 668 451 9 45
e-mail: jsb2@gazeta.pl

ortopedia i traumatologia narządu ruchu;

rehabilitacja medyczna

31.12.201949

Wądołowski Janusz

e-mail: jw100@gazeta.pl


ortopedia i traumatologia

31.12.2019


16.6.urologia


50

Jagodziński Roman

*

Urologia


31.12.201816.7. neurologia

51

Brzózka Monika

kom. 509 114 617; e-mail: moniab.1982@wp.pl

neurologia

31.12.202116.8. okulistyka


52

Kielich Agnieszka Maria

kom. 530 565 813

email: nzoz.komed@interia.plokulistyka

31.12.2020

53

Mieczkowska Barbara Teresa

kom. 600360838

e-mail: barbara.mieczkowska@wp.plokulistyka

31.12.2017


16.9. psychiatria


54

Chojnowski Janusz

*psychiatria

31.12.201816.10. medycyna pracy


55

Gulińska Krystyna

*

medycyna pracy


31.12.2019

56

Piaszczyk Joanna

*

medycyna pracy


31.12.2018


16.11. analityka medyczna i kliniczna


57

Olender-Sidorowicz Dorota Małgorzata

kom. 516 179 137

email: dorota.sidorowicz05@wp.planalityka medyczna i kliniczna

31.12.2020


17. nauki społeczne


58

Godlewska Monika


*

psychologia

31.12.2020

59

Jastrzębska Bożena Hanna

kom. 512 132 355

psychologia

31.12.2018

60

Piórkowska Halina

*


psychologia

31.12.2018

61

Rytel Małgorzata

k. 608 521 235

e-mail: psycholog.lomza@gmail.compsychologia

31.12.2020

62

Soliwoda Teresa

kom. 505 984 396

e-mail: soliwodat@onet.eupedagogika

31.12.2020

63

Wądołowska Monika

k. 602 458 448

monika_gawrych@o2.pl

psychologia

31.12.2020


18. pożarnictwo


64

Porowski Lucjan

kom. 600 284 929; e-mail: lporowski@gazeta.pl

pożarnictwo

31.12.2018
19. rolnictwo


65

Chądzyński Stanisław

kom. 505 972 753;

e-mail: chadzynski@op.pl1.ekonomia i technologia produkcji rolnej

2. maszyny rolnicze i leśne

31.12.2017

66

Jarzombkowski Filip Mariusz

kom. 500 118 029; email: f.jarzombkowski@itp.edu.pl

1.zrównoważone użytkowanie łąk i pastwisk;

2.użytki zielone oraz nieużytki rolnicze (patrz L.p. 11)

31.12.2020

67

Karaszewski Jerzy

kom.600 423 969

e-mail: JerzyKaraszewski@gmail.comrolnictwo

31.12.2018

68

Niebrzydowski Adam Mariusz

kom. 606 711 398

e-mail: adam.niebrzydowski@o2.plrolnictwo

31.12.2018


20.rolnictwo - szacowanie i likwidacja szkód


69

Turek Andrzej Janusz

k.608 706 254

e-mail: abturek@wp.plszacowanie i likwidacja szkód w uprawach i płodach rolnych powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące

31.12.202021. ruch drogowy, wypadki


70

Grabiński Sebastian

k. 660 678 810

s.grabinski@interia.pl

bezpieczeństwo ruchu drogowego

31.12.2020

71

Karpiński Krzysztof Jacek

k. 781 561 419; e-mail: karpik03@wp.pl

technika pojazdów samochodowych i maszyn,

kalkulacja napraw pojazdów i maszyn,

rekonstrukcja wypadków drogowych

31.12.2017

72

Marczuk Tomasz

e-mail: tomasz.marczuk@op.pl

technika samochodowa, ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków drogowych

31.12.2020

73

Matusiak Marek

kom. 781 250 467

e-mail: matusiak4m@gmail.comruch drogowy, rekonstrukcja zdarzeń drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów

31.12.2019

74

Redo Piotr Kazimierz

kom. 604 454 914; e-mail:

p.redo@sim-tech.org.pl


technika samochodowa, ruch drogowy, wycena pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych oraz wycena ruchomości

31.12.2018

75

Roszkowski Edward

k. 660 457 185; e-mail:

eroszkowski@wp.pl

ruch drogowy, technika samochodowa

31.12.2017

76

Sewastianowicz Adam


kom. 606 47 49 49

e-mail: as.ekspert@wp.plrekonstrukcja wypadków drogowych; wycena ruchomości; wycena maszyn i urządzeń oraz środków technicznych; technika motoryzacyjna i ruch drogowy; mechanika maszyn rolniczych i urządzeń

31.12.2019

77

Sidorowicz Ryszard

k. 601 691 290

r.sido@wp.pl

mechanika pojazdowa i ruch drogowy

Posiada program V-SIM 331.12.2021

78

Szymański Sławomir

kom. 601 303 537

konrad.ssss@poczta.onet.pl

technika samochodowa; ruch drogowy i odtwarzanie przebiegu kolizji i wypadków drogowych; wycena wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw powypadkowych; wycena maszyn i urządzeń przemysłowych i rolniczych

31.12.2020

79

Wieński Kazimierz

kom.608 158 276; e-mail: wieka5@wp.pl

ruch drogowy i technika samochodowa

31.12.2018

22. zamówienia publiczne


80

Bebłowski Grzegorz

kom. 500 204 250


e-mail: biegly@beblowski.pl

zamówienia publiczne

31.12.2018

* biegli, którzy nie wyrazili zgody na publikację danych kontaktowych na stronie internetowej. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach sądowych Sądu Okręgowego w Łomży** biegli, którzy nie odesłali oświadczeń umożliwiających podanie ich danych kontaktowych na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łomży


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna