Problemy srodowiskowePobieranie 31.74 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar31.74 Kb.

ENVIRONMENTAL ISSUES

Key words & Definitions

PROBLEMY SRODOWISKOWE

Ważne słowa i definicje
Energy

The power to do something.Energia

Siła do dzialaniaAcid Rain

Rain that contains chemicals added by human activityKwaśny deszcz

Deszcz zawierajacy chemikalia, które dostały się do atmosfery przez ludzką działalność


Exploitation

The selfish use or development

of something for our own

benefit, without considering

how it will affect other people

and the environment.Eksplotacja

Egoistyczne wykorzystanie czegoś dla własnej korzyści, bez myślenia w jaki sposób wpłynie to na innych ludzi I środowisko naturalneCarbon dioxide

A gas produced by respiration, harmful amounts produced by burning fossil fuelsDwutlenek wegla

Wytwarzany w procesie oddychnia wydalany do środowiska w niewielkich, nieszkodliwych ilościach, część ulega spalaniu


Extinct

Wildlife which can no

longer be found living on

the earthWymarły.

Dzika fauna i flora, która wyginęła i nie można jej już znaleźć na ziemiConservation

The protection of the

Environment.


Konserwacja

Ochrona środowiska


Fossil fuels

Fuels formed from the

Remains of plants or

ancient life. For example

coal, gas and oil.


Paliwa naturalne (kopalniane)

Paliwa powstałe z pozostałości pierwotnych roślin i zwierząt, np wegielConflict

Disagreement over the use of resourcesKonflikt

Różnica pogąldów odnośnie użycia źródeł energii


Geothermal

Energy obtained from the hot rocks found under the earths surfaceGeotermalny

Energia pozyskana z gorących skał pod skorupą ziemską (przez źródła geotermalne – gorące żródła)Endangered species

Wildlife in danger of

becoming extinct.


Wymierające gatunki

Gatunki żyjące w swoim środowisku naturalnym, ale zagrożone wyginięciem


Greenhouse effect

Trapped heat that causes global warming
Efekt cieplarniany

Uwięzione ciepło, które powoduje globalne ocieplenieGlobal warming

The warming of the earth’s atmosphere by burning fossil

fuels and releasing carbon

dioxide.


Globalne ocieplenie

Ocieplenie atmosfery poprzez spalanie paliw naturalnych i uwalnianie dwutlenku wegla


Recycling

Turning waste into something which is usable againRecykling

Przetwarzanie odpadów w rzeczy nadające się do ponownego użytkuHydro- electricity

Energy obtained from using fast flowing waterHydrotermalny elektryczność

Energia elektryczna, powstała dzięki mocy płynącej wody


Resources

Things which are useful to

people. They may be

natural like coal, or of

value like money / skilled workers.


Zasoby - Potrzebne dla ludzi, mogą być naturalne np. węgiel czy żelazo albo nabyte jak pieniądze czy umiejętności

Mining

The extraction of minerals

found deep underground

-coal


Górnictwo

Wydobywanie minerałów znajdujących się głęboko pod ziemią


Species

Types of plants, animals, birds and fishGatunki

Typy roślin, zwierzát, ptaków i rybNatural resources

Raw materials which are

obtained from the environment.

e.g water, coal and woodZasoby naturalne

Źródła energii, ktore

pobieramy ze środowiska

(woda, węgiel, powietrze)


Thermal Power

Electricity produced by burning fossil fuelsEnergia termalina

Energia powstała na skutek spalania paliw naturalnychNon- renewable resources

Resources that can be used

only once e.g. oil and coal


Nieodnawialne źródła energii

Zasoby, które możemy użyć tylko jeden raz


Wilderness

An area of land untouched by humansDzika przyroda

Obszar nienaruszony przez człowieka
Thanks to St Peter’s School in Huntingdon for sharing this resource and to Tom Wlodarski of CREDS for checking the translations.
: Resources -> Documents
Documents -> Początek lekcji
Documents -> Cells Keywords with definitions Komórki słowa kluczowe z definicjami
Documents -> Force that acts against an object moving through the air. Also known as drag opór powietrza Siła,której akt przeciwstawia się obiektowi przemieszczające-mu się w kierunku powietrza. Znana także jako przeszkoda balanced forces When the
Documents -> Working with historical sources – Praca ze zródłami historycznymi What is a Source? – Co to jest zródło?
Documents -> Year 9 Unit 2 From life to death. Where are we going?
Documents -> Rok 7 Rozdział 5 Siddattha Gotama Buddha i
Documents -> Trzesienia ziemi
Documents -> Reception Zerówka Counting and recognising numbers – Liczenie i rozpoznawanie liczb
Documents -> Romeo i Juliet
Documents -> Limestone landscapes
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna