Procedura odbioru dużego (powyżej 20 kg) sprzętu rtv/agd z domóWPobieranie 10.45 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar10.45 Kb.


PROCEDURA ODBIORU DUŻEGO (POWYŻEJ 20 kg) SPRZĘTU RTV/AGD Z DOMÓW

Zwiększająca się co roku ilość wielkogabarytowych sprzętów zbieranych w funkcjonujących na terenie Związku dwunastu punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. PZON wskazuje, iż coraz więcej mieszkańców rozumie potrzebę bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa ich zagospodarowania. W celu uszczelnienia i podniesienia efektywności obecnie funkcjonującego systemu opartego na stacjonarnych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. PZON oraz objazdowych zbiórkach odpadów niebezpiecznych organizowanych dwa razy do roku na terenie każdej z gmin członkowskich KZG, od początku 2016 r. uruchomiona zostanie przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” usługa BEZPŁATNEGO odbioru dużego sprzętu RTV oraz AGD z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miast: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i Sopot oraz gmin: Wejherowo, Kosakowo i Szemud.Zgłoszenie sprzętu do odbioru:

Zgłoszenie konieczności odbioru zużytego sprzętu będzie przyjmowane telefonicznie w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 58 624 66 11.

Przy zgłoszeniu wymagane będzie podanie rodzaju sprzętu, preferowane godziny odbioru oraz imię, nazwisko, adres (z informacją, o piętrze w bloku/kamienicy), numeru telefonu w celu przekazania informacji zwrotnej o planowanym terminie odbioru. Sprzęt zgłoszony do odbioru musi być kompletny o wadze min. 20 kg.

Docelowo przewidujemy wprowadzenie również możliwości elektronicznego zgłoszenia sprzętu do odbioru poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.kzg.pl.Odbiór sprzętu:

Odbiór sprzętu odbywać się będzie przez dwuosobową ekipę wg ustalonego harmonogramu od wtorku – do piątku do godziny 18-19 oraz w soboty w godz. 9 – 15.

Na podstawie elektronicznej ewidencji zgłoszeń stworzony zostanie harmonogram odbioru, z określeniem dnia i orientacyjnej godziny przyjazdu kierowców po sprzęt do poszczególnych mieszkań. Niezwłocznie po ustaleniu harmonogramu zbiórki, pracownicy DGO będą informowali telefonicznie mieszkańców o planowanym terminie przyjazdu kierowców po zgłoszony sprzęt. Po rozmowach z mieszkańcami może jeszcze nastąpić ewentualna korekta harmonogramu.

Na początku każdego dnia pracy kierowcy będą otrzymywali dzienną listę z wykazem adresów nieruchomości, telefonem osób zgłaszających sprzęt do odbioru, na której mieszkańcy będą kwitować przekazanie sprzętu. W przypadku przygotowania przez mieszkańca niekompletnego sprzętu, kierowcy odmówią jego zabrania i będą zobowiązani do spisania protokołu nieprzyjęcia sprzętu wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej.

Kierowcy będą posiadali telefon komórkowy, z którego w razie potrzeby będą mogli się kontaktować z mieszkańcem i poinformować go o ewentualnym opóźnieniu przyjazdu.
Założenia kampanii informacyjno – promocyjnej
Głównymi partnerami odbioru sprzętu z domów będą urzędy miast i gmin należących do KZG. Współpraca będzie polegać na zamieszczeniu informacji na gminnych stronach internetowych oraz w gminnych biuletynach informacyjnych. Również przy każdym artykule KZG w gminnych biuletynach będzie informacja przypominająca o możliwości telefonicznego zgłoszenia wielkogabarytowego sprzętu RTV/AGD. Także na stronie internetowej Związku będzie to stała, specjalnie wydzielona informacja.

Na nowym samochodzie zostanie również zamieszczona widoczna informacja dotycząca bezpłatnego odbioru sprzętu z domów – będzie to ruchoma reklama naszych działań.

Działania skierowane będą także do spółdzielni mieszkaniowych, administracji i zarządców zasobów mieszkaniowych. Akcją informacyjną zastaną objęte rady dzielnic, sołtysi, przychodnie zdrowia, placówki oświatowe i handlowe, komunikacja miejska. Dodatkowe materiały informacyjne będą dystrybuowane 2 razy w roku wraz z plakatami i ulotkami rozwożonymi przed objazdową zbiórką odpadów niebezpiecznych. Planowane jest umieszczenie plakatów informacyjnych na klatkach schodowych oraz w innych miejscach bliskich mieszkańcom i często przez nich odwiedzanych.
Podsumowanie
Nowa usługa odbiorów wielkogabarytowego sprzętu RTV/AGD bezpośrednio z domów ma na celu doskonalenie i wzmocnienie istniejącego już pro środowiskowego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i będzie stanowić alternatywę dla komercyjnych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie gmin Związku, która ze względu na swoją koniunkturalność nie zapewnia stabilności.

Funkcjonowanie prowadzonych przez KZG równolegle trzech form zbiórki daje mieszkańcom możliwość wyboru sposobu przekazania zużytego sprzętu w sposób dla nich najwygodniejszy. Wieloletnie, stabilne działania Związku w zakresie zbiórki odpadów niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych z gospodarstw domowych mają wpływ na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz zainteresowanie tego typu zbiórkami, co przekłada się na coraz większe ilości zbieranych odpadów nietypowych, niebezpiecznych dla środowiska.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna