Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańsk w 2014 rokuPobieranie 350.45 Kb.
Strona1/3
Data03.05.2016
Rozmiar350.45 Kb.
  1   2   3
Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańsk w 2014 roku.


Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 1554/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2013 r.
Biuro Prezydenta ds. Sportu zwraca się na podstawie pkt 14 ppkt 10 Zarządzenia Nr 1554/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2013 r. o zgłoszenie się przedstawicieli oferentów w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Nie dotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 14 ppkt 10, będzie równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
Dokumenty jakie należy złożyć do zawarcia umów:
Do zawarcia umów na realizację zgłoszonych zadań należy do każdej oferty obowiązkowo przedłożyć następujące dokumenty:

1. oświadczenie dotyczące podatku VAT /plik do pobrania/

2. potwierdzenia numeru konta, na które ma być przekazana dotacja

3. wskazanie osób upoważnionych/ w tym serię i nr dowodu osobistego upoważnionego/ do podpisania umowy na realizację zadaniaOprócz w/w dokumentów do zadań na realizację:

a) szkoleń należy przedłożyć

- zaktualizowany harmonogram realizowanego zadania ( proszę o podanie planu zajęć, z uwzględnieniem miejsca treningów) /plik do pobrania/- jeżeli udzielona dotacja jest mniejsza niż wnioskowana

- zaktualizowany kosztorys realizowanego zadania /plik do pobrania/- jeżeli udzielona dotacja jest mniejsza niż wnioskowana

- potwierdzenia uprawnień dotowanych trenerów/instruktorów oraz podania liczby

szkolonych zawodników – dot. obowiązkowo wszystkich ofert

b) organizacji imprez sportowych należy przedłożyć - w przypadku uzyskania dotacji mniejszej niż wnioskowana:

- zaktualizowany harmonogram realizowanego zadania ( proszę także o podanie daty, czasu i miejsca realizowanego zadania) /plik do pobrania/

- zaktualizowany kosztorys realizowanego zadania /plik do pobrania/

c) uczestnictwa w imprezach sportowych należy przedłożyć - w przypadku uzyskania dotacji mniejszej niż wnioskowana:

- zaktualizowany harmonogram realizowanego zadania ( proszę także o podanie daty, czasu i miejsca realizowanego zadania) /plik do pobrania/

- zaktualizowany kosztorys realizowanego zadania /plik do pobrania/

d) organizacji i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym należy przedłożyć - w przypadku uzyskania dotacji mniejszej niż wnioskowana:

- zaktualizowany harmonogram realizowanego zadania ( proszę także o podanie daty, czasu i miejsca realizowanego zadania) /plik do pobrania/- zaktualizowany kosztorys realizowanego zadania /plik do pobrania/
Warunki umowy i składana dokumentacja będzie konsultowana w siedzibie Biura Prezydenta ds. Sportu Urząd Miejski- ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk IV piętro, pok. 405.
Zgodnie z pkt 16 Załącznika Nr 1 (Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańsk w roku 2014) do Zarządzenia Nr 1554/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2013 r. – „Decyzje o wyborze oferenta podejmuje Prezydent w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. Od decyzji Prezydenta nie przysługuje odwołanie.

Wykaz ofert na realizację zadania nr 1 -"realizacja programów szkolenia sportowego z wyłączeniem dyscypliny piłki nożnej - konkurs 2014 roku


l.p.

nr oferty

nazwa klubu

nazwa zadania

 

1

5/2014

Uczniowski Klub Sportowy "AJAS"

Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach-styl klasyczny

7 000,00 zł

 2

13/2014

Uczniowski Klub Sportowy "Bursztyn"

Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo w badmintonie

7 000,00 zł

3

39/2014

Gdański Klub Wioślarski "Drakkar"

Przygotowanie do współzawodnictwa w wioślarstwie

12 000,00 zł

 4

42/2014

Gdański Klub Sportowy "Champion"

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kickboxing

5 000,00 zł

5

47/2014

Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec

Realizacja programów szkolenia sportowego - sekcja hokeja na lodzie

10 000,00 zł

6

52/2014

Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec

Realizacja programów szkolenia sportowego - sekcja łyżwiarstwa figurowego

7 000,00 zł

7

54/2014

Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec

Realizacja programów szkolenia sportowego - sekcja short track

7 000,00 zł

 8

56/2014

Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec

Realizacja programów szkolenia sportowego - sekcja siatkówki

7 000,00 zł

 9

63/2014

Gdańskie Towarzystwo Brydżowe

Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym

9 000,00 zł

10

71/2014

Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk

Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego MRKS "Gdańsk"

22 000,00 zł

11

73/2014

Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk

Szkolenie sportowe w sekcji łuczniczej MRKS "Gdańsk"

12 000,00 zł

12

74/2014

Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk

Szkolenie sportowe w sekcji kajakowej MRKS "Gdańsk"

7 000,00 zł

13

84/2014

Gedania S.A.

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt celem przygotowania do rywalizacji i współzawodnictwa sportowego (mini siatkówka, młodziczki, kadetki i juniorki)

55 000,00 zł

14

98/2014

Klub Sportowy "Gdańsk Curling Club"

Szkolenie i trening w dyscyplinie sportowej curling

7 000,00 zł

 15

100/2014

Uczniowski Klub Sportowy De La Salle

Zostań Mistrzem!!! - program szkolenia w narciarstwie alpejskim

3 000,00 zł

16

101/2014

Uczniowski Klub Sportowy De La Salle

Wyrównanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie barier dostepu do uprawiania szermierki

7 000,00 zł

 17

103/2014

Uczniowski Klub Sportowy De La Salle

Gra w koszykówkę najlepszą drogą w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży

7 000,00 zł

18

104/2014

Uczniowski Klub Sportowy De La Salle

Strzelanie śrutowe drogą do doskonałości drogą do Rio-kontynuacja

7 000,00 zł

19

109/2014

Gdański Klub Taekwon-Do

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF

20 000,00 zł

20

115/2014

Trefl Gdańsk Spółka Akcyjna

Realizacja programu szkolenia drużyn młodzieżowych Trefla Gdańsk w piłce siatkowej.Szkolimy Młodych Siatkarzy - od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do reprezentacji Polski i Plus Ligi

65 000,00 zł

21

130/2014

Gdański Klub Żeglarski

Realizacja programów szkolenia żeglarskiego 2014 w klasach Optimist, UKS deska, BIC TECHNO, RS:X,FIN, Windsurfing śnieżno-lodowy

42 000,00 zł

22

143/2014

Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"

Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie zawodnikó do rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego

56 000,00 zł

23

154/2014

Gdański Klub Sportowy "Korsarz"

Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce w ramach systemu współzawodnictwa młodzieżowego

10 000,00 zł

24

175/2014

Rugby Club "Lechia" Gdańsk

Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych w dycyplinie rugby

65 000,00 zł

25

187/2014

Miejski Klub Sportowy Atleta w Gdańsku

Szkolenie dzieci i młodzieży w róznych dyscyplinach sportu w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego w sekcji podnoszenia ciężarów

21 000,00 zł

26

197/2014

Stowarzyszenie "Klub Sportowy Olimpia Osowa"

Od smyka do olimpijczyka-szkolenie drużyny seniorskiej oraz dzieci i młodzieży w unihokeju w ramach współzawodnictwa Systemu Sportu Młodzieżowego

15 000,00 zł

27

204/2014

Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy

Lekka atletyka nie jest wcale taka lekka 2014-szkolenie zawodników sekcji la MMKS Gdańsk

16 000,00 zł

28

210/2014

Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy

Badminton sportem wiodącym w 2014 r.-szkolenie zawodników sekcji badmintona MMKS Gdańsk /01.01-31.12/

5 000,00 zł

 29

218/2014

Klub Sportowy Meduza

Gra w koszykówkę rozwija talent, kształtuje osobowość, integruje środowisko./01.01-31.12/

7 000,00 zł

 30

219/2014

Gdański Klub kickboxingu "Duet"

Kick-Boxing-sport i rekreacja-szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w systemie sportu młodzieżowego /01.03-31.12/

7 000,00 zł

31

226/2014

Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka"

Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie

10 000,00 zł

32

229/2014

Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk

Realizacja programów szkolenia sportowego w pięcioboju nowoczesnym

7 000,00 zł

33

230/2014

Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk

Realizacja programów szkolenia sportowego w pływaniu

10 000,00 zł

34

247/2014

Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica-Gdańsk"

Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach

17 000,00 zł

 35

258/2014

Uczniowski Klub Sportowy "Gedanensis" Gdańsk

Szkolenie dzieci i młodzieży "Szachy Łączą, Uczą, Wychowują" /02.01-31.12/

9 000,00 zł

36

263/2014

Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"

Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie

7 000,00 zł

 37

267/2014

Gdańska Szkoła Koszykówki "Młode Lwy"

Młode Lwy szkolą młodych koszykarzy

7 000,00 zł

38

269/2014

Gdański Klub Tenisa Stołowego

Organizacja i prowadzenie całorocznego treningu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży

15 000,00 zł

39

271/2014

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Szansa -Start Gdańsk"

Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych -tenis stołowy

5 000,00 zł

40

272/2014

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Szansa -Start Gdańsk"

Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych -pływanie

5 000,00 zł

41

273/2014

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Szansa -Start Gdańsk"

Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych -lekka atletyka

5 000,00 zł

42

282/2014

Uczniowski Klub Sportowy "Bursztyn" Gdańsk

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwondo olimpijskiego

10 000,00 zł

43

289/2014

Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże

Szkolenie dzieci i młodzieży w szkółce mini-żużlowej

27 000,00 zł

44

290/2014

Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże

Szkolenie młodzieży w ramach szkółki żużlowej na dużym torze - GKŻ Wybrzeże

27 000,00 zł

45

295/2014

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie orientacja sportowa w ramach sportu młodzieżowego 2014 roku

7 000,00 zł

46

320/2014

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie biathlon w ramach sportu młodzieżowego 2014 roku

7 000,00 zł

47

324/2014

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk

Zabezpieczenie oraz realizacja procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna w ramach projektu "Mini Wybrzeże"

10 000,00 zł

48

326/2014

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk

Zabezpieczenie oraz realizacja procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna w ramach projektu "Młode Wybrzeże"

10 000,00 zł

49

337/2014

Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańsk"

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2014 roku w gimnastyce sportowej mężczyzn

40 000,00 zł

50

342/2014

Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańsk"

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2014 roku w gimnastyce sportowej kobiet

7 000,00 zł

51

343/2014

Uczniowski Klub Sportowy "Atena"

Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego

60 000,00 zł

52

354/2014

Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu

30 000,00 zł

 53

355/2014

Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"

Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego, pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch - koszykówka jest ok."

7 000,00 zł

54

356/2014

Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu

9 000,00 zł

55

379/2014

Uczniowski Klub Sportowy "Motława"

Profesjonalne organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej

9 000,00 zł

 56

383/2014

Uczniowski Klub Sportowy "Korona" Gdańsk

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy

7 000,00 zł

57

394/2014

Klub Sportowy AZS AWFiS

Całoroczne szkolenie chłopców uzdolnionych sportowo w KS AZS AWFiS Gdańsk w 2014 roku w gimnastyce sportowej

12 000,00 zł

58

395/2014

Klub Sportowy AZS AWFiS

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa deskowego (windsurfingu), "Pływamy jak Piotr Myszka".

9 000,00 zł

59

397/2014

Klub Sportowy AZS AWFiS

Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AZS AWFiS w dyscyplinie pływanie w ramach systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży

15 000,00 zł

60

399/2014

Klub Sportowy AZS AWFiS

Wsparcie realizacji programów całorocznego szkolenia sportowego w dyscyplinie lekka atletyka

110 000,00 zł

61

400/2014

Klub Sportowy AZS AWFiS

Wsparcie realizacji programów całorocznego szkolenia sportowego w dyscyplinie judo

70 000,00 zł

62

401/2014

Klub Sportowy AZS AWFiS

Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie

65 000,00 zł

63

402/2014

Klub Sportowy AZS AWFiS

Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tenisie stołowym na terenie Gminy Miasta Gdańsk w roku 2014

20 000,00 zł

64

403/2014

Klub Sportowy AZS AWFiS

Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce

90 000,00 zł

Oferty nie zamieszczone w ogłoszeniu nie uzyskały akceptacji Komisji Konkursowej.

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna