Proces zatwierdzania częŚci do produkcji


Marzec CGF-1005 2 PODPIS TYTUŁ DATA 006Pobieranie 1.57 Mb.
Strona10/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.57 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

Marzec CGF-1005

2
PODPIS TYTUŁ DATA

006
ZAŁĄCZNIK F - MATERIAŁ MASOWY – SPECYFICZNE WYMAGANIA


F.1 Wstęp
Organizacja dostarczająca materiały masowe musi być zgodna z wymaganiami zawartymi w niniejszym Załączniku lub stosować go jako pomocy do objaśnienia PPAP. Wymagania w tym Załączniku są minimalne i mogą być uzupełnione swobodnie przez organizację i/lub klienta.
F2. Zastosowanie
Organizacje odpowiedzialne są za zastosowanie PPAP wobec swoich dostawców składników posiadających cechy specjalne oznaczone przez organizację.
W przypadkach, gdzie istnieje zatwierdzenie PPAP przez producenta wyrobów finalnych, dowód takiego zatwierdzenia jest wystarczający jako przedłożenie PPAP na innych poziomach w łańcuchu dostaw.
Przykładowe materiały masowe to (lista nie jest wyczerpująca): kleje i szczeliwa (luty, elastomery); chemikalia (płukanki, środki do nadawania połysku, dodatki, środki do obróbki, kolory/pigmenty, rozpuszczalniki); powłoki (powłoki wierzchnie, powłoki gruntowe, podkłady, fosforany, środki do traktowania powierzchni); ciecze chłodzące do silników (antyfryz); tkaniny; folie i laminaty; metale żelazne i nieżelazne (stal luzem, aluminium, szpule, bloki metalu); elementy odlewnicze (piasek/ krzemionka, materiały stopowe, inne minerały / rudy); paliwa i komponenty paliw; szkło i komponenty szklane; środki smarne (oleje, smary, itd.); monomery, prepolimery i polimery (gumy, plastik, żywice i ich prekursorzy); płyny maszynowe (skrzynia biegów, sterowanie mocą, hamulec, chłodziwo).
F3. Lista kontrolna wymagań dla materiału masowego (zob. 2.2)
Dla materiału masowego wymagane elementy PPAP określone są w Liście kontrolnej wymagań dla materiału masowego. Wszelkie specyficzne wymagania klienta muszą być udokumentowane w Liście kontrolnej wymagań dla materiału masowego.
Używać Listy kontrolnej wymagań dla materiału następująco:

  • Wymagana / docelowa data: Dla każdego elementu wymienionego w liście kontrolnej wpisać docelową datę uzupełnienia elementu lub wpisać „NW” jeśli Nie Wymagana.

  • Odpowiedzialność główna – Klient: Zidentyfikować nazwiskiem lub funkcją osobę oceniającą i zatwierdzającą element.

  • Odpowiedzialność główna – Organizacja: Zidentyfikować nazwiskiem lub funkcją osobę gromadzącą dane i zapewniającą kompletność ocenianego elementu.

  • Uwagi / Warunki: Zidentyfikować każdą informację kwalifikującą lub odniesienie do załączonych dokumentów, dostarczające specyficznych informacji na temat elementu. Na przykład może to zawierać specyficzny formularz używany w Matrycy Projektu lub akceptowalne tolerancje dla badań Analizy Systemu Pomiarowego (MSA).

  • Zatwierdził: Wpisać inicjały uprawnionego przedstawiciela klienta, który dokonał przeglądu i zatwierdził element.

  • Plan zatwierdzony przez: Zidentyfikować osoby (i ich funkcje), jakie ustaliły i uzgodniły plan projektu.


Lista kontrolna wymagań dla materiału masowego Projekt:

Wymagana / docelowa data

Odpowiedzialność główna

Uwagi / Warunki

Zatwierdził / Data

Klient

Organizacja

Weryfikacja projektu i rozwoju produktu

Matryca konstrukcji
FMEA Projektu (Design FMEA)
Cechy specjalne produktu
Zapisy z projektu
Plan kontroli dla prototypu
Raport zatwierdzenia wyglądu
Próbka wzorcowa
Wyniki badań
Wyniki pomiaru wymiarów
Pomoce kontrolne
Zatwierdzenie technologiczne
Weryfikacja projektu i rozwoju procesu

Diagramy przepływu procesu
FMEA procesu
Cechy specjalne procesu
Plan kontroli przed uruchomieniem
Produkcyjny plan kontroli
Analiza systemu pomiarowego
Zatwierdzenie czasoweZatwierdzenie produktu i procesu

Wstępne badanie procesu
Gwarancja przedłożenia częściElementy do uzupełnienia jeśli wymagane

Kontakt z zakładem klienta
Specyficzne wymagania klienta
Dokumentacja zmian
Uwzględnienie dostawców


Plan uzgodniony przez: Nazwisko / Funkcja

Przedsiębiorstwo / tytuł / data
Pobieranie 1.57 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna