Prl w mediach – media w prl-u” Konferencja „prl w mediach – media w prl-u”Pobieranie 11.17 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.17 Kb.
PRL w mediach – media w PRL-u”
Konferencja „PRL w mediach – media w PRL-u” jest drugim spotkaniem z cyklu „Propaganda PRL-u” organizowanym przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. Współorganizatorem jest Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego (pierwsze spotkanie z tej serii odbyło się w roku 2002 i dotyczyło roli propagandy w PRL, jej struktur oraz funkcjonowania, współorganizatorem był wówczas Instytut Historii UG – materiały pokonferencyjne przygotowywane są obecnie do druku). W spotkaniu wezmą udział naukowcy z Gdańska (OBEP IPN Gdańsk, Instytut Politologii UG), Poznania oraz Warszawy.
Sesja odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2003 r. w auli Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Aleja Hallera 122 Gdańsk-Wrzeszcz

Głównym tematem przewodnim tego spotkania będą media. Omawiana będzie rola, jaką pełniły one w Polsce przed 1989 r., obszary możliwej wolności, w jakich mogły funkcjonować (zarówno media oficjalne jak i „drugi obieg”) oraz to, jaki kształtowały one obraz w społeczeństwie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program konferencji:
Dzień pierwszy – 19 listopada (środa)
10.00 – otwarcie konferencji

10.20 – Referaty:
 • Media w PRL – prof. Jerzy Eisler (IPN Warszawa)

 • Obraz historii Polski w kinie i telewizji PRL – Janusz Kotański (IPN Warszawa)

 • Telewizja przełomu lat 60-tych i 70-tych – Patryk Pleskot (Uniwersytet Warszawski)

 • Udział radiostacji „Kraj” w „akcji powrotowej” wychodźstwa polskiego – dr Sławomir Cenckiewicz (IPN Gdańsk)

 • Nieugiętość czy kompromis – prasa katolicka w latach 1945-1956 – dr Tomasz Chinciński (IPN Gdańsk)

 • Prasa mniejszości narodowych w PRL (wybrane przykłady) – dr Piotr Semków (IPN Gdańsk)

12.40-13.30 – Dyskusja


Dzień drugi – 20 listopada (czwartek)

9.30 – Referaty:
 • Polonia w mediach PRL – prof. Andrzej Chodubski (UG)

 • Obraz Polski w propagandzie wielkiej Brytanii (1948-1958) – dr Jacek Tebinka (UG)

 • PRL na łamach paryskiej „Kultury” – Marcin Ślaski (UG)

 • „Polskie miesiące” w centralnej prasie PRL - dr Bogusław Gogol (UG)

 • Obraz sierpnia 80 w prasie Trójmiejskiej – dr Tadeusz Dmochowski (UG)

 • Działalność podziemnych rozgłośni radiowych w okresie stanu wojennego - Przemysław Zwiernik (IPN Poznań)

11.50 – 12.30 – Dyskusja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oprócz referatów i dyskusji wokół nich organizatorzy przewidują dwa panele dyskusyjne, w których udział wezmą zaproszeni naukowcy – specjaliści z danej problematyki
Dzień pierwszy (środa):
13.50-15.50 – „Media w PRL – rola i granice wolności” – uczestnicy: prof. Jerzy Eisler,

prof. Wiktor Pepliński, prof. Adam Gwiazda.


Dzień drugi (czwartek):
12.50-14.50 – „PRL w mediach – wizerunek Polski i Polaków” – prof. Marek Malinowski, Janusz Kotański, dr Sławomir Cenckiewicz
Przewidywany jest też druk materiałów pokonferencyjnych.
Telefony kontaktowe:
dr Piotr Niwiński (IPN Gdańsk) – (+58) 660-67-70

dr Igor Hałagida (IPN Gdańsk) – (+58) 660-67-71
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna