Procedura procesu dyplomowaniaPobieranie 7.52 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar7.52 Kb.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2015

Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.03.2015 r.

Procedura procesu dyplomowania

 1. Rada wydziału/instytutu/programowa przesyła zatwierdzone w regulaminowym czasie tematy prac dyplomowych w języku oryginału i angielskim (a także w j. polskim, jeżeli j. oryginału jest inny niż j. polski) oraz promotorów i recenzentów. Wykaz ww. danych, wraz z datą zatwierdzenia, należy przekazać do dziekanatów (również w formie elektronicznej) do końca kwietnia w przypadku studentów kończących studia w semestrze letnim i do końca listopada – w semestrze zimowym.

 2. Dziekanat uruchamia proces archiwizacji pracy w systemie USOS.

 3. Student, po zaakceptowaniu pracy przez promotora:

 1. uzupełnia w uczelnianym Archiwum Prac Dyplomowych – APD (apd.uni.opole.pl) następujące dane:

 • streszczenie w języku oryginału i angielskim (a także w j. polskim, jeżeli j. oryginału jest inny niż polski),

 • słowa kluczowe w języku oryginału i angielskim (a także w j. polskim, jeżeli j. oryginału jest inny niż polski),

 1. przesyła do APD plik z częścią pisemną pracy w formacie PDF (nazwa pliku: nazwisko_imiona autora_aktualny rok kalendarzowy).

 1. Promotor, po otrzymaniu informacji, że praca jest w systemie APD:

 1. sprawdza, czy student zamieścił w systemie APD właściwe streszczenia, słowa kluczowe i plik z częścią pisemną pracy, czy temat pracy w pliku jest zgodny z tym w systemie,

 2. sprawdza, czy praca zawiera wszystkie elementy wymienione w punkcie 3,

 3. akceptuje pracę w systemie APD (przesyłając do recenzji) i informuje o tym studenta.

 1. Student, po zaakceptowaniu pracy przez promotora drukuje pracę z systemu APD w dwóch egzemplarzach, dołącza oświadczenie (załącznik nr 3 do zarządzenia) i składa w dziekanacie wraz z uzupełnionym indeksem najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

 2. Dziekanat/instytut:

 1. sprawdza czy część pisemna pracy została wydrukowana z systemu APD,

 2. sprawdza czy praca zawiera wszystkie elementy wymienione w punkcie 3 oraz czy temat pracy jest zgodny z zatwierdzonym przez Radę wydziału/instytutu/programową,

 3. przekazuje prace do promotora i recenzenta,

 4. wpisuje do USOS-a termin złożenia pracy oraz termin egzaminu dyplomowego.

 1. Promotor i recenzent uzupełniają formularze recenzji pracy dyplomowej w systemie APD i najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem egzaminu – zatwierdzają recenzje w systemie APD. Niezatwierdzenie recenzji w terminie skutkuje przesunięciem terminu egzaminu dyplomowego.

 2. Recenzje, karta pracy dyplomowej i protokół egzaminu dyplomowego drukowane są w dziekanacie przed egzaminem dyplomowym i podpisywane podczas egzaminu.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna