Proces zatwierdzania częŚci do produkcjiPobieranie 1.57 Mb.
Strona1/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

PROCES ZATWIERDZANIA CZĘŚCI DO PRODUKCJI
PPAP

Wydanie czwarteProces Zatwierdzania Części do Produkcji (PPAP)

Wydanie Pierwsze, Luty 1993

Wydanie Drugie, 1-szy Nakład Luty 1995; Drugi Nakład Lipiec 1995


Wydanie Trzecie, Wrzesień 1999; Drugi Nakład Sierpień 2000

Wydanie Czwarte, Marzec 2006

Prawa autorskie ©1993, ©1995, ©1997, ©1999, ©2000, ©2006
DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation

Obowiązujące od 1 czerwca 2006, Wydanie Czwarte PPAP zastępuje Wydanie Trzecie PPAP, o ile nie jest inaczej wyspecyfikowane przez klienta.


Dalsze kopie można otrzymać od AIAG pod numerem +1-248-358-3003 lub w AdareCarwin (Anglia) w Europie pod numerem +44-1-708-861333PRZEDMOWA DO WYDANIA CZWARTEGO

Obowiązujące od 1 czerwca 2006, Wydanie Czwarte PPAP zastępuje Wydanie Trzecie PPAP, o ile nie jest inaczej wyspecyfikowane przez klienta.


Proces Zatwierdzania Części do Produkcji [Production Part Approval Process – przyp.tłum.] PPAP został w czwartym wydaniu zaktualizowany celem włączenia podejścia procesowego skupionego na kliencie w powiązaniu z ISO/TS 16949:2002 oraz z innymi zmianami wymienionymi poniżej aby zaktualizować wymagania.
Celem PPAP nadal jest dostarczenie dowodów na to, że organizacja zrozumiała prawidłowo wszelkie dane projektu technologicznego klienta i wymagania specyfikacji oraz że proces produkcji posiada potencjał do produkcji wyrobu stale spełniającego te wymagania podczas bieżącej produkcji przy ustalonej ilości produkcji.
Czwarte Wydanie PPAP zawiera następujące zmiany:

 • Zestrojenie PPAP z podejściem procesowym ISO/TS 16949:2002 zawierające:

  • Dostosowanie porządku wymagań PPAP z rozwojem wyrobu branży samochodowej i procesem wytwarzania

  • Włączenie przykładowego przepływu procesu dla PPAP.

   • Przeniesienie Specyficznych Instrukcji Klienta do odpowiednich stron internetowych (np. OEM oraz IAOB, www.iaob.org) w celu dostarczenia bieżących wymagań

   • Aktualizacja wymagań Truck OEM oraz przesunięcie do Załącznika H

   • Rewizja Gwarancji Przedłożonej Części - PSW (Part Submission Warrant) aby:

    • Zapewnić bardziej logiczny przepływ dla części / pół opisujących projekt

    • Umożliwić zastosowanie pól adresowych w międzynarodowych lokalizacjach dostawców

    • Włączyć raporty materiałowe IMDS w celu wskazania statusu raportowania

   • Zaktualizowane specyficzne wymagania PPAP zawierające:

    • Raporty materiałowe oraz wymagania co do identyfikacji polimerów w danych projektu

    • Zastosowanie wskaźnika zdolności procesu (Cpk oraz Ppk)

    • Definicja i zatwierdzenie części katalogowych oraz definicja części czarnej skrzynki

     • Zmodyfikowane notyfikacje klienta i wymagania odnośnie przedłożenia aby dostosować się do wymagań OEM (np. usunięto I.33 z 3-ciej edycji PPAP)

     • Wyjaśnione i upublicznione Załączniki C, D, oraz E pasujące do wymagań raportowania PPAP

     • Zweryfikowany Załącznik dotyczący Opon dopuszczający specyfikacje zastosowania OEM oraz eliminujący powtórzenia z poprawkami już wymienionymi w wymaganiach PPAP.

Uwaga: Załącznik dotyczący Opon nie ma zastosowania wobec organizacji dostarczających opony do Ford Motor Company.

     • Przeorganizowany i zaktualizowany Załącznik F podkreślający wagę Listy Kontrolnej Materiałów Masowych. Uwaga: Ford Motor Company wymaga od wszystkich organizacji dostarczających do niego materiały masowe zgodności z PPAP.

     • Skorygowany Słownik zgodny z aktualizacją w tekście


PPAP odnosi się do następujących podręczników: Advanced Product Quality Planning & Control Plan [Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobu i Plan Kontroli – przyp.tłum.], Potential Failure Modes and Effects Analysis [Analiza Potencjalnych Trybów Wad i ich Skutków – przyp.tłum.], Measurement System Analysis [Analiza Systemu Pomiarowego] oraz Statistical Process Control [Statystyczna Kontrola Procesu]. Podręczniki te są autorstwa DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company oraz General Motors Corporation i dostępne są poprzez Automotive Industry Action Group (AIAG) [Grupa Operacyjna Przemysłu Samochodowego – przyp. tłum.] na stronie www.aiag.org.

Grupa Zadaniowa ds.Wymagań Wobec Dostawców składa wyrazy wdzięczności za wkład pojedynczych osób i ich firm, jakie uczestniczyły w procesie przeglądu.


SPIS TREŚCI


WSTĘP ...........................................................................................................................................1


Cel .................................................................................................................................................................1

Zastosowanie ................................................................................................................................................1

Podejście ......................................................................................................................................................1

ROZDZIAŁ 1 – INFORMACJE OGÓLNE ..................................................................................3  1. Przedłożenie PPAP ...............................................................................................................................3

ROZDZIAŁ 2 – WYMAGANIA DLA PROCESU PPAP ............................................................3

2.1. Znacząca seria produkcji .......................................................................................................................32.2 Wymagania PPAP ..................................................................................................................................3

2.2.1 Zapisy z projektowania .....................................................................................................................................4

2.2.2 Dokument Autoryzowania Zmiany Technologicznej ........................................................................................5

2.2.3 Zatwierdzenie przez Dział Technologii Klienta ...............................................................................................5

2.2.4 Analiza Potencjalnych Trybów Wad i ich Skutków w fazie Projektu (Design FMEA) ...................................5

2.2.5 Diagram (y) Przepływu Procesu ....................................................................................................................... 5

2.2.6 Analiza Potencjalnych Trybów Wad i ich Skutków w Procesie (Process FMEA) ...........................................5

2.2.7 Plan Kontroli .....................................................................................................................................................5

2.2.8 Badanie Analizy Systemu Pomiarowego ..........................................................................................................6

2.2.9 Wyniki wymiarów .............................................................................................................................................6   1. Zapisy z wyników Badania Materiałów / Osiągów ......................................................................................6

   2. Wstępne badanie procesu ..............................................................................................................................7

   3. Dokumentacja Kwalifikowanego Laboratorium .........................................................................................10

   4. Raport Zatwierdzenia Wyglądu (AAR) ......................................................................................................10

   5. Części wzorcowe z produkcji ......................................................................................................................10

   6. Próbki wzorcowe .........................................................................................................................................10

   7. Pomoce kontrolne ........................................................................................................................................11

   8. Specyficzne wymagania Klienta .................................................................................................................11

   9. Gwarancja Przedłożonej Części (PSW) ......................................................................................................11

ROZDZIAŁ 3 – OCENA PRZEZ KLIENTA I WYMAGANIA WOBEC PRZEDŁOŻENIA ...13

3.1 Ocena przez Klienta ..............................................................................................................................13

3.2 Przedłożenie do Klienta ........................................................................................................................15

ROZDZIAŁ 4 – PRZEDŁOŻENIE DO KLIENTA – POZIOMY DOWODÓW ........................174.1 Poziomy przedłożenia ............................................................................................................................17

ROZDZIAŁ 5 – STATUS PRZEDŁOŻENIA CZĘŚCI ...............................................................19  1. Informacje ogólne................................................................................................................................19

  2. Status PPAP nadawany przez Klienta .................................................................................................19

   1. Zatwierdzony...................................................................................................................................................19

   2. Zatwierdzony czasowo ...................................................................................................................................19

   3. Odrzucony ......................................................................................................................................................19

ROZDZIAŁ 6 – PRZECHOWYWANIE ZAPISÓW ...................................................................21

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK A – UZUPEŁNIENIE GWARANCJI PRZEDŁOŻONEJ CZĘŚCI (PSW) ...............................22

ZAŁĄCZNIK B – UZUPEŁNIENIE RAPORTU ZATWIERDZENIA WYGLĄDU........................................26

ZAŁĄCZNIK C – ZATWIERDZENIE CZĘŚCI DO PRODUKCJI, WYNIKI KONTROLI WYMIARÓW...29 ZAŁĄCZNIK D - ZATWIERDZENIE CZĘŚCI DO PRODUKCJI, WYNIKI BADANIA MATERIAŁÓW..31

ZAŁĄCZNIK E - ZATWIERDZENIE CZĘŚCI DO PRODUKCJI, WYNIKI BADANIA OSIĄGÓW.........33

ZAŁĄCZNIK F – MATERIAŁ MASOWY – SPECYFICZNE WYMAGANIA ..............................................35

ZAŁĄCZNIK G - OPONY – SPECYFICZNE WYMAGANIA .......................................................................55

ZAŁĄCZNIK H - PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH –

SPECYFICZNE WYMAGANIA ........................................................................................................................57SŁOWNIK ....................................................................................................................................65Pobieranie 1.57 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna