Proces zatwierdzania częŚci do produkcji


Do: Nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt u klientaPobieranie 1.57 Mb.
Strona15/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.57 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Do: Nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt u klienta


 • Klient: Nazwa klienta

 • Numer części Organizacji: Numer części pod jakim jest sprzedawana do przejścia zmian w wyrobie lub procesie.

 • Poziom zmiany technologicznej: Poziom zmiany w rysunku Organizacji i data.

 • Numer części klienta: Numer części klienta (jeśli ma zastosowanie)

 • Poziom zmiany technologicznej: Poziom zmiany rysunku klienta i data

 • Numer Zamówienia Zakupu: Numer Zamówienia Zakupu przez Klienta

 • Zastosowanie: Wpisać rok modelu, nazwę pojazdu, silnika, skrzyni biegów, itp.

 • Przepisy bezpieczeństwa i / lub rządowe: Czy z komponentem łączą się przepisy bezpieczeństwa i / lub rządowe? (Tak / Nie).


  INFORMACJA O ORGANIZACJI BĘDĄCEJ WYTWÓRCĄ

  1. Nazwa organizacji: Wpisać nazwę i adres zakładu jaki będzie wytwarzać komponent.

  2. Kod: Przypisany przez klienta kod dla organizacji wysyłającej komponent

  3. Zakłady klienta jakich zmiana dotyczy: Wymienić zakłady klienta w jakich komponent jest stosowany

  4. Typ zmiany: Zaznaczyć wszystkie właściwości jakich zmiana może dotyczyć

  5. Odpowiedzialność za projekt: Zaznaczyć czy Organizacja czy też Klient ponosi odpowiedzialność za projekt

  6. Zmiana wprowadzona przez Organizację mogąca wpływać na element końcowy: Zaznaczyć odpowiednie dla zmiany produktu kratki

  7. Przewidywana data uzupełnienia / przedłożenia PPAP: Oszacować termin ukończenia wewnętrznej kwalifikacji przez Organizację

  8. Szczegółowy opis zmiany: Specyficzna informacja opisująca zmiany w wyrobie wytwarzanym przez Organizację lub w procesie.

  9. Planowana data wdrożenia: Wpisać planowaną datę wejścia zmiany do produkcji


  DEKLARACJA

  1. Wyjaśnienia / uwagi: Zamieścić w tym polu wszelkie dodatkowe wyjaśnienia lub uwagi.

  2. Nazwisko: Nazwisko osoby potwierdzającej deklarację i przedkładającej UP/ZZW.

  3. Tytuł: Tytuł służbowy osoby podpisującej deklarację.

  4. Numer telefonu służbowego: Numer telefonu pod jakim osoba podpisująca deklarację jest osiągalna.

  5. Numer faksu służbowego: Numer faksu osoby podpisującej deklarację.

  6. Adres poczty elektronicznej: Adres e-mail osoby podpisującej deklarację.

  7. Data: Data z jaką UP/ZZW jest podpisane.  Inne wymagane nienumerowane informacje w formie dokumentów powinny być same w sobie wyjaśniające. Jeśli dalsze wyjaśnienia są niezbędne prosimy skontaktować się z przedstawicielem klienta odpowiednim dla państwa.

  ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE W WYROBIE / PROCESIE

  Wypełnij ten formularz i wyślij pocztą elektroniczną do organizacji klienta ilekroć powiadomienie klienta jest wymagane przez tabelę 3.1 w podręczniku PPAP. Twój klient odeśle potwierdzenie i może wymagać dodatkowych wyjaśnień dotyczących zmiany lub wymagań przedłożenia PPAP.

  Do: ______________________________________________________ Klient: ____________________________________________


  Numer części Organizacji: ____________________________ Poziom zmiany technologicznej: ____________ Data: ______________

  Numer części klienta: ________________________________ Poziom zmiany technologicznej: ____________ Data: ______________

  Numer Zamówienia Zakupu: __________________________ Przepisy bezpieczeństwa i / lub rządowe: _________________________

  Zastosowanie: _________________________________________  INFORMACJA O ORGANIZACJI BĘDĄCEJ WYTWÓRCĄ

  Nazwa: ___________________________________________________ Kod: __________________________

  Ulica, adres: _______________________________________________

  Miasto, kod pocztowy _______________________________________ Typ zmiany: (zaznacz wszystkie mające zastosowanie)  Wymiary

  Zakłady klienta jakich zmiana dotyczy: _________________________ Materiał  Funkcjonalna

  Odpowiedzialność za projekt: Organizacja Klient Wygląd


  Zmiana wprowadzona przez Organizację mogąca wpływać na element końcowy:

  Zmiana wyrobu Zmiana technologiczna rysunku Nowy lub zmodyfikowany podkomponent

  Przewidywana data uzupełnienia / przedłożenia PPAP: __________________________________________


  SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIANY W WYROBIE / PROCESIE

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Planowana data wdrożenia: _______________________________  DEKLARACJA

  Niniejszym poświadczam, że reprezentatywne próbki zostaną wyprodukowane z użyciem zmodyfikowanego produktu i/lub procesu oraz odpowiednio skontrolowane na obecność zmian wymiarowych, w wyglądzie, zmian właściwości fizycznych, funkcjonalnie na osiągi i trwałość. Potwierdzam również, że udokumentowane dowody takiej zgodności znajdują się w dokumentacji i są dostępne do wglądu dla klienta.

  Wyjaśnienia / uwagi: ____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________


  NAZWISKO: _______________________________________________ TYTUŁ: _________________________________________

  NR TELEFONU SŁUŻBOWEGO: _____________________________NR FAKSU SŁUŻBOWEGO: ________________________

  ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: __________________________________________DATA: _________________________
  UWAGA: Proszę przedłożyć niniejsze zawiadomienie przynajmniej 6 tygodni przed planowanym wdrożeniem zmiany!
  Skontaktuj się ze swoim klientem aby określić czy niniejszy formularz dostępny jest w wersji elektronicznej czy też powinien być przesłany faksem.
  Marzec 2006 THE –1002  ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE W WYROBIE / PROCESIE


  Pobieranie 1.57 Mb.

 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
  ©absta.pl 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna